Konfigurera flera användare för högtalaren eller Smart Display

Du kan länka upp till sex personers röster med Voice Match till en enda högtalare eller Smart Display-enhet. När du har länkat rösten kan du använda röstkommandon för att få personliga resultat.

Om du vill uppgradera till den nya versionen av Voice Match måste alla som har sin röst länkad till enheten göra uppgraderingen.

Obs! Vilka språk du kan använda varierar beroende på enhet. Läs mer om vilka språk som fungerar på enheten.

Länka rösten

Du måste länka ett Google-konto om du vill länka rösten med Voice Match. Om du har flera Google-konton väljer du vilket konto du vill använda.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home.
 2. Tryck på Hem längst ned.
 3. Tryck på din högtalare eller Smart Display följt av Enhetsinställningar .
 4. Tryck på Voice Match följt av Lägg till Lägg till.
 5. Följ anvisningarna.

När du länkar din röst och använder Google-assistenten på amerikansk engelska identifierar den automatiskt om du ber om något på ett artigt sätt.

Se vilka enheter som är länkade till din röst

 1. Öppna Google Home-appen Google Home.
 2. Tryck på Konto  längst ned följt av Inställningar.
 3. Tryck på Assistent följt av Voice Match.

Du får se en lista över högtalare och Smart Display-enheter som är länkade till din röst.

Ta bort länken till rösten från enheten

Om du inte längre vill ha personliga resultat via en högtalare eller Smart Display tar du bort länken till din röst.

Obs! Du måste ta bort länken till Google-kontot för att ta bort länken till din röst. Sedan konfigurerar du högtalaren eller Smart Display-enheten med Google-kontot igen för att fortsätta använda enheten.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home.
 2. Tryck på Konto  längst ned följt av Inställningar.
 3. Tryck på Assistent följt av Voice Match.
 4. Välj vilken enhet som du vill ta bort länken från.
  • Ta bort länken från en viss enhet: Tryck på Rensa Rensa bredvid den enhet som du vill ta bort länken från följt av Ta bort länk.
  • Ta bort länken från alla enheter: Tryck på Ta bort från alla enheter följt av Ta bort länk.

Ett meddelande om att länken till Google-kontot och rösten har tagits bort från enheten visas.

Förstå hur rösten fungerar med andra inställningar

Uppgraderade Voice Match
 • När du har lärt Google-assistenten att känna igen din röst skapas en unik röstmodell på Googles servrar som lagras på alla dina enheter.
 • När någon pratar med enheten skickas röstmodellen till Google som behandlar frågan och avgör om det är du som ställer den genom att jämföra frågan med röstmodellen. Google raderar röstmodellen och jämförelsedata direkt efter att frågan har behandlats.
 • Om Google identifierar dig kan du få personliga resultat från enheten.
 • Om röstmodellen inte matchar behandlas frågan som en gästfråga på enheten och inga personliga resultat läses upp.

Voice Match och personliga resultat
 • Om ingen länkar sin röst till högtalaren eller Smart Display med Voice Match och personen som konfigurerade enheten tillåter personliga resultat kan vem som helst få tillgång till dessa personliga resultat.
 • När du har länkat rösten med Voice Match svarar inte Google-assistenten med dina personliga resultat om den inte identifierar rösten som din.
 • En röst som liknar din kan dock få dina resultat också. Om du inte vill att det ska hända slutar du tillåta personliga resultat.
Voice Match och medietjänster
 • Om du länkar rösten med Voice Match och väljer specifika musik- och videotjänster kan Google-assistenten spela upp anpassade musik- och videoförslag.
 • När andra personer använder högtalaren eller en Smart Display-enhet som är länkad till din röst kan mediehistoriken och rekommendationerna från tjänsterna ändras.
 • Om du inte vill att andra ska använda dina medietjänster ber du dem att länka sina egna musik- och videotjänster.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?