Nhận trợ giúp về Trợ lý Google

Để truy cập trung tâm trợ giúp, hãy chọn thiết bị hoặc ứng dụng bạn đang sử dụng:

Đặt câu hỏi trong cộng đồng Trợ lý Google

Bạn có thể nhận câu trả lời từ những người khác sử dụng Trợ lý Google trong Diễn đàn trợ giúp Trợ lý Google. Để biết các câu hỏi về Google Home, hãy truy cập Diễn đàn trợ giúp Google Home.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?