Nhận trợ giúp về Trợ lý Google

Để truy cập trung tâm trợ giúp, hãy chọn thiết bị hoặc ứng dụng bạn đang sử dụng:

Đặt câu hỏi trong cộng đồng Trợ lý Google

Bạn có thể nhận câu trả lời từ những người khác có sử dụng Trợ lý Google trong Cộng đồng trợ giúp Trợ lý Google. Nếu bạn có câu hỏi về Google Home, hãy truy cập vào Cộng đồng trợ giúp Google Nest.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
1633398
false
false