Nhận trợ giúp về Trợ lý Google

Để truy cập trung tâm trợ giúp, hãy chọn thiết bị hoặc ứng dụng bạn đang sử dụng:

Đặt câu hỏi trong cộng đồng Trợ lý Google

Bạn có thể nhận câu trả lời từ những người khác có sử dụng Trợ lý Google trong Cộng đồng trợ giúp Trợ lý Google. Nếu bạn có câu hỏi về Google Home, hãy truy cập vào Cộng đồng trợ giúp Google Nest.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
3813787340977688193
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
1633398