Cách Trợ lý Google hoạt động dựa trên dữ liệu của bạn

Trợ lý Google sử dụng thông tin của bạn để cung cấp kết quả phù hợp hơn. Trong các phần dưới đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách Trợ lý Google hoạt động dựa trên dữ liệu của bạn và cách bạn có thể kiểm soát dữ liệu được sử dụng.

Cách Trợ lý hiểu và trả lời bạn

Trợ lý sử dụng những nội dung bạn nói và thông tin trên các thiết bị và dịch vụ được liên kết của bạn để hiểu và trả lời bạn. Dịch vụ này cũng sử dụng thông tin này cho các mục đích khác đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư của Google, chẳng hạn như để cải tiến các dịch vụ của Google. Ví dụ về thông tin từ các thiết bị và dịch vụ được liên kết của bạn bao gồm:

 • vị trí (tìm hiểu thêm)
 • tên thiết bị
 • việc cần làm, sự kiện và chuông báo
 • ứng dụng, danh bạ và danh sách phát đã cài đặt

Chuyển đến phần Tài khoản của tôi và truy cập vào mục cài đặt Trợ lý để truy cập vào các chế độ cài đặt và công cụ giúp bạn bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của mình.

Nếu bạn bật chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng, thì nội dung tương tác với Trợ lý và thông tin liên quan trên các thiết bị và dịch vụ liên kết sẽ được lưu vào Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể xem lại và xoá các lần bạn tương tác với Trợ lý từ trang Hoạt động của tôi.

Bạn có thể thiết lập chế độ tự động xoá dữ liệu hoạt động từ trang Hoạt động của tôi. Chọn giới hạn thời gian là 3, 18 hoặc 36 tháng. Mọi dữ liệu cũ hơn lựa chọn sẽ tự động bị xoá khỏi Hoạt động của tôi.

Để giúp nâng cao chất lượng và cải thiện Trợ lý, các nhân viên đánh giá sẽ đọc, chú thích và xử lý nội dung của các yêu cầu mà bạn đưa ra cho Trợ lý và thông tin liên quan. Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong quá trình này. Các biện pháp này bao gồm việc huỷ mối liên kết giữa các yêu cầu của bạn với Tài khoản Google của bạn trước khi nhân viên đánh giá xem hoặc chú thích chúng.

Đọc Nguyên tắc bảo mật và quyền riêng tư của chúng tôi để hiểu rõ hơn cách chúng tôi giữ dữ liệu của người dùng riêng tư, an toàn và bảo mật.

Cách Google sử dụng dữ liệu của bạn để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trợ lý Google

Trợ lý Google được tích hợp sẵn các công cụ kiểm soát dễ sử dụng để bạn có thể chọn những chế độ bảo vệ quyền riêng tư phù hợp với mình. Tùy thuộc vào chế độ cài đặt tài khoản và thiết bị mà bạn lựa chọn, Trợ lý Google có thể sử dụng dữ liệu của bạn để mang đến cho bạn trải nghiệm phù hợp và hữu ích hơn. Nếu bạn bật tuỳ chọn Hoạt động trên web và ứng dụng, văn bản nội dung bạn nói với Trợ lý và thông tin trên các thiết bị và dịch vụ liên kết sẽ được dùng để cung cấp cho bạn câu trả lời phù hợp hơn. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp mà chúng tôi nhận được về cách Trợ lý Google có thể sử dụng dữ liệu của bạn.

Hỏi: Trợ lý Google có truy cập vào email của tôi không?

Trợ lý Google có thể hiện cho bạn thông tin trong Gmail để giúp bạn làm nhiều việc, chẳng hạn như đặt lại đồ ăn. Google không sử dụng nội dung trong Gmail cho mục đích quảng cáo. Tìm hiểu thêm về các tính năng bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của Gmail.

Hỏi: Trợ lý Google có truy cập vào ảnh của tôi không?

Tùy thuộc vào các chế độ cài đặt của bạn, chúng tôi có thể cho Google Photos xuất hiện trên các thiết bị của bạn, chẳng hạn như TV và Màn hình thông minh có Trợ lý Google. Bạn có thể:

Hỏi: Trợ lý Google sử dụng thông tin trong Tài khoản Google của tôi như thế nào?

Tuỳ thuộc vào các chế độ cài đặt của bạn trong phần Dữ liệu của bạn trên Trợ lý Google và các chế độ cài đặt khác của Trợ lý Google, chẳng hạn như Kết quả cá nhân và Voice Match, Trợ lý Google có thể tham khảo dữ liệu trong Tài khoản Google của bạn để cung cấp nội dung mà bạn cần khi bạn yêu cầu.

Tìm hiểu cách kiểm soát dữ liệu mà Trợ lý Google có thể truy cập.

Dữ liệu mà Trợ lý Google ghi lại

Hỏi: Trợ lý Google có lưu trữ dữ liệu trong Tài khoản Google của tôi không?

Nếu bạn đã bật chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng, thì hoạt động của bạn trên Trợ lý Google, chẳng hạn như nhật ký trò chuyện hoặc những câu hỏi bạn đã hỏi Trợ lý Google, sẽ được lưu trữ trong tài khoản của bạn và xuất hiện trong phần Hoạt động của tôi. Bạn có thể:

 • Tắt chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng bất cứ lúc nào.
 • Chọn xóa tự động hoạt động của bạn sau 3 hoặc 18 tháng, hoặc giữ lại cho đến khi bạn tự xóa.
 • Tự xóa hoạt động của bạn bất cứ lúc nào.
 • Bật Chế độ khách để sử dụng Trợ lý Google mà không lưu hoạt động của bạn trên Trợ lý Google vào tài khoản hoặc không dùng hoạt động đó để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.

Hỏi: Trợ lý Google có lưu lại bản ghi âm của tôi không?

Tìm hiểu cách quản lý các bản ghi âm.

Bạn có thể xem hoặc xóa hoạt động trên Trợ lý Google được lưu trong tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Tìm hiểu cách xóa nhật ký hoạt động của bạn trên Trợ lý Google.

Chọn dữ liệu muốn chia sẻ với Trợ lý Google

Google luôn nỗ lực để giúp người dùng hiểu và quản lý dữ liệu cá nhân.

Chọn nội dung bạn muốn chia sẻ với Trợ lý Google

Có một số chế độ cài đặt giúp mang đến cho bạn trải nghiệm phù hợp hơn trên Trợ lý Google. Bạn có thể chọn bật hoặc tắt các chế độ cài đặt này bất cứ lúc nào:

Khi tắt các chế độ cài đặt này, bạn cũng sẽ tắt các chế độ cài đặt này trên Trợ lý và các dịch vụ khác của Google mà bạn sử dụng. Tìm hiểu cách các chế độ cài đặt này cá nhân hoá trải nghiệm của bạn trên Trợ lý Google.

Kiểm soát dữ liệu mà Trợ lý Google có thể truy cập

Nếu không muốn Trợ lý Google đọc hoặc hiện kết quả dành riêng cho bạn trên thiết bị của bạn, bạn có thể tắt tính năng Kết quả cá nhân cho thiết bị đó. Khi bạn tắt tính năng Kết quả cá nhân, Trợ lý sẽ không cung cấp kết quả dành riêng cho bạn, bao gồm cả kết quả từ các sản phẩm và dịch vụ khác của Google, chẳng hạn như Gmail hoặc Lịch Google. Tìm hiểu cách quản lý kết quả cá nhân trên các thiết bị có Trợ lý Google.

Nếu muốn Trợ lý Google cung cấp kết quả cá nhân nhưng không muốn ảnh của bạn trong Google Photos xuất hiện trên màn hình thông minh hoặc TV, thì bạn có thể tắt quyền truy cập vào Google Photos:

 1. Mở ứng dụng Trợ lý Google Trợ lý.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Video và ảnh.
  • Nếu bạn không tìm thấy ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của mình, trước tiên, hãy nhấn vào biểu tượng Bản cập nhật cá nhân.
 3. Tắt Google Photos.
Kiểm soát cách dữ liệu của bạn trên Google được sử dụng cho mục đích quảng cáo

Bạn có thể kiểm soát dữ liệu mà Google sử dụng để điều chỉnh quảng cáo cho phù hợp với bạn trong phần Cài đặt quảng cáo.

Xoá hoạt động của bạn trên Trợ lý Google khỏi Tài khoản Google

Nếu bạn đã bật chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng, thì các hoạt động tương tác của bạn với Trợ lý sẽ được lưu vào Tài khoản Google của bạn và xuất hiện trong phần Hoạt động trên Trợ lý Google trên trang Hoạt động của tôi. Bạn có thể xóa hoạt động của mình trên Trợ lý Google bất cứ lúc nào hoặc thay đổi chế độ xóa tự động. Tìm hiểu cách xóa hoạt động của bạn trên Trợ lý Google.

Bạn cũng có thể yêu cầu Trợ lý Google xóa hoạt động khỏi tài khoản của bạn. Chẳng hạn như bạn có thể nói:

 • "Ok Google, hãy xóa cuộc trò chuyện gần đây nhất của tôi".
 • "Ok Google, xoá hoạt động của ngày hôm nay."

Tìm hiểu cách Google xoá hoạt động của bạn.

Lưu ý: Bạn cũng có thể xoá Voice Match khỏi mọi thiết bị. Để xoá Voice Match, hãy nhấn vào Xoá Voice Match khỏi tất cả thiết bị của tôi.

Xoá Voice Match khỏi tất cả thiết bị

Nếu bạn xoá tính năng Voice Match khỏi tất cả thiết bị, thì Trợ lý Google sẽ không còn nhận dạng giọng nói của bạn nữa. Trợ lý Google sẽ mất một số khả năng và tính năng cốt lõi như:

 • Trợ lý sẽ không cung cấp kết quả cá nhân như:
  • Việc cần làm và sự kiện trên lịch trên các thiết bị dùng chung như loa và Màn hình thông minh.
  • Tính năng kết quả cá nhân có thể vẫn hoạt động trên điện thoại của bạn.
 • Trợ lý sẽ không phản hồi câu lệnh "Ok Google" trên điện thoại của bạn nhưng sẽ phản hồi trên các thiết bị dùng chung.
 • Trợ lý không còn nhận ra khuôn mặt của bạn nữa vì tính năng Face Match cũng bị xoá khỏi các thiết bị đủ điều kiện.

Những đoạn âm thanh và ảnh bạn đã chụp để đăng ký các dịch vụ này cũng sẽ bị xoá. Có thể mất chút thời gian để hệ thống cập nhật sự thay đổi này. Đối với một số thiết bị cũ, bạn có thể cần thực hiện một cách khác để xoá tính năng Voice Match.

Thông tin có liên quan

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính