Åtgärda problem med kontosynkronisering

Om det inte går att synkronisera telefonen med Google-kontot kan du se ett meddelandet ”Det är för närvarande problem med synkronisering. Det fungerar igen om en stund” eller ikonen för synkroniseringsproblem Synkroniseringsproblem.

De flesta synkroniseringsproblem är tillfälliga. Kontot synkroniseras vanligen igen efter några minuter. Om problemen kvarstår testar du följande lösningar.

Obs! Vissa av dessa steg fungerar endast i Android 9.0 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Synkronisera Google-kontot manuellt

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Konton. Tryck på Användare och konton om Konton inte visas.
 3. Om du har mer än ett konto på telefonen trycker du på det du vill synkronisera.
 4. Tryck på Kontosynkronisering.
 5. Tryck på Mer Mer Följt av Synkronisera nu.

Prova vanliga lösningar vid synkroniseringsproblem

Försök synkronisera manuellt för att testa om synkroniseringen fungerar efter varje felsökningssteg nedan.

Grundläggande felsökning

Kontrollera att automatisk synkronisering är aktiverad

Om du vill att synkroniseringen ska ske automatiskt måste automatisk synkronisering ha aktiverats. Läs mer om hur du synkroniserar appar och konton automatiskt

Kontrollera att internetanslutningen fungerar
Obs! Det går bara att synkronisera om du har en internetanslutning.

Testa om anslutningen fungerar genom att öppna en webbläsare (som Chrome eller Firefox) och öppna en webbplats. Om webbplatsen inte läses in eller om du inte kan ansluta till internet läser du mer om hur du ansluter till Wi-Fi eller ansluter till mobildata.

Kontrollera om du har kontoproblem

Obs! För att synkroniseringen ska fungera måste du kunna logga in på ditt Google-konto.

Kontrollera att du kan logga in på ditt Google-konto på andra sätt och på en annan enhet. Testa till exempel att öppna Gmail-kontot i datorns webbläsare.

 • Om det går att logga in beror problemet på telefonen. Prova nästa lösning.
 • Om du inte kan logga in kan det finnas problem med kontot. Få hjälp att logga in på kontot.
Kontrollera om Android behöver uppdateras
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System långt ned på skärmen följt av Avancerat följt av Systemuppdatering. Om det behövs trycker du först på Om telefonen eller Om surfplattan.
 3. Uppdateringstatusen visas. Följ eventuella anvisningar på skärmen.

Avancerad felsökning

Tvinga fram synkronisering av kontot

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Alternativ 1: Ändra datum- och tidsinställningarna

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System Följt av Datum och tid.
 3. Inaktivera Automatiskt datum och tid och Automatisk tidszon.
 4. Ändra datum och tid manuellt så att båda uppgifterna är felaktiga.
 5. Öppna startskärmen. Läs mer om hur du hittar rätt på telefonen.
 6. Öppna appen Inställningar Följt av på telefonen System  Datum och tid igen.
 7. Ändra datum och tid manuellt så att båda uppgifterna stämmer igen.
 8. Aktivera Automatiskt datum och tid och Automatisk tidszon.

Alternativ 2: Tvinga fram synkronisering med hjälp av appen Telefon (gäller endast telefoner)

 1. Öppna appen Telefon på telefonen.
 2. Tryck på knappsatsen Knappsats.
 3. Slå *#*# CHECKIN #*#* (*#*#2432546#*#*).
 4. Du ser en avisering om att incheckningen har slutförts. Det betyder att det gick att synkronisera telefonen. Om aviseringen inte visas direkt trycker du på den gröna telefonluren Besvara samtal.
Rensa cacheminne och data

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Steg 1: Säkerhetskopiera kontakter

 1. Öppna appen Kontakter på telefonen.
 2. Tryck på menyn Meny Följt av Inställningar.
 3. Tryck på Exportera.Om det behövs trycker du på Tillåt.
 4. Välj en plats, t.ex. Drive.
 5. Tryck på Spara.

Steg 2: Rensa cachelagrad data

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Lagring.
 3. Tryck på Andra appar
 4. Tryck på Kontakter Följt av Rensa cacheminne.

Steg 3: Återställa kontakter

 1. Öppna appen Kontakter på telefonen.
 2. Tryck på menyn Meny Följt av Inställningar.
 3. Tryck på Importera Följt av .vcf-fil.
 4. Välj den VCF-fil som du exporterade.

Relaterade artiklar