Synchronizace aplikací s účtem Google

V účtu Google můžete určit, jak mají aplikace synchronizovat zprávy, e-maily a další aktuální data.

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních s Androidem 9 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Jak synchronizace funguje

Když se telefon synchronizuje, aplikace od Googlu obnovují data a vám se zobrazí oznámení o těchto aktualizacích.

Jaké aplikace se synchronizují

Aplikace od Googlu se ve výchozím nastavení synchronizují s účtem Google automaticky. U jednotlivých aplikací od Googlu můžete automatickou synchronizaci vypnout nebo opět zapnout. Možnost synchronizace ostatních aplikací se liší podle aplikace.

Zjistěte, které aplikace od Googlu se mohou automaticky synchronizovat:
 1. Otevřete v telefonu nabídku Nastavení.
 2. Kleplo na Účty. Pokud možnost Účty nevidí, ať klepne na Uživatelé a účty.
 3. Máte-li ve svém zařízení více než jeden účet, klepněte na požadovaný účet.
 4. Klepněte na Synchronizace účtu.
 5. Zobrazí se seznam aplikací od Googlu a údaje, kdy byly naposled synchronizovány.
Zjištění dalších aplikací, které se synchronizovat nepodařilo

Pokud se aplikace v telefonu nezobrazuje v nabídce Účty, nelze ji pomocí účtu Google automaticky synchronizovat.

U těchto dalších aplikací je třeba vždy zkontrolovat nabídku nastavení a podívat se, zda je možnost přihlášení nebo aktivování synchronizace k dispozici. Jak změnit nastavení aplikace.

Vypnutí automatické synchronizace

Automatickou synchronizaci lze vypnout buď jen pro určité aplikace od Googlu, nebo pro celý účet Google.

Vypnutím automatické synchronizace lze šetřit výdrž baterie. Až baterii nabijete, můžete automatickou synchronizaci znovu zapnout.

Vypnutí automatické synchronizace konkrétních aplikací od Googlu
 1. Otevřete v telefonu nabídku Nastavení.
 2. Kleplo na Účty. Pokud možnost Účty nevidí, ať klepne na Uživatelé a účty.
 3. Máte-li ve svém telefonu více než jeden účet, klepněte na požadovaný účet.
 4. Klepněte na Synchronizace účtu.
 5. Vypněte aplikace, které nechcete automaticky synchronizovat.

Poznámka: Vypnutím automatických synchronizací neodstraníte celou aplikaci. Zabráníte jí pouze, aby automaticky obnovovala data.

Vypnutí automatické synchronizace účtu Google
 1. Otevřete v telefonu nabídku Nastavení.
 2. Kleplo na Účty. Pokud možnost Účty nevidí, ať klepne na Uživatelé a účty.
 3. Vypněte přepínač Automaticky synchronizovat data.

Ruční synchronizace účtu

Pomocí ruční synchronizace můžete ve svém účtu obnovovat data všech aplikací od Googlu, včetně těch, u kterých je jinak automatická synchronizace vypnutá.

 1. Otevřete v telefonu aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Účty. Pokud možnost Účty nevidí, ať klepne na Uživatelé a účty.
 3. Máte-li ve svém telefonu více než jeden účet, klepněte na požadovaný účet.
 4. Klepněte na Synchronizace účtu.
 5. Klepněte na ikonu možností Možnosti A pak Synchronizovat.

Související články