Uw apparaat instellen om automatisch te ontgrendelen

U kunt uw Android-telefoon of -tablet ontgrendeld houden in sommige situaties, bijvoorbeeld wanneer uw telefoon in uw zak zit of wanneer u vlak bij uw huis bent. Wanneer u Smart Lock gebruikt, hoeft u niet te ontgrendelen met uw pincode, patroon of wachtwoord. Welke functies u kunt gebruiken, is afhankelijk van uw apparaat.

Als u de schermvergrendeling wilt wijzigen, bekijkt u informatie over de instellingen voor schermvergrendeling.

Opmerking: Sommige van deze stappen werken alleen in Android 9 en hoger. Meer informatie over het controleren van uw Android-versie

Automatisch ontgrendelen inschakelen

 1. Zorg dat u een schermvergrendeling heeft ingesteld. Meer informatie over het instellen van een schermvergrendeling.
 2. Open de app Instellingen Instellingen-app op uw apparaat.
 3. Tik op Beveiliging en locatie en dan Smart Lock.
 4. Geef uw pincode, patroon of wachtwoord op.
 5. Kies een optie en volg de stappen op het scherm.

Wanneer u het scherm inschakelt nadat u Smart Lock heeft ingesteld, wordt onderaan het scherm een knipperende cirkel weergegeven rond het hangslotpictogram Ontgrendeld.

Belangrijk: Wanneer u het apparaat gedurende vier uur niet gebruikt, en nadat u het apparaat opnieuw heeft opgestart, moet u het ontgrendelen.

Automatische ontgrendeling uitschakelen

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app op uw apparaat.
 2. Tik op Beveiliging en locatie en dan Smart Lock.
 3. Geef uw pincode, patroon of wachtwoord op.
 4. Schakel Lichaamsdetectie uit en verwijder alle veilige apparaten, veilige plaatsen, vertrouwde gezichten en Voice Match-stemmen.
 5. Optioneel: Als u uw schermvergrendeling wilt uitschakelen, bekijkt u hoe u de schermvergrendeling kunt wijzigen.

Meer informatie over vergrendelingsopties

Uw apparaat ontgrendeld houden wanneer u het bij u draagt

U kunt uw apparaat ontgrendeld houden wanneer u het in uw hand, zak of tas draagt.

Lichaamsdetectie in- of uitschakelen

 1. Tik in het menu 'Smart Lock' op Lichaamsdetectie.
 2. Schakel Smart Lock-lichaamsdetectie in of uit.

Lichaamsdetectie gebruiken

 • Nadat u het apparaat heeft ontgrendeld, blijft het ontgrendeld zolang uw apparaat detecteert dat u het op uw lichaam draagt. Wanneer u het apparaat weglegt (bijvoorbeeld op een tafel), kan het tot een minuut duren voordat het apparaat wordt vergrendeld.
 • Op sommige apparaten leert lichaamsdetectie uw wandelpatroon. Als een afwijkend wandelpatroon wordt gedetecteerd, kan uw telefoon worden vergrendeld. Als uw telefoon na het wandelen is vergrendeld, ontgrendelt u de telefoon en worden de wijzigingen in uw wandelpatroon onthouden.
 • Als u instapt in een auto, bus, trein of ander voertuig, kan het vijf tot tien minuten duren voordat uw apparaat wordt vergrendeld.
  Belangrijk: Wanneer u zich in een vliegtuig of op een boot bevindt, wordt uw apparaat mogelijk niet automatisch vergrendeld. Zorg ervoor dat u het zo nodig handmatig vergrendelt. Meer informatie.

Opmerking: Er worden gegevens van de versnellingsmeter met betrekking tot uw wandelpatroon opgeslagen op uw apparaat om te bepalen wanneer u het apparaat bij u draagt. Als u lichaamsdetectie uitschakelt, worden deze gegevens door uw apparaat verwijderd.

Uw apparaat ontgrendeld houden wanneer het zich op een veilige plaats bevindt

Veilige plaatsen gebruiken

Belangrijk: Uw veilige plaats is een schatting

Uw veilige locatie kan verder reiken dan de ruimte binnen de muren van uw huis of aangepaste plaats. Hierdoor kan uw apparaat ontgrendeld blijven binnen een straal van maximaal tachtig meter.

Locatiesignalen kunnen worden gekopieerd of gemanipuleerd. Iemand met toegang tot gespecialiseerde apparatuur kan uw apparaat ontgrendelen.

Geen meldingen meer weergeven op uw vergrendelingsscherm 

Als u geen meldingen wilt weergeven en ontgrendeling met uw vingerafdruk en Smart Lock wilt uitschakelen op het vergrendelingsscherm, geeft u eerst de optie in de instellingen voor de aan/uit-knop weer.

De lockdown-optie weergeven in uw instellingen voor de aan/uit-knop

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app op uw apparaat.
 2. Tik op Beveiliging en locatie en dan Voorkeuren schermvergrendeling.
 3. Schakel Lockdown-optie weergeven in. De lockdown-knop wordt nu weergegeven in de lijst met instellingen wanneer u op de aan/uit-knop drukt.

De lockdown-optie inschakelen

De lockdown-optie werkt alleen totdat u uw telefoon ontgrendelt. Als u de lockdown-optie wilt blijven gebruiken, moet u deze optie telkens opnieuw inschakelen.

 1. Houd de aan/uit-knop een paar seconden ingedrukt.
 2. Tik op Lockdown.
Uw thuislocatie toevoegen, verwijderen of bewerken

Hiermee wordt uw thuislocatie binnen Google geüpdatet. Meer informatie over uw woonadres in Google Maps.

Uw thuislocatie toevoegen

 1. Tik in het menu 'Smart Lock' op Vertrouwde plaatsen.
 2. Tik op Thuis.
 3. Volg de stappen op het scherm.

Uw thuislocatie verwijderen

 1. Tik in het menu 'Smart Lock' op Vertrouwde plaatsen.
 2. Tik op Thuis.
 3. Kies het type verwijdering:
  • Als u uw woonadres niet meer wilt instellen als veilige locatie, tikt u op Deze locatie uitschakelen.
  • Als u uw woonadres binnen Google wilt wissen, tikt u op Bewerken en dan Wissen Wissen en dan Wissen.

Uw thuislocatie bewerken

 1. Tik in het menu 'Smart Lock' op Vertrouwde plaatsen.
 2. Tik op uw thuislocatie.
 3. Tik op Bewerken en dan uw woonadres of kaart.
 4. Geef het adres op dat u als thuislocatie wilt gebruiken.

Tip: Als uw huis uit meerdere woningen op hetzelfde adres bestaat, kan de gewenste veilige plaats anders zijn dan het adres. Voor betere locatienauwkeurigheid kunt u de daadwerkelijke locatie van uw eigen woning binnen het appartementengebouw toevoegen. Bekijk hieronder hoe u aangepaste plaatsen kunt toevoegen.

Aangepaste plaatsen toevoegen, verwijderen of bewerken

U kunt een locatie toevoegen aan uw aangepaste vertrouwde plaatsen.

Een aangepaste plaats toevoegen

 1. Tik in het menu 'Smart Lock' op Vertrouwde plaatsen.
 2. Tik op Vertrouwde plaats toevoegen. Er wordt een kaart geopend met uw huidige locatie.
  • Tik op Deze locatie selecteren en dan Selecteren om uw huidige locatie te gebruiken.
  • Tik op Zoeken Zoeken om een andere locatie te kiezen.
 3. Geef een naam op voor de veilige plaats (zoals Werk). Tik op OK.

Een aangepaste plaats bewerken of verwijderen

 1. Tik in het menu 'Smart Lock' op Vertrouwde plaatsen.
 2. Kies de plaats in de lijst met veilige opties voor 'Smart Lock'.
 3. Kies het type bewerking:
  • Verwijderen
  • Naam wijzigen
  • Adres bewerken
Een veilig apparaat toevoegen of verwijderen

U kunt uw telefoon ontgrendeld houden wanneer deze is verbonden met een veilig apparaat, zoals een Bluetooth-horloge of een Bluetooth-luidsprekersysteem voor in de auto.

U kunt beter geen apparaten gebruiken die zich altijd bij uw telefoon of tablet bevinden, zoals Bluetooth-toetsenborden of -cases.

Een Bluetooth-apparaat toevoegen

 1. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op uw apparaat. Meer informatie over het inschakelen van Bluetooth.
 2. Tik in het menu 'Smart Lock' op Veilige apparaten.
 3. Tik op Veilig apparaat toevoegen.
 4. Tik op een apparaat in de lijst met apparaten.
 5. Optioneel: Als u een Bluetooth-apparaat wilt verwijderen, tikt u op het apparaat dat u wilt verwijderen. Tik vervolgens op OK.

Opmerking: Bij sommige apparaten moet u uw telefoon ontgrendelen voordat deze ontgrendeld blijft.

Belangrijk: Zorg ervoor dat u beveiligd bent wanneer u veilige Bluetooth-apparaten gebruikt

Het is mogelijk dat iemand uw telefoon ontgrendeld kan houden door uw Bluetooth-verbinding na te bootsen.

Als u een melding op uw telefoon ontvangt: Wanneer uw apparaat niet kan bepalen of u een beveiligde verbinding gebruikt, ontvangt u een melding. U moet mogelijk uw telefoon ontgrendelen.

Het bereik van Bluetooth-verbindingen kan verschillen. Het bereik is afhankelijk van factoren zoals het model van uw apparaat, het gekoppelde Bluetooth-apparaat en de omgeving. De Bluetooth-verbinding kan tot honderd meter werken. Als iemand uw telefoon pakt terwijl deze zich in de buurt van uw veilige apparaat bevindt en uw veilige apparaat de telefoon heeft ontgrendeld, heeft deze persoon mogelijk toegang tot uw telefoon.

Een vertrouwd gezicht instellen, verbeteren of verwijderen

U kunt uw apparaat laten ontgrendelen wanneer het uw gezicht herkent. Nadat u een vertrouwd gezicht heeft ingesteld, zoekt uw apparaat naar uw gezicht wanneer u het inschakelt en wordt het ontgrendeld als het u herkent.

Belangrijk: Deze methode is minder veilig dan een pincode, patroon of wachtwoord. Iemand die op u lijkt, kan uw telefoon mogelijk ook ontgrendelen.

Een vertrouwd gezicht instellen en gebruiken

 1. Tik in het menu 'Smart Lock' op Vertrouwd gezicht.
 2. Tik op Instellen en volg de stappen op het scherm.

Wanneer het apparaat uw gezicht zoekt, wordt het pictogram Vertrouwd gezicht Vertrouwd gezicht weergegeven. Als het apparaat uw gezicht niet herkent, kunt u het ontgrendelen met uw pincode, patroon of wachtwoord.

De gezichtsherkenning van uw apparaat verbeteren

 1. Tik in het menu 'Smart Lock' op Vertrouwd gezicht.
 2. Tik op Gezichtsvergelijking verbeteren.
 3. Tik op Volgende en volg de stappen op het scherm.

Een vertrouwd gezicht verwijderen

 1. Tik in het menu 'Smart Lock' op Vertrouwd gezicht.
 2. Tik op Vertrouwd gezicht verwijderen.
 3. Tik op Verwijderen wanneer u wordt gevraagd of u het vertrouwde gezicht wilt verwijderen.

Opmerking: Smart Lock slaat geen foto's van u op. De gegevens die worden gebruikt om uw gezicht te herkennen, worden alleen op uw apparaat opgeslagen. Deze gegevens kunnen niet worden gezien of gebruikt door apps en er wordt geen back-up van deze gegevens opgeslagen op servers van Google.

'Oké Google' gebruiken

Nadat u 'Oké Google' zegt wanneer een beveiligd vergrendelingsscherm wordt weergegeven en we het geluid van uw stem herkennen, kunt u Google vragen acties voor u uit te voeren of sites te bezoeken zonder uw apparaat handmatig te ontgrendelen.

Meer informatie over hoe u 'Oké Google' kunt inschakelen.

Gerelateerde artikelen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?