Restartování do nouzového režimu a vyhledání problematických aplikací v zařízení Android

V případě potřeby můžete přejít do nouzového režimu, kdy se zařízení spustí pouze s původním softwarem.

Některé stažené aplikace mohou způsobit, že zařízení začne zamrzat, selhávat, bude pomalé nebo se bude restartovat. Pokud se v nouzovém režimu problémy nevyskytnou, potíže pravděpodobně způsobuje aplikace třetí strany stažená do zařízení.

Tip: Nouzový režim odstraní některé widgety na ploše. Pokud používáte widgety, uložte si snímek obrazovky, abyste je později vrátili na správná místa.

Restartování v nouzovém režimu

Je-li vaše zařízení zapnuté
 1. Podržte vypínač zařízení.
 2. Na obrazovce podržte možnost Vypnout Vypínač. V případě potřeby klepněte na OK.
 3. Zařízení se spustí v nouzovém režimu. Ve spodní části obrazovky bude uvedena zpráva Nouzový režim.

Poznámka: Nouzový režim se může lišit podle zařízení. Podrobnosti o vašem zařízení vám sdělí výrobce.

Je-li vaše zařízení vypnuté
 1. Stiskněte vypínač zařízení.
 2. Ve chvíli, kdy začne animace, podržte tlačítko snížení hlasitosti. Držte ho, dokud animace neskončí, a zařízení se spustí v nouzovém režimu.
 3. Ve spodní části obrazovky bude uvedena zpráva Nouzový režim.

Poznámka: Nouzový režim se může lišit podle zařízení. Podrobnosti o vašem zařízení vám sdělí výrobce.

Ukončení nouzového režimu

Chcete-li opustit nouzový režim a vrátit se do normálního režimu, restartujte zařízení.

 1. Po dobu několika sekund podržte vypínač.
 2. Na obrazovce klepněte na Restartovat Restartovat. Pokud možnost Restartovat nevidíte, po dobu asi 30 sekund podržte vypínač, dokud se zařízení nerestartuje.

Po opuštění nouzového režimu můžete na plochu vrátit všechny odstraněné widgety. Jak přidat widgety

Poznámka: Nouzový režim se může lišit podle zařízení. Podrobnosti o vašem zařízení vám sdělí výrobce.

Vyhledání problémových aplikací v nouzovém režimu

Chcete-li v nouzovém režimu vyhledat problémové aplikace, pracujte se zařízením jako obvykle a sledujte, zda se vyskytnou problémy.

V nouzovém režimu lze použít pouze původní aplikace. Stažené aplikace nejsou k dispozici.

Problém se v nouzovém režimu nevyskytne

Problém pravděpodobně způsobuje stažená aplikace. Postup vyhledání problematické aplikace:

 1. Restartujte zařízení.
 2. Nedávno stažené aplikace postupně odstraňte. Přečtěte si, jak odstranit aplikace. Po odstranění každé z nich zařízení obvyklým způsobem restartuje. Sledujte, zda odstranění aplikace problém vyřešilo.
 3. Až odinstalujete aplikaci, která problém způsobuje, ostatní odstraněné aplikace můžete znovu nainstalovat. Přečtěte si, jak znovu nainstalovat aplikace.

Sepište si seznam odstraněných aplikací, abyste je poté mohli přidat zpět.

Pokud se problém vyskytne i v nouzovém režimu

Problém pravděpodobně nezpůsobuje stažená aplikace, ale něco jiného.

 1. Restartujte zařízení.
 2. Vyzkoušejte jiná řešení konkrétního problému. Seznam dalších možností odstraňování problémů

Související články