Ochrana před škodlivými aplikacemi pomocí služby Google Play Protect

Google Play Protect pomáhá pečovat o bezpečnost vašeho zařízení.

 • Před stažením aplikací z Obchodu Google Play provádí kontrolu zabezpečení.
 • Vyhledává v zařízení potenciálně škodlivé aplikace z jiných zdrojů. (Škodlivé aplikace se někdy označují jako malware.)
 • Na nalezené potenciálně škodlivé aplikace vás upozorní. Známé škodlivé aplikace ze zařízení odstraní.
 • Upozorní vás také na aplikace, které porušují zásady ohledně nežádoucího softwaru (tj. aplikace, který skrývají nebo nepravdivě uvádějí důležité informace).

Jak Google Play Protect funguje

Google Play Protect kontroluje aplikace, které instalujete. Pravidelně také prochází vaše zařízení. Pokud nalezne potenciálně škodlivou aplikaci, může provést následující akce:

 • Upozornit vás. Pokud by odhalená aplikace mohla být pro zařízení škodlivá, zobrazí se oznámení. Chcete-li aplikaci odstranit, v oznámení klepněte na Odinstalovat. Google Play Protect může aplikaci také deaktivovat a zabránit jí ve spuštění, dokud ji neodinstalujete.
 • Odstranit aplikaci automaticky. V některých případech se vám po zjištění škodlivé aplikace může zobrazit oznámení, že aplikace byla odstraněna.
Jak funguje ochrana před malwarem

Za účelem ochrany před škodlivým softwarem či adresami URL třetích stran a jinými bezpečnostními problémy může společnost Google ze zařízení dostávat informace o připojení k sítím, potenciálně škodlivých adresách URL, operačním systému a aplikacích nainstalovaných z Google Play nebo jiných zdrojů. Google vám může zobrazit oznámení, že aplikace nebo adresa URL je potenciálně nebezpečná. Pokud je známo, že aplikace nebo adresa URL poškozuje zařízení, data nebo uživatele, Google ji může odstranit nebo zablokovat. Některé z těchto ochran můžete v nastavení svého zařízení vypnout. Společnost Google však může i nadále dostávat informace o aplikacích nainstalovaných prostřednictvím Google Play a aplikace nainstalované na zařízení z jiných zdrojů mohou být analyzovány za účelem zjištění případných bezpečnostních problémů bez odesílání informací do Googlu.

Kontrola stavu zabezpečení aplikací

Stav funkce Google Play Protect v zařízení můžete zkontrolovat takto:

 1. V zařízení Android otevřete aplikaci Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepněte na nabídku Nabídka a poté Play Protect.
 3. Vyhledejte informace o stavu zařízení.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Google Play Protect

Funkce Google Play Protect je ve výchozím nastavení zapnutá, můžete ji však vypnout. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme mít tuto funkci vždy zapnutou.

Postup vypnutí a opětovného zapnutí služby Google Play Protect

 1. V zařízení Android otevřete aplikaci Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepněte na nabídku Nabídkaa poté Play Protecta poté Nastavení Nastavení.
 3. Aktivujte nebo deaktivujte přepínač Vyhledávání ohrožení bezpečnosti v zařízení.

Lepší zjišťování škodlivých aplikací

Pokud povolíte instalování aplikací z neznámých zdrojů mimo Obchod Google Play, funkce Google Play Protect může o těchto aplikacích odesílat informace do Googlu. Tyto informace pomáhají Googlu účinněji chránit všechny uživatele před škodlivými aplikacemi.

Informace pro vývojáře

Pokud jste vývojář aplikací a vaše aplikace byla službou Google Play Protect označena jako škodlivá, přečtěte si pokyny společnosti Google k vývoji mobilních aplikací a naše zásady ohledně nežádoucího softwaru. Pokud jste přesvědčeni, že služba Google Play Protect vaši aplikaci označila nebo zablokovala neprávem, můžete podat odvolání