איך משתמשים בתכונה 'בקצרה' במכשיר Android

אתם יכולים למצוא מיד את מה שאתם צריכים בעזרת התכונה 'בקצרה'. במסך הבית או במסך הנעילה של המכשיר תוכלו לראות מידע ועדכונים כמו אירועים עתידיים, משימות ומזג האוויר.

הוספה והסרה של הווידג'ט 'בקצרה'

ברוב מכשירי Android תוכלו להוסיף את הווידג'ט 'בקצרה' למסך הבית.

חשוב: כדי לדעת איך מגדירים ווידג'טים במכשיר, צריך לברר אצל יצרן המכשיר.

כדי להוסיף את הווידג'ט 'בקצרה':

 1. במסך הבית, לוחצים לחיצה ארוכה על אזור ריק.
 2. מקישים על סמל הווידג'טים ווידג'טים.
 3. גוללים אל Google.
 4. לוחצים לחיצה ארוכה על בקצרה.
 5. גוררים את הווידג'ט למקום הרצוי.

כדי להסיר את הווידג'ט 'בקצרה':

 1. לוחצים לחיצה ארוכה על בקצרה.
 2. גוררים את הווידג'ט למעלה אל סמל ההסרה הסר.

כדאי לדעת:

הפעלה או השבתה של התכונות במסגרת 'בקצרה'

חשוב: חוויית השימוש המלאה בתכונה 'בקצרה' זמינה במכשירי Pixel עם Android בגרסה 12 ואילך. חלק מהתכונות לא זמינות בכל השפות, בכל המדינות או בכל האזורים.

כדי להפעיל או להשבית תכונות ותוכן:

 1. בחלק העליון של מסך הבית, לוחצים לחיצה ארוכה על בקצרה.
 2. מקישים על סמל ההתאמה האישית הגדרות ואז ההגדרות של 'בקצרה' הגדרות.
 3. בקטע 'תכונות', בוחרים את הקטגוריה או את הנושא שרוצים להפעיל או להשבית.
 4. מפעילים או משביתים את הקטגוריה או את הנושא.
 5. כדי לראות עוד נושאים או קטגוריות, מקישים בחלק התחתון על הצגת תכונות נוספות.

שינוי התוכן שמופיע במסגרת 'בקצרה'

כברירת מחדל, התוכן של 'בקצרה' מוצג במסך הנעילה. התוכן הזה יכול לכלול התראות חשובות מאפליקציות, כמו עדכונים או אירועים ביומן.

אתם יכולים להשבית את האפשרות להציג תוכן רגיש ולשנות את העדכונים האחרים שמוצגים במסך הנעילה. כך ניתן לשלוט בהתראות.

כדי לעדכן את ההגדרה לגבי התוכן הרגיש:

 1. בחלק העליון של מסך הבית, לוחצים לחיצה ארוכה על בקצרה.
 2. מקישים על סמל ההתאמה האישית הגדרות ואז ההגדרות של 'בקצרה' הגדרות.
 3. בקטע 'ניהול ההתאמה האישית', מקישים על תוכן רגיש במסך הנעילה.
 4. בקטע 'פרטיות', מפעילים או משביתים את האפשרות התראות רגישות.

כדאי לדעת: בפרופיל העבודה, אפשר להשבית התראות רגישות של פרופיל העבודה לתוכן במסגרת 'בקצרה'.

המידע שמוצג במסגרת 'בקצרה'

כדי להציג מידע שרלוונטי לכם, Google משתמשת בנתונים מהמכשיר ומהפעילות שלכם. 

כדי להגדיר באילו נתונים התכונה 'בקצרה' תשתמש כדי לספק לכם מידע בהתאמה אישית:

 1. בחלק העליון של מסך הבית, לוחצים לחיצה ארוכה על בקצרה.
 2. מקישים על סמל ההתאמה האישית הגדרות ואז ההגדרות של 'בקצרה' הגדרות.
 3. בקטע ניהול ההתאמה האישית, מפעילים או משביתים את ההגדרות.
שינוי התוכן שמופיע במסגרת 'בקצרה'

יש הרבה דרכים לשנות את התוכן שמופיע במסגרת 'בקצרה'.

ניהול נתונים מהאפליקציות

כדי לקבל מידע כמו עדכונים לגבי אירועים ביומן, התכונה 'בקצרה' משתמשת בנתונים מאפליקציות במכשיר שלכם.

נתונים מהחשבון שלכם ב-Google

כדי להשתמש ברוב התכונות במסגרת 'בקצרה', צריך לוודא שלמכשיר יש גישה לפעילות שמשויכת לחשבון שלכם ב-Google.

פעילות באינטרנט ובאפליקציות

בעזרת ההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' תוכלו לקבל מידע על משימות במסגרת 'בקצרה', כמו תזכורות כשמגיע הזמן לצאת לפגישה. כך עורכים את ההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות'.

נתונים מאפליקציות

כשמפעילים את ההגדרה 'התאמה אישית באמצעות נתונים מאפליקציות', התכונה 'בקצרה' מקבלת נתונים מהאפליקציות במכשירים שלכם כדי להציג לכם משימות והתראות. כך מנהלים את נתוני האפליקציות במכשיר.

תכונות ואמצעי בקרה חכמים ב-Gmail

אמצעי הבקרה של התכונות החכמות מאפשרים לראות במסגרת 'בקצרה' מידע מהאימייל, כמו כרטיסי עלייה למטוס והזמנות לאירועים. כך משתמשים בתכונות ובאמצעי הבקרה החכמים.

נתוני מיקום

ההגדרות של נתוני המיקום מאפשרות לכם לקבל במסגרת 'בקצרה' מידע שימושי על סמך המיקום שלכם. לדוגמה, תוכלו לקבל התראות לגבי רעידת אדמה או מזג אוויר קיצוני בקרבת מקום.

חלק מהתכונות במסגרת 'בקצרה' צריכות גישה למיקום המדויק שלכם. כך עורכים את הגדרות המיקום.

אם הפעלתם את היסטוריית המיקומים, תוכלו גם לקבל מידע על מיקומים שביקרתם בהם. כך מנהלים את היסטוריית המיקומים.

אם הגדרתם את כתובת המגורים והכתובת בעבודה, תוכלו לקבל מידע על מצב התנועה בזמן אמת. כך מגדירים את כתובת המגורים, את הכתובת בעבודה ומיקומים אחרים.

תוצאות אישיות

בעזרת 'בקצרה', אפשר למצוא תוכן בהתאמה אישית. איך מפעילים או משביתים את התוצאות האישיות.

גישה ליומנים

בעזרת 'בקצרה' תוכלו לקבל מידע על אירועים עתידיים ביומן.

אם אתם לא רוצים שיוצגו אירועים מהיומן במסגרת 'בקצרה', אתם צריכים להסיר את הרשאות היומן מאפליקציית Google:

 1. במכשיר Android, עוברים אל הגדרות.
 2. מקישים על אפליקציות ואז Google ואז הרשאות.
 3. מקישים על יומן ואז אין אישור.

כדאי לדעת: חלק מהאירועים ביומן מופיעים במסגרת 'בקצרה' דרך ההתראות של האפליקציות.

גישה ל-Google Wallet

במסגרת 'בקצרה', ניתן לקבל גישה לכרטיסים לאירועים קרובים ששמורים ב-Google Wallet. כך מנהלים את הכרטיסים ב-Google Wallet.

אם אתם לא רוצים שיוצגו כרטיסים מ-Google Wallet במסגרת 'בקצרה', אתם צריכים לעדכן את ההרשאות ב-Google Wallet:

 1. במכשיר Android, נכנסים אל Google Wallet .
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות שמייצגת אותו ואז הנתונים שלך ב-Wallet ואז ניהול של נתוני הכרטיסים.
 3. משביתים את האפשרות שימוש בכרטיסים בשירותי Google.
התראות מאפליקציות מותקנות

התראות מאפליקציות מציגות עדכונים על תכונות כמו אירועים ביומן. אם אתם לא רוצים שיוצגו התראות מאפליקציות במסגרת 'בקצרה', אתם צריכים לשנות את הגדרות המכשיר.

כדי לשנות את ההגדרות של התראות מאפליקציות:

 1. במכשיר Android, עוברים אל הגדרות.
 2. מקישים על התראות ואז התראות במכשירים ובאפליקציות ואז Android System Intelligence.

מכשירים בקרבת מקום

בעזרת 'בקצרה' תוכלו לקבל מידע על מכשירים בקרבת מקום. לדוגמה, כשתחברו את המכשיר לאוזניות Bluetooth, תוכלו לראות מידע על הסוללה במסגרת 'בקצרה'.

כדי לאפשר לתכונה 'בקצרה' למצוא מכשירים בקרבת מקום ולהתחבר אליהם:

 1. במכשיר Android, עוברים אל הגדרות.
 2. מקישים על פרטיותואז ניהול ההרשאות ואז מכשירים בקרבת מקום.

השבתת התוצאות האישיות

אם אתם לא רוצים לקבל תוכן בהתאמה אישית, תוכלו להשבית את התוצאות האישיות בהגדרות של Google Assistant.

גם אם תשביתו את התוצאות האישיות, יכול להיות שתוכן רגיש יופיע במסגרת 'בקצרה'. אפשר לבחור בהגדרות המכשיר איזה תוכן יופיע במסגרת 'בקצרה'.

 1. בחלק העליון של מסך הבית, לוחצים לחיצה ארוכה על בקצרה.
 2. מקישים על סמל ההתאמה האישית הגדרות ואז 'בקצרה' הגדרות.

מקורות מידע שקשורים לנושא

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי