مدیریت داده‌های Health Connect

حذف خودکار

با زمان‌بندی حذف داده‌ها بعداز مدت زمانی مشخص، کنترل کنید داده‌هایتان تا چه مدت در Health Connect ذخیره شود. درباره حذف خودکار بیشتر بدانید.

منابع داده و اولویت

وقتی منابع برنامه را اضافه می‌کنید و ترتیب اولویت برنامه را تغییر می‌دهید، می‌توانید ببینید که چگونه مجموع داده براساس انتخابتان تغییر می‌کند.

وقتی چند برنامه نوع یکسانی از داده (مانند تعداد قدم‌ها) را می‌نویسند، این داده‌ها ادغام می‌شود. اگر میان داده‌های برنامه‌های مختلف مغایرت وجود داشته باشد، داده‌های برنامه‌ای که در فهرست در جایگاه بالاتر قرار دارد، در اولویت قرار خواهد گرفت.

افزودن و برداشتن برنامه‌ها در بخش منابع برنامه

اکنون می‌توانید برنامه‌هایی را که در فعالیتتان یا در مجموع داده‌های خوابتان تأثیر دارد، اضافه کنید یا بردارید. برنامه‌ای که حذف می‌کنید همچنان داده‌ها را در Health Connect می‌نویسد، بااین‌حال داده‌های آن در مجموع داده‌ها محاسبه نخواهد شد.

 1. در دستگاه Android:
  • برای Android نسخه ۱۴ و بالاتر:
   1. «تنظیمات» برنامه تنظیمات را باز کنید.
   2. روی امنیت و حریم خصوصیو سپس حریم خصوصی و سپس Health Connect ضربه بزنید.
  • برای Android نسخه ۱۳ و پایین‌تر:
   1. «تنظیمات» برنامه تنظیمات را باز کنید.
   2. روی برنامه‌ها و سپس همه برنامه‌ها و سپس Health Connect ضربه بزنید.
   3. روی باز کردن ضربه بزنید.
 2. روی مدیریت داده‌ها و سپس منابع داده و اولویت ضربه بزنید.
 3. در بخش «منابع داده و اولویت»، می‌توانید:
  • افزودن منابع برنامه: برای افزودن برنامه، در بخش «منابع برنامه»، روی افزودن برنامه ضربه بزنید.
   • وقتی برنامه‌ای را اضافه می‌کنید، تأثیرگذاری این برنامه در مجموع داده‌های آن دسته (مانند فعالیت یا خواب) شروع می‌شود.
  • برداشتن منابع برنامه: برای برداشتن برنامه، در بخش «منابع برنامه»، در کنار «منابع داده و اولویت»، روی «ویرایش» ویرایش و سپس «برداشتن» حذف ضربه بزنید.
   • وقتی برنامه‌ای را حذف می‌کنید، همچنان می‌تواند داده بنویسد اما تأثیری در مجموع داده‌ها ندارد.

تغییر ترتیب اولویت برنامه‌ها

می‌توانید انتخاب کنید که وقتی چندین برنامه داده‌های سلامت یکسانی را در Health Connect پیگیری می‌کنند، کدام برنامه اولویت داشته باشد.

 1. در دستگاه Android:
  • برای Android نسخه ۱۴ و بالاتر:
   1. «تنظیمات» برنامه تنظیمات را باز کنید.
   2. روی امنیت و حریم خصوصیو سپس حریم خصوصی و سپس Health Connect ضربه بزنید.
  • برای Android نسخه ۱۳ و پایین‌تر:
   1. «تنظیمات» برنامه تنظیمات را باز کنید.
   2. روی برنامه‌ها و سپس همه برنامه‌ها و سپس Health Connect ضربه بزنید.
   3. روی باز کردن ضربه بزنید.
 2. روی مدیریت داده‌ها و سپس منابع داده و اولویت ضربه بزنید.
 3. دسته داده را انتخاب کنید.
 4. برای تغییر ترتیب اولویت منابع برنامه، در بخش «منابع برنامه»، در کنار نام برنامه، «دستگیره» را لمس کنید و نگه دارید، سپس آن را بکشید.
وقتی حالت دسترس‌پذیری روشن است
 1. در دستگاه Android:
  • برای Android نسخه ۱۴ و بالاتر:
   1. «تنظیمات» برنامه تنظیمات را باز کنید.
   2. روی امنیت و حریم خصوصیو سپس حریم خصوصی و سپس Health Connect ضربه بزنید.
  • برای Android نسخه ۱۳ و پایین‌تر: برنامه Health Connect را باز کنید.
   1. «تنظیمات» برنامه تنظیمات را باز کنید.
   2. روی برنامه‌ها و سپس همه برنامه‌ها و سپس Health Connect ضربه بزنید.
   3. روی باز کردن ضربه بزنید.
 2. روی مدیریت داده‌ها و سپس منابع داده و اولویت ضربه بزنید.
 3. دسته داده را انتخاب کنید.
 4. برای پیدا کردن برنامه موردنظر، در بخش «منابع برنامه»، با ۳ انگشت ضربه بزنید.
 5. روی کنش‌ها دوضربه بزنید.
 6. روی حرکت به پایین یا حرکت به بالا ضربه بزنید.

تنظیم واحد داده‌ها

 1. در دستگاه Android:
  • برای Android نسخه ۱۴ و بالاتر:
   1. «تنظیمات» برنامه تنظیمات را باز کنید.
   2. روی امنیت و حریم خصوصیو سپس حریم خصوصی و سپس Health Connect ضربه بزنید.
  • برای Android نسخه ۱۳ و پایین‌تر: برنامه Health Connect را باز کنید.
   1. «تنظیمات» برنامه تنظیمات را باز کنید.
   2. روی برنامه‌ها و سپس همه برنامه‌ها و سپس Health Connect ضربه بزنید.
   3. روی باز کردن ضربه بزنید.
 2. روی مدیریت داده‌هاو سپس تنظیم واحدها ضربه بزنید.
 3. واحدهای ترجیحی‌تان را برای داده‌ها تنظیم کنید.

منابع مربوط

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی