Läs mer om Google Play-tjänster

Google Play-tjänster är central systemprogramvara som aktiverar viktiga funktioner på alla certifierade Android-enheter. Google Play-tjänster tillhandahåller tre typer av centrala enhetsfunktioner:

Säkerhet och tillförlitlighet

Google Play-tjänster bidrar till säkerheten och tillförlitligheten hos en Android-enhet och till att hålla enheten uppdaterad med de senaste säkerhetsfunktionerna. Hit hör till exempel

API för utvecklare

Google Play-tjänster ger utvecklare tillgång till tusentals API:er som uppdateras kontinuerligt och ger möjlighet att erbjuda upplevelser av hög kvalitet i appar, t.ex. att

Viktiga tjänster på enheten

Google Play-tjänster tillhandahåller viktiga tjänster på Android-enheter. Exempel:

Användare som loggar in på sitt Google-konto på enheten kan dessutom uppdatera sina inställningar på Google, hantera säkerheten i kontot och synkronisera viktig data i exempelvis Google Kontakter mellan enheter.

Varför samlar Google Play-tjänster in data? 

Google Play-tjänster samlar in data på certifierade Android-enheter för att ge stöd för centrala enhetsfunktioner. Insamling av viss grundläggande information, som IP-adress, krävs för att det ska gå att leverera innehåll till en enhet, app eller webbläsare. Dessutom ger enhetens tillverkare Google Play-tjänster åtkomstbehörighet till viss data på en enhet, till exempel plats och kontakter, för att stödja dessa funktioner.

Vilken data som faktiskt samlas in beror på användarens enhetsinställningar, vilka appar och tjänster som installerats eller används på enheten, enhetstillverkaren och inställningarna i användarens Google-konto. I många fall läser Google Play-tjänster data lokalt på enheten utan att data lämnar enheten.

Google Play-tjänster kan samla in information av följande skäl för att stödja funktionerna ovan:

Säkerhet och skydd mot bedrägerier

Google samlar in data via Google Play-tjänster för att skydda användarna, Googles tjänster och externa utvecklares appar och tjänster från bedrägerier, spam och otillåten användning. Exempel på sådan data:

 • information som används för att verifiera att en begäran kommer från en verklig användare och information om installerade appar, inklusive resultatet av genomsökningar efter skadlig programvara
 • Google-konto och inloggningsuppgifter om användaren är inloggad på enheten eller flyttar sin data till en ny enhet.
 • Google kan samla in en enhets telefonnummer för att tillhandahålla kontoåterställningstjänster och logga in användaren på tjänster som baseras på telefonnummer (som Google Meet)
 • maskinvaruidentifierare som IMEI-kod, MAC-adress och serienummer, som används för att uppdatera enheter med de senaste säkerhetskorrigeringarna och övervaka trender i Androids ekosystem, till exempel hur länge olika typer av enheter finns kvar i drift. Googles tjänst för enhetskonfiguration, som samlar in data för att säkerställa att enheterna hålls uppdaterade och fungerar så bra som möjligt, är en del av Google Play-tjänster.

Stödja och förbättra Androids ekosystem

Som beskrivs ovan innehåller Google Play-tjänster ett antal API:er och centrala enhetstjänster som gör Android till en plattform med många sammanhängande funktioner. Google kan samla in data om dessa tjänster och API:er i syfte att tillhandahålla, underhålla och förbättra dem. Beroende på enhetsinställningarna kan Google samla in mer information om en enhet. Exempel på sådan data:

 • Google samlar in data för att kunna se hur API:erna används och säkerställa att de fungerar korrekt.
 • Om Platsangivelsens exakthet har aktiverats kan platsinformationen – förutom att ange enhetens plats mer exakt – användas på ett anonymiserat sätt för att förbättra platsbaserade tjänster.
 • Om enhetens användnings- och diagnostikinställning har aktiverats samlar Google in information om hur enheten används och hur bra enheten fungerar för att förbättra produkter och tjänster, däribland Googles appar och Android-enheter.

Tillhandahålla Googles tjänster

Om Googles appar och tjänster används på Android samlar Google in data via Google Play-tjänster för att tillhandahålla och förbättra dessa appar och tjänster. Exempel:

 • Beroende på användarens inställningar samlar Google in data som kontakter och bokmärken, så att de kan synkroniseras mellan enheter och molnet.
 • Google Play-tjänster synkroniserar inställningarna i användarens Google-konto mellan enheter och samlar in information för att skydda kontot.
 • Google Play-tjänster kan samla in data som möjliggör inbäddning av funktioner som Google Maps.
 • Med hjälp av Google Play-tjänster kan användare interagera och skicka meddelanden direkt till företag.
 • När du använder Google Pay hjälper Google Play-tjänster användarna att hantera betalningsuppgifter, göra kontaktlösa betalningar eller använda en digital bilnyckel på ett säkert sätt.
 • Google samlar in data när du använder en profil eller tjänster i Play Spel.
 • Om inställningen Sparar din aktivitet från appar på den här enheten har aktiverats under Webb- och appaktivitet på enheten kan Google spara aktivitetsdata från appar på enheten i användarens Google-konto, så att den kan användas för att anpassa Googles appar och tjänster.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
15318173204473709070
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true