Ďalšie informácie o Službách Google Play

Služby Google Play sú základný systémový softvér, ktorý zaisťuje kľúčovú funkčnosť všetkých certifikovaných zariadení s Androidom. Existujú tri typy základných funkcií zariadenia, ktoré vám Služby Google Play poskytujú:

Zabezpečenie a spoľahlivosť

Služby Google Play pomáhajú zaistiť bezpečnosť a spoľahlivosť zariadenia s Androidom a aktualizujú zariadenia pomocou najnovších funkcií zabezpečenia. Patria sem:

 • Služba Google Play Protect, ktorá môže používateľov upozorniť, ak nejaká aplikácia obsahuje známy malvér. 
 • Identifikácia a overovanie zabezpečených pripojení, čo napríklad zariadeniu umožní bezpečne a automaticky rozpoznať iné zariadenie a pripojiť sa k nemu.  
 • Ochrana aplikácií pred podvodmi a bezpečnostnými hrozbami prostredníctvom služby SafetyNet.
 • Šifrovanie end‑to‑end záloh Androidu v prípade, že používatelia majú vstupný kód uzamknutej obrazovky. 

Rozhrania API pre vývojárov

Služby Google Play poskytujú vývojárom tisíce neustále aktualizovaných rozhraní API, ktoré im umožňujú poskytovať v aplikáciách prostredia vysokej kvality. Ide napríklad o: 

Základné služby zariadenia

Služby Google Play umožňujú základné služby v zariadeniach s Androidom. Príklad:

 • Keď používateľ uskutoční tiesňové volanie na podporované tiesňové číslo, Google pomôže zaistiť, aby miestne tiesňové linky dostali priamo polohu zariadenia.
 • Služby automatického dopĺňania od Googlu pomáhajú používateľom šetriť čas a obmedziť chyby pri písaní. 
 • Zdieľanie nablízku umožňuje používateľom odosielať a prijímať súbory s kontaktmi alebo anonymne. 
 • Funkcia Nájdi moje zariadenie umožňuje jednoducho nájsť, prezvoniť alebo vymazať stratené zariadenie.

Keď sa používateľ prihlási vo svojom zariadení do účtu Google, bude môcť okrem toho aktualizovať svoje nastavenia Google, spravovať zabezpečenie účtu a synchronizovať dôležité údaje, napríklad kontakty Google, v rôznych zariadeniach.

Prečo Služby Google Play zhromažďujú údaje 

Služby Google Play zhromažďujú údaje v certifikovaných zariadeniach s Androidom, aby v nich podporili základné funkcie. Zhromažďovanie obmedzeného počtu základných informácií (napríklad adries IP) je nevyhnutné na to, aby sa obsah mohol dostať do zariadenia, aplikácie alebo prehliadača. Výrobcovia zariadení tiež udeľujú Službám Google Play povolenie na prístup k určitým údajom v zariadení, napríklad polohe a kontaktom, aby tieto funkcie podporili.

Skutočné zhromažďovanie údajov sa líši v závislosti od nastavení zariadenia, ktoré nakonfiguroval používateľ, nainštalovaných alebo používaných aplikácií a služieb v danom zariadení, výrobcu zariadenia a používateľových nastavení účtu Google. V mnohých prípadoch majú Služby Google Play prístup k údajom miestne v zariadení bez možnosti zhromažďovať údaje mimo neho. 

S cieľom podporiť všetky funkcie opísané vyššie môžu Služby Google Play zhromažďovať informácie z týchto dôvodov: 

Zabezpečenie a prevencia proti podvodom

Google zhromažďuje údaje prostredníctvom Služieb Google Play, aby pomáhal chrániť používateľov, svoje služby a aplikácie, ako aj služby vývojárov tretích strán pred podvodmi, spamom a zneužívaním. Zahŕňa to: 

 • Údaje na overenie, či žiadosť pochádza od skutočného používateľa, ako aj informácie o nainštalovaných aplikáciách vrátane výsledkov kontrol na zistenie malvéru.
 • Informácie o účte Google a prihlasovacie údaje v prípade, že je používateľ prihlásený v zariadení. 
 • Google môže zhromažďovať telefónne čísla zariadení, aby mohol poskytovať služby na obnovenie účtu a umožňoval používateľom prihlasovať sa do služieb založených na telefónnom čísle (napríklad do aplikácie Google Duo).
 • Identifikátory hardvéru, ako sú IMEI, adresy MAC a sériové čísla, na aktualizáciu najnovších opráv zabezpečenia v zariadeniach a sledovanie trendov v ekosystéme Android, napríklad trvania funkčnosti rôznych typov zariadení. Služba konfigurácie zariadení od Googlu, ktorá zhromažďuje údaje, aby boli zariadenia v najvyššej možnej miere aktuálne a funkčné, je súčasťou Služieb Google Play. 

Podpora a zlepšovanie ekosystému Android

Ako je opísané vyššie, Služby Google Play poskytujú mnoho rozhraní API a základných služieb pre rôzne zariadenia, čím z Androidu vytvárajú prepojenú platformu s množstvom funkcií. Google môže o týchto službách a rozhraniach API zhromažďovať údaje, aby ich naďalej mohol poskytovať, udržiavať a zlepšovať. Google môže o zariadení zhromažďovať aj ďalšie údaje, závisí to však od jeho nastavení. Príklady: 

 • Google zhromažďuje údaje, aby zistil, ako sa tieto rozhrania API používajú, a pomohol zaistiť ich správne fungovanie. 
 • Ak je povolená presnosť určovania polohy Google, môžu sa okrem poskytovania presnejšej polohy v danom zariadení používať anonymným spôsobom aj informácie o polohe s cieľom zlepšiť služby podmienené polohou. 
 • Ak je v zariadení povolené ovládanie využitia a diagnostiky, Google zhromažďuje informácie o používaní zariadenia a miere jeho funkčnosti, aby zlepšoval produkty a služby, akými sú aplikácie od Googlu a zariadenia s Androidom.   

Poskytovanie služieb Googlu

Ak používateľ používa aplikácie a služby Googlu v Androide, Google zhromažďuje údaje prostredníctvom Služieb Google Play, aby mohol tieto aplikácie a služby zlepšovať. Príklad: 

 • V závislosti od používateľských nastavení zhromažďuje Google údaje, ako sú kontaktyzáložky, aby ich mohol synchronizovať v rôznych zariadeniach a cloude. 
 • Služby Google Play synchronizujú nastavenia účtu Google, ktoré nakonfiguroval používateľ, v rôznych zariadeniach a zhromažďujú informácie, aby pomáhali chrániť jeho účet. 
 • Služby Google Play môžu zhromažďovať údaje s cieľom aktivovať funkcie vložených aplikácií, ako sú Mapy Google. 
 • V prípade používateľov, ktorí majú v zariadení v sekcii Aktivita na internete a v aplikáciách zapnuté nastavenie Uloží vašu aktivitu v aplikáciách v tomto zariadení, môže Google ukladať aktivitu v aplikáciách v danom zariadení do ich účtov Google, aby pomocou nej mohli byť prispôsobované aplikácie a služby Googlu.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false