Ďalšie informácie o Službách Google Play

Služby Google Play sú základný systémový softvér, ktorý zaisťuje kľúčovú funkčnosť všetkých certifikovaných zariadení s Androidom. Existujú tri typy základných funkcií zariadenia, ktoré poskytujú Služby Google Play:

Zabezpečenie a spoľahlivosť

Služby Google Play pomáhajú zaistiť bezpečnosť a spoľahlivosť zariadenia s Androidom a aktualizujú zariadenia pomocou najnovších funkcií zabezpečenia. Patria sem:

Rozhrania API pre vývojárov

Služby Google Play poskytujú vývojárom tisíce neustále aktualizovaných rozhraní API, ktoré im umožňujú poskytovať v aplikáciách prostredia vysokej kvality. Ide napríklad o: 

Základné služby zariadenia

Služby Google Play umožňujú základné služby v zariadeniach s Androidom. Napríklad:

 • Keď používateľ uskutoční tiesňové volanie na podporovanú tiesňovú linku, Google pomôže zaistiť, aby miestne tiesňové linky dostali priamo polohu zariadenia.
 • Služby automatického dopĺňania od Googlu pomáhajú používateľom šetriť čas a predchádzať chybám pri písaní. 
 • Zdieľanie nablízku umožňuje používateľom odosielať a prijímať súbory s kontaktmi alebo anonymne. 
 • Funkcia Nájdi moje zariadenie umožňuje jednoducho nájsť, uzamknúť alebo trvale vymazať stratené zariadenie.
 • Rýchle párovanie umožňuje jednoduché pripájanie príslušenstva s rozhraním Bluetooth pomocou účtu Google. 

Keď sa používateľ prihlási vo svojom zariadení do účtu Google, môže okrem toho aktualizovať svoje nastavenia Google, spravovať zabezpečenie účtu a synchronizovať dôležité údaje, napríklad kontakty Google, v rôznych zariadeniach.

Prečo Služby Google Play zhromažďujú údaje 

Služby Google Play zhromažďujú údaje v certifikovaných zariadeniach s Androidom, aby v nich podporili základné funkcie. Zhromažďovanie obmedzeného počtu základných informácií (napríklad adries IP) je nevyhnutné na zobrazovanie obsahu v zariadení, aplikácii alebo prehliadači. Výrobcovia zariadení udeľujú Službám Google Play aj povolenie na prístup k určitým údajom v zariadení, napríklad polohe a kontaktom, aby tieto funkcie podporili.

Skutočné zhromažďovanie údajov sa líši v závislosti od nastavení zariadenia, ktoré nakonfiguroval používateľ, nainštalovaných alebo používaných aplikácií a služieb v danom zariadení, výrobcu zariadenia a používateľových nastavení účtu Google. V mnohých prípadoch majú Služby Google Play prístup k údajom miestne v zariadení bez možnosti zhromažďovať údaje mimo neho. 

S cieľom podporiť všetky funkcie opísané vyššie môžu Služby Google Play zhromažďovať informácie z týchto dôvodov: 

Zabezpečenie a prevencia proti podvodom

Google zhromažďuje údaje prostredníctvom Služieb Google Play, aby pomáhal chrániť používateľov, svoje služby a aplikácie, ako aj služby vývojárov tretích strán pred podvodmi, spamom a zneužívaním. Zahŕňa to: 

 • Údaje na overenie, či žiadosť pochádza od skutočného používateľa, ako aj informácie o nainštalovaných aplikáciách vrátane výsledkov kontrol na zistenie malvéru.
 • Informácie o účte Google a prihlasovacie údaje v prípade, že používateľ je prihlásený v zariadení alebo presúva svoje údaje do nového zariadenia.
 • Google môže zhromažďovať telefónne čísla zariadení, aby mohol poskytovať služby na obnovenie účtu a umožňoval používateľom prihlasovať sa do služieb založených na telefónnom čísle (napríklad do aplikácie Google Meet).
 • Identifikátory hardvéru, ako sú IMEI, adresy MAC a sériové čísla, na aktualizáciu najnovších opráv zabezpečenia v zariadeniach a sledovanie trendov v ekosystéme Androidu, napríklad trvania funkčnosti rôznych typov zariadení. Služba Konfigurácia zariadenia od Googlu, ktorá zhromažďuje údaje, aby boli zariadenia v najvyššej možnej miere aktuálne a funkčné, je súčasťou Služieb Google Play. 

Podpora a zlepšovanie ekosystému Android

Ako je opísané vyššie, Služby Google Play poskytujú mnoho rozhraní API a základných služieb pre rôzne zariadenia, čím z Androidu vytvárajú prepojenú platformu s množstvom funkcií. Google môže o týchto službách a rozhraniach API zhromažďovať údaje, aby ich naďalej mohol poskytovať, udržiavať a zlepšovať. Google môže o zariadení zhromažďovať aj ďalšie údaje, závisí to však od jeho nastavení. Príklady: 

 • Google zhromažďuje údaje, aby zistil, ako sa tieto rozhrania API používajú, a pomohol zaistiť ich správne fungovanie. 
 • Ak je povolená presnosť určovania polohy Google, môžu sa okrem poskytovania presnejšej polohy v danom zariadení používať anonymným spôsobom aj informácie o polohe s cieľom zlepšiť služby podmienené polohou. 
 • Ak je v zariadení povolené ovládanie využitia a diagnostiky, Google zhromažďuje informácie o používaní zariadenia a miere jeho funkčnosti, aby zlepšoval produkty a služby, akými sú aplikácie od Googlu a zariadenia s Androidom.   

Poskytovanie služieb Googlu

Ak používateľ používa aplikácie a služby Googlu v Androide, Google zhromažďuje údaje prostredníctvom Služieb Google Play, aby mohol tieto aplikácie a služby zlepšovať. Napríklad: 

 • V závislosti od používateľských nastavení zhromažďuje Google údaje, ako sú kontaktyzáložky, aby ich mohol synchronizovať v rôznych zariadeniach a cloude. 
 • Služby Google Play synchronizujú nastavenia účtu Google, ktoré nakonfiguroval používateľ, v rôznych zariadeniach a zhromažďujú informácie, aby pomáhali chrániť jeho účet. 
 • Služby Google Play môžu zhromažďovať údaje s cieľom aktivovať funkcie vložených aplikácií, ako sú Mapy Google. 
 • Pomocou Služieb Google Play je možné povoliť systém upozornení na kontakt s ochorením COVID‐19.
 • Služby Google Play pomáhajú používateľom komunikovať priamo s firmamiposielať im správy
 • Služby Google Play pomáhajú používateľom pri používaní služby Google Pay spravovať platobné údaje, uskutočňovať bezkontaktné platby alebo bezpečne používať digitálny kľúč od auta
 • Google zhromažďuje údaje vtedy, keď používate profil alebo služby Hier Play
 • V prípade používateľov, ktorí majú v zariadení v sekcii Aktivita na internete a v aplikáciách zapnuté nastavenie Uloží vašu aktivitu v aplikáciách v tomto zariadení, môže Google ukladať aktivitu v aplikáciách v danom zariadení do ich účtov Google, aby pomocou nej mohli byť prispôsobované aplikácie a služby Googlu.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
7907864392896183143
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true