Μάθετε για τις υπηρεσίες Google Play

Οι υπηρεσίες Google Play αποτελούν βασικό λογισμικό συστήματος από το οποίο εξαρτώνται κύριες λειτουργίες σε κάθε πιστοποιημένη συσκευή Android. Υπάρχουν τρεις τύποι βασικών λειτουργιών συσκευής που παρέχονται από τις υπηρεσίες Google Play:

Ασφάλεια και αξιοπιστία

Με τις υπηρεσίες Google Play παρέχεται εγγύηση για την ασφάλεια και την αξιοπιστία μιας συσκευής Android, ενώ οι συσκευές διατηρούνται ενημερωμένες με τις πιο πρόσφατες λειτουργίες ασφαλείας. Αυτό περιλαμβάνει τα εξής:

API προγραμματιστή

Με τις υπηρεσίες Google Play οι προγραμματιστές έχουν στη διάθεσή τους χιλιάδες API που ενημερώνονται διαρκώς, τα οποία επιτρέπουν την παροχή εμπειριών υψηλής ποιότητας στις εφαρμογές τους, όπως: 

Βασικές υπηρεσίες συσκευής

Από τις υπηρεσίες Google Play εξαρτάται η λειτουργία βασικών υπηρεσιών σε συσκευές Android. Για παράδειγμα:

 • Όταν οι χρήστες πραγματοποιούν μια κλήση έκτακτης ανάγκης σε έναν υποστηριζόμενο αριθμό έκτακτης ανάγκης, η Google βοηθά τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να λάβουν απευθείας την τοποθεσία της συσκευής.
 • Οι υπηρεσίες αυτόματης συμπλήρωσης της Google βοηθούν τους χρήστες να εξοικονομούν χρόνο και να περιορίζουν τα σφάλματα πληκτρολόγησης. 
 • Με την Κοινοποίηση κοντά οι χρήστες μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν αρχεία από τις επαφές τους ή ανώνυμα. 
 • Με την Εύρεση συσκευής διευκολύνεται ο εντοπισμός, το κλείδωμα ή η διαγραφή των δεδομένων μιας απολεσθείσας συσκευής.
 • Η Γρήγορη σύζευξη διευκολύνει τη σύνδεση αξεσουάρ Bluetooth χρησιμοποιώντας τον Λογαριασμό σας Google. 

Επιπλέον, όταν ένας χρήστης συνδέεται στον Λογαριασμό του Google στη συσκευή του, μπορεί να ενημερώσει τις ρυθμίσεις Google, να διαχειριστεί την ασφάλεια του λογαριασμού του και να συγχρονίσει σημαντικά δεδομένα, όπως τις Επαφές Google, σε όλες τις συσκευές του.

Γιατί οι υπηρεσίες Google Play συλλέγουν δεδομένα 

Οι υπηρεσίες Google Play συλλέγουν δεδομένα για πιστοποιημένες συσκευές Android για την υποστήριξη των βασικών λειτουργιών της συσκευής. Η συλλογή περιορισμένων βασικών πληροφοριών, όπως είναι η διεύθυνση IP, είναι απαραίτητη για την προβολή περιεχομένου σε μια συσκευή, μια εφαρμογή ή ένα πρόγραμμα περιήγησης. Οι κατασκευαστές συσκευών παρέχουν επίσης στις υπηρεσίες Google Play άδεια πρόσβασης σε συγκεκριμένα δεδομένα σε μια συσκευή, όπως την τοποθεσία και τις επαφές, για την υποστήριξη αυτών των λειτουργιών.

Η πραγματική συλλογή δεδομένων διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις συσκευής που έχει διαμορφώσει ένας χρήστης, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιούνται σε μια συσκευή, τον κατασκευαστή της συσκευής και τις ρυθμίσεις Λογαριασμού Google ενός χρήστη. Σε πολλές περιπτώσεις, οι υπηρεσίες Google Play θα αποκτούν πρόσβαση σε τοπικά δεδομένα στη συσκευή χωρίς να γίνει συλλογή δεδομένων από αυτή. 

Για την υποστήριξη κάθε λειτουργίας που περιγράφεται παραπάνω, οι υπηρεσίες του Google Play ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες για τους παρακάτω λόγους: 

Ασφάλεια και πρόληψη απάτης

Η Google συλλέγει δεδομένα μέσω των υπηρεσιών Google Play για την προστασία των χρηστών, των υπηρεσιών Google και των εφαρμογών και υπηρεσιών προγραμματιστών τρίτου μέρους από περιστατικά απάτης, ανεπιθύμητου περιεχομένου και κατάχρησης. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής: 

 • Πληροφορίες για την επικύρωση της προέλευσης ενός αιτήματος από κάποιον πραγματικό χρήστη και πληροφορίες σχετικά με τις εγκατεστημένες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των σαρώσεων για κακόβουλα προγράμματα.
 • Πληροφορίες για τον Λογαριασμό Google και τα στοιχεία σύνδεσης, σε περίπτωση που ένας χρήστης είναι συνδεδεμένος σε μια συσκευή ή μεταφέρει τα δεδομένα του σε μια νέα συσκευή.
 • Η Google ενδέχεται να συλλέγει τον αριθμό τηλεφώνου μιας συσκευής, για να παρέχει υπηρεσίες ανάκτησης λογαριασμού και να συνδέει τους χρήστες σε υπηρεσίες που βασίζονται σε αριθμούς τηλεφώνου (όπως το Google Meet).
 • Αναγνωριστικά εξοπλισμού, όπως τους αριθμούς IMEI, τις διευθύνσεις MAC και τους σειριακούς αριθμούς, για την ενημέρωση συσκευών με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας και για την παρακολούθηση των τάσεων στο οικοσύστημα του Android, όπως για πόσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε λειτουργία διαφορετικοί τύποι συσκευών. Η Υπηρεσία διαμόρφωσης συσκευής της Google, η οποία συλλέγει δεδομένα για να διασφαλίσει ότι οι συσκευές παραμένουν ενημερωμένες και λειτουργούν όσο το δυνατόν περισσότερο, αποτελεί μέρος των υπηρεσιών Google Play. 

Υποστήριξη και βελτίωση του οικοσυστήματος Android

Όπως περιγράφεται παραπάνω, οι υπηρεσίες Google Play παρέχουν έναν αριθμό API και βασικές υπηρεσίες συσκευής που καθιστούν το Android συνδεδεμένη πλατφόρμα με πληθώρα λειτουργιών. Η Google μπορεί να συλλέγει δεδομένα σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες και τα API που συμβάλλουν στην παροχή, τη διατήρηση και τη βελτίωσή τους. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής, η Google μπορεί να συλλέγει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με μια συσκευή. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα: 

 • Η Google συλλέγει δεδομένα, για να κατανοήσει τον τρόπο χρήσης αυτών των API και για να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία τους. 
 • Εάν έχει ενεργοποιηθεί η Ακρίβεια τοποθεσίας Google, εκτός από την παροχή ακριβέστερης τοποθεσίας σε μια συσκευή, οι πληροφορίες τοποθεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν με ανώνυμο τρόπο για τη βελτίωση των υπηρεσιών με βάση την τοποθεσία. 
 • Εάν έχει ενεργοποιηθεί το στοιχείο ελέγχου χρήσης και διαγνωστικών μιας συσκευής, η Google συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την απόδοση μιας συσκευής για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, όπως είναι οι εφαρμογές Google και οι συσκευές Android.   

Παροχή υπηρεσιών Google

Εάν ένας χρήστης χρησιμοποιεί εφαρμογές και υπηρεσίες Google σε Android, η Google συλλέγει δεδομένα μέσω των υπηρεσιών Google Play για την παροχή και τη βελτίωση αυτών των εφαρμογών και των υπηρεσιών. Για παράδειγμα: 

 • Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ενός χρήστη, η Google συλλέγει δεδομένα όπως επαφές και σελιδοδείκτες για τον συγχρονισμό τους μεταξύ συσκευών και cloud. 
 • Οι υπηρεσίες Google Play συγχρονίζουν τις ρυθμίσεις Λογαριασμού Google ενός χρήστη σε όλες τις συσκευές και συλλέγουν πληροφορίες για να συμβάλλουν στην προστασία του λογαριασμού του. 
 • Οι υπηρεσίες Google Play ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για την ενεργοποίηση της λειτουργίας ενσωματωμένων εφαρμογών, όπως είναι οι Χάρτες Google. 
 • Οι υπηρεσίες Google Play χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση του συστήματος Ειδοποιήσεις έκθεσης στην ασθένεια COVID-19.
 • Οι υπηρεσίες Google Play βοηθούν τους χρήστες να αλληλεπιδρούν και να στέλνουν μηνύματα απευθείας σε επιχειρήσεις
 • Όταν χρησιμοποιούν το Google Pay, οι υπηρεσίες Google Play βοηθούν τους χρήστες να διαχειρίζονται τα στοιχεία πληρωμής τους, να κάνουν ανεπαφικές πληρωμές ή να χρησιμοποιούν με ασφάλεια ένα ψηφιακό κλειδί αυτοκινήτου
 • Η Google συλλέγει δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε ένα προφίλ ή μια υπηρεσία Παιχνίδια Play
 • Για τους χρήστες που έχουν ενεργοποιήσει τη ρύθμιση "Αποθηκεύει τη δραστηριότητά σας από τις εφαρμογές σε αυτήν τη συσκευή" στην ενότητα Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών στη συσκευή τους, η Google μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα δραστηριότητας από τις εφαρμογές της συσκευής στον Λογαριασμό τους Google, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση των εφαρμογών και των υπηρεσιών Google.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
1913300560183368693
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true