Spravodajstvo Analytics

Spravodajstvo Analytics predstavuje skupinu funkcií používajúcich pokročilé techniky modelovania, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť vaše údaje služby Google Analytics a na základe toho vykonávať príslušné kroky. Funkcie Spravodajstva Analytics zahŕňajú:

 

Vyhľadávanie

Spýtajte sa Spravodajstva Analytics použitím jednoduchej angličtiny a získajte rýchle odpovede. Vyhľadávací panel v hornej časti služby Analytics umožňuje vyhľadávať okamžité odpovede, prehľady, stránky správy, štatistiky, konfiguráciu účtu alebo vlastníctva a pomocný obsah. Môžete napríklad položiť otázky ako „What is my property ID?“ (Aký identifikátor má moje vlastníctvo?) alebo „Which channel had the highest goal conversion rate?“ (Ktorý kanál mal najvyšší konverzný pomer cieľa?) a Analytics vám zobrazí zoradený zoznam konverzných pomerov cieľa podľa kanála. Ďalšie informácie

 

Automatické štatistiky

Spravodajstvo Analytics automaticky analyzuje vaše údaje a zobrazí štatistiky týkajúce sa veľkých zmien údajov, ako sú anomálie v priebehu času alebo anomálie v segmente. Ďalšie informácie

  • V prípade anomálií v priebehu času Spravodajstvo Analytics vykoná analýzu príspevkov na identifikáciu segmentov používateľov, ktoré prispeli k týmto anomáliám. Ďalšie informácie
 

Vlastné štatistiky

Vytvorte si vlastné skupiny pravidiel na generovanie štatistík. Keď budú podmienky pravidiel splnené, dostanete e‐mailové upozornenie. Pravidlá môžete nastaviť pomocou hodinovej, dennej, týždennej alebo mesačnej frekvencie. Ďalšie informácie

 

Prediktívne možnosti

Pomocou modelov strojového učenia Googlu dokáže Spravodajstvo Analytics analyzovať vaše údaje a predvídať budúce akcie, ktoré môžu koncoví používatelia vykonávať.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
10640013172661942751
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256