[GA4] Giới thiệu về thẻ trang web đã kết nối

Bài viết này dành cho những chủ sở hữu trang web đang thiết lập tài sản Google Analytics 4 và những người dùng được trình hướng dẫn thiết lập GA4 cung cấp lựa chọn sử dụng lại phương pháp gắn thẻ hiện có của Universal Analytics.

Nếu tài sản Universal Analytics của bạn sử dụng gtag.js hoặc analytics.js (kể cả nếu analytics.js được triển khai thông qua một hệ thống quản lý thẻ như Trình quản lý thẻ của Google), thì Trợ lý thiết lập GA4 có thể sử dụng lại phương pháp gắn thẻ hiện có (tức là thẻ mà tài sản Universal Analytics đang sử dụng). Khi sử dụng lại thẻ này, bạn sẽ không phải tự thêm thẻ vào các trang web của mình mà một tính năng có tên là thẻ trang web đã kết nối sẽ giúp bạn.

Hãy cẩn thận khi xoá tài sản Universal Analytics hoặc thẻ trang web đã kết nối
Để dữ liệu trang web tiếp tục chuyển vào tài sản GA4, bạn phải giữ lại tài sản Universal Analytics và cấu hình thẻ trang web đã kết nối.
Phần còn lại của bài viết này dành cho những người dùng có nhu cầu triển khai nâng cao.

Cách hoạt động

Dưới đây là một vài thông tin về cách hoạt động của thẻ trang web đã kết nối.

 • Lệnh gọi gtag(‘config’, ‘G-XXXXXXXXXX’) bổ sung được thực hiện (mà không có thông số nào) để tải vùng chứa thẻ Google Analytics 4 xuống và gửi sự kiện page_view tự động cho tài sản Google Analytics 4. 
 • Sự kiện đo lường nâng cao (khi được bật) được tự động thu thập trong tài sản Google Analytics 4, nhưng không được thu thập trong tài sản Universal Analytics. 
  Lưu ý: Nếu bạn sử dụng analytics.js để tải thẻ trang web đã kết nối, thì các sự kiện đo lường nâng cao sẽ bị vô hiệu hoá trong Google Analytics 4. Bạn nên cân nhắc thay thế thẻ analytics.js bằng gtag.js (thẻ Google).
 • Mọi sự kiện được gửi qua gtag('event') đến tài sản Universal Analytics cũng sẽ được gửi đến tài sản Google Analytics 4. 
 • Khi sử dụng thẻ trang web đã kết nối, toàn bộ trang web phải được gắn thẻ một cách nhất quán bằng đoạn mã gtag.js hoặc analytics.js (hoặc được triển khai thông qua một hệ thống quản lý thẻ như Trình quản lý thẻ của Google) do một tài sản Universal Analytics kiểm soát. Nếu tài sản Universal Analytics nhận dữ liệu từ nhiều phương pháp gắn thẻ (ví dụ: một số trang được gắn thẻ analytics.js hoặc Trình quản lý thẻ của Google, trong khi các trang khác được gắn thẻ gtag.js): Trước tiên, bạn nên gắn thẻ lại trang web để chỉ sử dụng gtag.js (thẻ Google) hoặc triển khai thẻ GA4 nếu sử dụng Trình quản lý thẻ của Google.

Những vấn đề cần cân nhắc

Thẻ Google Analytics 4 được kết nối là một cách để gửi dữ liệu đến tài sản Google Analytics 4 mà không cần thay đổi các thẻ đã triển khai. Để có kết quả tốt nhất, hãy đảm bảo rằng trang web của bạn được gắn thẻ một cách nhất quán bằng đoạn mã gtag.js hoặc analytics.js (hoặc được triển khai thông qua một hệ thống quản lý thẻ như Trình quản lý thẻ của Google). Việc sử dụng các loại thẻ Google Analytics khác nhau có thể dẫn đến việc báo cáo dữ liệu không nhất quán. 

Nếu sử dụng analytics.js trên trang của mình, bạn sẽ không thể tận dụng tất cả các tính năng trong Google Analytics 4. Dưới đây là một vài ví dụ cho thấy việc sử dụng analytics.js có thể tác động như thế nào đến các chế độ kiểm soát gắn thẻ cụ thể cho Google Analytics 4:

 • Các sự kiện đo lường nâng cao sẽ không hoạt động
 • Cấu hình bổ sung của thẻ Google Analytics 4 sử dụng API gtag.js sẽ rất hạn chế và bạn sẽ không thể thêm các lệnh khác bằng API này

Bạn nên tận dụng toàn bộ Google Analytics 4 và triển khai thẻ Google trên trang của mình để có được trải nghiệm Analytics tốt nhất. 

Thêm/xóa thẻ trang web đã kết nối 

Nếu đã thiết lập một thẻ trang web để gửi dữ liệu đến tài sản Universal Analytics, bạn có thể sử dụng lại thẻ này để gửi dữ liệu tới các đích đến khác (như tài sản GA4). Bạn có thể thực hiện việc này trong tài sản Universal Analytics:

Thêm thẻ trang web đã kết nối

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Analytics của bạn và đảm bảo rằng bạn đang sử dụng tài sản Universal Analytics.
 2. Nhấp vào mục Quản trị.
 3. Trong cột Tài sản, hãy nhấp vào Thông tin theo dõi rồi nhấp vào Mã theo dõi.
 4. Nhấp vào Thẻ trang web đã kết nối. (Bạn có thể cần phải di chuyển xuống.)
 5. Trên trang Thẻ đã kết nối, hãy nhập mã nhận dạng cho thẻ bạn muốn thêm, sau đó nhập tên cho thẻ (nếu muốn).
 6. Nhấp vào Kết nối.

Bật thẻ trang web đã kết nối thông qua analytics.js

Chuyển đến trang Thẻ đã kết nối theo hướng dẫn ở trên, rồi thêm mã thẻ Google. Đánh dấu vào hộp Bật thẻ đã kết nối thông qua analytics.js nhằm sử dụng lại thẻ analytics.js để gửi dữ liệu đến Google Analytics 4.

Xoá thẻ trang web đã kết nối

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Analytics của bạn và đảm bảo rằng bạn đang sử dụng tài sản Universal Analytics.
 2. Nhấp vào mục Quản trị.
 3. Trong cột Tài sản, hãy nhấp vào Thông tin theo dõi rồi nhấp vào Mã theo dõi.
 4. Nhấp vào Thẻ trang web đã kết nối. (Bạn có thể cần phải di chuyển xuống.)
 5. Trên trang Thẻ đã kết nối, hãy chuyển đến hàng chứa thẻ mà bạn muốn xoá rồi nhấp vào biểu tượng Xem thêm > Xoá thẻ.

Thêm thẻ GA4 vào một trang có thẻ trang web đã kết nối

Nếu bạn đang thêm thẻ GA4 và vẫn muốn giữ lại các thẻ trang web đã kết nối hiện có trên trang của mình, hãy tuân theo các quy tắc sau để đảm bảo sự kiện được gửi chính xác đến GA4:

 • Nếu bạn đang sử dụng analytics.js trên trang, hãy thêm thẻ Google ở đầu trang để thẻ này xuất hiện trước thẻ analytics.js.
  Bạn nên luôn sử dụng chỉ một bản sao của thẻ Google có cấu hình phù hợp trên trang của mình
 • Nếu đang triển khai thẻ Universal Analytics bằng Trình quản lý thẻ của Google, bạn có thể thêm thẻ GA4 bằng cách làm theo các bước này.

Nhớ bật chế độ "Bỏ qua các bản sao trùng lặp của cấu hình trên trang" như mô tả bên dưới.

Bỏ qua các bản sao trùng lặp của cấu hình trên trang

Nếu cùng một thẻ được định cấu hình nhiều lần trên cùng một trang, thì điều này có thể sẽ dẫn đến dữ liệu trùng lặp hoặc các chế độ cài đặt kết hợp. Bật chế độ này trong tài sản Google Analytics 4 để bỏ qua các bản sao trùng lặp của lệnh config trên trang.

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Thu thập và sửa đổi dữ liệu, hãy nhấp vào Luồng dữ liệu.
 2. Nhấp vào luồng dữ liệu cụ thể mà bạn muốn thiết lập.
 3. Trong mục Thẻ Google (ở dưới cùng), hãy nhấp vào Thiết lập chế độ cài đặt thẻ.
 4. Trong màn hình Thẻ Google, hãy chuyển đến thẻ Quản trị rồi chọn Quản lý thẻ Google.
 5. Bật chế độ Bỏ qua các bản sao trùng lặp của cấu hình trên trang.
 6. Nhấp vào Lưu.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
17013741609139283393
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
69256