[GA4] Om kopplade webbplatstaggar

Den här artikeln är avsedd för webbplatsägare som konfigurerar en Google Analytics 4-egendom och som kan välja att återanvända den befintliga Universal Analytics-taggningen (via installationsguiden).

Om din Universal Analytics-egendom använder gtag.js kan konfigurationsassistentguiden för GA4 återanvända den befintliga taggningen (dvs. taggen som används av Universal Analytics-egendomen). Den här återanvändningen innebär att du inte behöver lägga till taggen manuellt på dina webbsidor och att den är tillgänglig via en funktion som kallas kopplade webbplatstaggar.

Om din Universal Analytics-egendom använder analytics.js kan konfigurationsassistentguiden för GA4 inte längre återanvända din befintliga tagg. Du måste klistra in Google-taggen (dvs. gtag.js) direkt på sidorna på din webbplats.

Resten av den här artikeln gäller användare med avancerade implementeringsbehov.

Så fungerar det

Här tittar vi närmare på hur kopplade webbplatstaggar fungerar.

 • Det sker ett extra gtag('config', 'G-XXXXX')-anrop (utan parametrar). Anropet medför att en Google Analytics 4-taggbehållare laddas ned och att en automatisk page_view-händelse skickas till Google Analytics 4-egendomen. 
 • Förbättrade mätningshändelser (när detta har aktiverats) samlas automatiskt in i Google Analytics 4-egendomen, men inte i Universal Analytics-egendomen. 
 • Alla händelser som skickas via gtag('event') till Universal Analytics-egendomen skickas också till Google Analytics 4-egendomen. Undantaget är händelser med parametern send_to) som bara gäller Universal Analytics-egendomen. 
 • Kopplade webbplatstaggar kräver att hela webbplatsen taggas enhetligt med ett gtag.js-kodavsnitt som styrs av en enstaka Universal Analytics-egendom. Om din Universal Analytics-egendom tar emot data från blandade implementeringar (till exempel när vissa sidor är taggade med analytics.js och andra med Google Taggstyrning) skickar endast de kvalificerade sidorna data till Google Analytics 4-egendomen.

Överväganden

Den kopplade Google Analytics 4-taggen ignorerar alla konfigurationsparametrar som anpassar datainsamling för Universal Analytics-egendomen. Den kopplade Google Analytics 4-taggen aktiveras utan konfigurationsparametrar. (Google Analytics 4-egendomar har stöd för många av de konfigurationsparametrar som är tillgängliga för Universal Analytics-egendomar. Dessa parametrar måste fortfarande inkluderas i config-kommandot för att tillämpas på Google Analytics 4-egendomen.) Du kan undvika detta problem genom att flytta parametrarna som anges i kommandot gtag('config') för Universal Analytics till ett gtag('set')-kommando före gtag('config')-kommandot.

Här följer några exempel på hur detta kan påverka specifika taggningskontroller för Google Analytics 4. Tagganpassningar (till exempelanpassade cookie-inställningar .länkning över flera domäner .inaktivering av annonseringsfunktioner, inaktivering av Analytics-support för Google Ads-konverteringar och inaktivering av GA-mätning ) som du har ställt in för din Universal Analytics-egendom i gtag('config') tillämpas inte på Google Analytics 4-egendomen.  Det innebär att du oavsiktligt kan samla in följande i din Google Analytics 4-egendom:

Övriga anmärkningar: 

 • User_id:  Den kopplade Google Analytics 4-taggen ignorerar alla user_id som har konfigurerats i Universal Analytics-taggen via gtag('config').
 • Sidvisningsattribut: Anpassade sidvisningsattribut som page_title, page_location och page_path ignoreras i den kopplade webbplatstaggen. Detta kan leda till dataavvikelser mellan Universal Analytics-rapporter och Google Analytics 4-rapporter.

Lägga till/ta bort anpassade webbplatstaggar i ett webbdataflöde

När du har skapat ett webbdataflöde kan du lägga till kopplade webbplatstaggar i dataflödet och ta bort dem vid behov (till exempel om du behöver ta bort dataflödet).

Lägga till kopplade webbplatstaggar

 1. Kontrollera att du har valt önskat konto och rätt egendom i Administratör.
 2. Klicka på Dataflöden i kolumnen Egendom.
 3. Klicka på raden för webbdataflödet.
 4. Klicka på Hantera kopplade webbplatstaggar under Google-tagg.
 5. Ange id:t för taggen som du vill lägga till under Kopplade taggar och ange sedan ett namn på taggen om du vill.
 6. Klicka på Anslut.

Ta bort kopplade webbplatstaggar

 1. Kontrollera att du har valt önskat konto och rätt egendom i Administratör.
 2. Klicka på Dataflöden i kolumnen Egendom.
 3. Klicka på raden för webbdataflödet.
 4. Klicka på Hantera kopplade webbplatstaggar under Google-tagg.
 5. Under Kopplade taggar, i raden för taggen som du vill ta bort, klickar du på Mer > Ta bort tagg.

Omfattning av anpassade dimensioner och mätvärden

Eftersom det finns skillnader mellan Universal Analytics- och Google Analytics 4-datamodellerna kommer din Google Analytics 4-data att se annorlunda ut jämfört med din Universal Analytics-data. Detta gäller oavsett om du använder kopplade webbplatstaggar eller inte för att implementera din Google Analytics 4-egendom. 

Anpassade händelseparametrar och användarattribut i Google Analytics 4-egendomar ersätter anpassade dimensioner och mätvärden i Universal Analytics. När du använder kopplade webbplatstaggar skickas anpassade dimensioner och mätvärden i Universal Analytics automatiskt som anpassade händelseparametrar till Google Analytics 4-egendomen. Omfattningen av de anpassade dimensionerna/mätvärden, till exempel på träffnivå, sessionsnivå, användarnivå och produktnivå ignoreras av den kopplade Google Analytics 4-taggen. Anledningen är att omfattningen ställs in i Universal Analytics-gränssnittet och kräver konfigurationsparametern custom_map. Vare sig gränssnittet eller denna parameter är tillgängliga för den kopplade Google Analytics 4-taggen. Detta medför att anpassade mätvärden/dimensioner inte fungerar i någon omfattning utöver händelsen i en Google Analytics 4-egendom. Detta kanske inte tillgodoser dina behov av insamling och rapportering av händelser, exempelvis om du implementerar CRM-integrering genom att skicka en användaridentifierare (till exempel GA-kund-id eller CRM-id) till Analytics som en användarbaserad anpassad dimension. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false