[GA4] Pripojené značky webu

Tento článok je určený vlastníkom webov, ktorí nastavujú vlastníctvo v službe Google Analytics 4 a majú možnosť (prostredníctvom sprievodcu nastavením vlastníctva GA4) znova použiť existujúce značkovanie zo služby Universal Analytics.

Ak vaše vlastníctvo v službe Universal Analytics používa útržok gtag.js alebo analytics.js (vrátane prípadu, keď bol útržok analytics.js nasadený prostredníctvom systému na správu značiek, ako je Správca značiek Google), asistent nastavenia vlastníctva GA4 môže znova použiť existujúce značkovanie (t. j. značku, ktorú používa vaše vlastníctvo v službe Universal Analytics). Vďaka opätovnému použitiu značky nemusíte pridať značku na webové stránky manuálne. Toto opätovné použitie je možné vďaka funkcii nazývanej pripojené značky webu.

Pri odstraňovaní vlastníctva v službe Universal Analytics alebo pripojenej značky webu postupujte opatrne.
Ak chcete, aby sa údaje webu naďalej prenášali do vlastníctva GA4, musíte si ponechať vlastníctvo v službe Universal Analytics a konfiguráciu pripojenej značky webu.
Zvyšok tohto článku je určený používateľom s pokročilejšími požiadavkami na implementáciu.

Ako to funguje

Nižšie je niekoľko informácií týkajúcich sa fungovania pripojených značiek webu.

 • Uskutoční sa ďalšie volanie gtag(‘config’, ‘G-XXXXXXXXXX’) (bez akýchkoľvek parametrov), ktoré stiahne kontajner značky Google Analytics 4 a odošle do vlastníctva v službe Google Analytics 4 automatickú udalosť page_view.
 • Udalosti rozšíreného merania (ak sú aktivované) sa vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 zhromažďujú automaticky. Vo vlastníctve v službe Universal Analytics sa však nezhromažďujú. 
  Poznámka: Ak pripojenú značku webu načítavate pomocou útržka analytics.js, udalosti rozšíreného merania budú v službe Google Analytics 4 deaktivované. Odporúčame vám nahradiť značku analytics.js značkou gtag.js (značka Google).
 • Všetky udalosti odoslané prostredníctvom značky gtag('event') do vlastníctva v službe Universal Analytics sa odosielajú aj do vlastníctva v službe Google Analytics 4.
 • Pripojené značky webu vyžadujú, aby bol celý web konzistentne označkovaný útržkom gtag.js alebo analytics.js (alebo aby bol útržok nasadený prostredníctvom systému na správu značiek, ako je Správca značiek Google), ktorý riadi jedno vlastníctvo v službe Universal Analytics. Ak vaše vlastníctvo v službe Universal Analytics prijíma údaje zo zmiešaných implementácií (napr. niektoré stránky sú označkované pomocou útržka analytics.js alebo Správcu značiek Google, zatiaľ čo iné pomocou útržka gtag.js), odporúčame vám, aby ste web najprv znova označkovali výlučne útržkom gtag.js (značka Google) alebo nasadili značku GA4, ak používate Správcu značiek Google.

Faktory na zváženie

Pripojená značka Google Analytics 4 predstavuje spôsob, ako odosielať údaje do vlastníctva v službe Google Analytics 4 bez zmeny nasadených značiek. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, uistite sa, že váš web je konzistentne označkovaný pomocou útržka gtag.js alebo analytics.js (alebo že je útržok nasadený prostredníctvom systému na správu značiek, ako je Správca značiek Google). Používanie rôznych typov značiek Google Analytics môže viesť k nekonzistentným reportom údajov.

Ak na svojej stránke používate značku analytics.js, nebudete môcť využívať všetky funkcie služby Google Analytics 4. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov, ako môže používanie útržka analytics.js ovplyvniť konkrétne nastavenia značkovania služby Google Analytics 4:

 • Udalosti rozšíreného merania nebudú fungovať.
 • Dodatočná konfigurácia značky Google Analytics 4 pomocou rozhrania API značky gtag.js bude veľmi obmedzená a pomocou tohto rozhrania API nebudete môcť pridať ďalšie príkazy.

Ak chcete mať čo najlepší dojem zo služby Analytics, odporúčame vám využívať všetky možnosti služby Google Analytics 4 a nasadiť na stránku značku Google.

Pridanie alebo odstránenie pripojenej značky webu

Ak ste značku webu nakonfigurovali na odosielanie údajov do vlastníctva v službe Universal Analytics, môžete túto značku znova použiť na odosielanie údajov do ďalších cieľov, napríklad do vlastníctva GA4. Nastavenie môžete vykonať vo vlastníctve v službe Universal Analytics:

Pridanie pripojenej značky webu

 1. Prihláste sa do účtu Google Analytics a ubezpečte sa, že ste vo vlastníctve v službe Universal Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca.
 3. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Informácie o sledovaní a potom na Kód sledovania.
 4. Kliknite na Pripojené značky webu. (Možno budete musieť posunúť zobrazenie nadol.)
 5. Na stránke Pripojené značky zadajte identifikátor značky, ktorú chcete pridať, a ak chcete, zadajte názov značky.
 6. Kliknite na Pripojiť.

Povolenie pripojenej značky webu prostredníctvom útržka analytics.js

Podľa pokynov uvedených vyššie prejdite na stránku Pripojené značky a pridajte identifikátor značky Google. Ak chcete znova použiť značku analytics.js na odosielanie údajov do služby Google Analytics 4, začiarknite políčko Povoliť značky pripojené prostredníctvom značky analytics.js.

Odstránenie pripojenej značky webu

 1. Prihláste sa do účtu Google Analytics a ubezpečte sa, že ste vo vlastníctve v službe Universal Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca.
 3. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Informácie o sledovaní a potom na Kód sledovania.
 4. Kliknite na Pripojené značky webu. (Možno budete musieť posunúť zobrazenie nadol.)
 5. Na stránke Pripojené značky prejdite na riadok značky, ktorú chcete odstrániť, a kliknite na Viac > Odstrániť značku.

Pridanie značky GA4 na stránku s pripojenými značkami webu

Ak pridávate značku GA4 a chcete si naďalej ponechať existujúce pripojené značky webu na stránke, postupujte podľa týchto pravidiel na zabezpečenie správneho odosielania udalostí do služby GA4:

 • Ak na stránke používate značku analytics.js, pridajte značku Google do hornej časti stránky, aby sa zobrazovala pred značkou analytics.js.
  Odporúčame, aby ste na stránke mali vždy iba jednu inštanciu značky Google so správnou konfiguráciou.
 • Ak svoju značku Universal Analytics nasadzujete pomocou Správcu značiek Google, značky GA4 môžete pridať podľa tohto postupu.

Nezabudnite povoliť možnosť Ignorovať duplicitné inštancie konfigurácie stránky, ako je opísané nižšie.

Ignorovať duplicitné inštancie konfigurácie stránky

Ak je jedna značka na rovnakej stránke nakonfigurovaná viackrát, môže to viesť k duplicitným údajom alebo konfliktným nastaveniam. Povoľte túto možnosť vo vlastníctve v službe Google Analytics 4, aby sa ignorovali duplicitné inštancie konfiguračných príkazov na stránke.

 1. Na karte Správca kliknite v sekcii Zhromažďovanie a úprava údajov na Streamy údajov.
 2. Kliknite na konkrétny stream údajov, ktorý chcete konfigurovať.
 3. V sekcii Značka Google (naspodku) kliknite na Nakonfigurovať nastavenia značky.
 4. Na obrazovke Značka Google prejdite na kartu Správca a vyberte Spravovať značku Google.
 5. Povoľte možnosť Ignorovať duplicitné inštancie konfigurácie stránky.
 6. Kliknite na Uložiť.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
11703312786313721615
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256