[GA4] Pripojené značky webu

Tento článok je určený pre vlastníkov webov, ktorí nastavujú vlastníctvo v službe Google Analytics 4 a majú možnosť (prostredníctvom sprievodcu nastavením) použiť svoje existujúce značkovanie zo služby Universal Analytics.

Ak vaše vlastníctvo v službe Universal Analytics používa značku gtag.js, sprievodca Asistent nastavenia vlastníctva GA4 môže znova použiť vaše existujúce značkovanie (t. j. značku, ktorú používa vaše vlastníctvo v službe Universal Analytics). Takto nemusíte pridávať značku na webové stránky manuálne. Je to možné vďaka funkcii nazývanej pripojené značky webu.

Ak však vaše vlastníctvo v službe Universal Analytics používa značku analytics.js, sprievodca Asistent nastavenia vlastníctva GA4 nebude môcť opätovne použiť vašu existujúcu značku. Značku Google (t. j. gtag.js) bude potrebné prilepiť priamo na stránky vášho webu.

Zvyšok tohto článku je určený pre používateľov so zložitejšími požiadavkami na implementáciu.

Ako to funguje

Nižšie je niekoľko bodov týkajúcich sa fungovania pripojených značiek webu.

 • Uskutoční sa ďalšie volanie príkazu gtag(‘config’, ‘G-XXXXX’) (bez akýchkoľvek parametrov), ktorý stiahne kontajner značky Google Analytics 4 a odošle do vlastníctva v službe Google Analytics 4 automatickú udalosť page_view.
 • Udalosti rozšíreného merania (ak sú aktivované) sa vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 zhromažďujú automaticky. Vo vlastníctve v službe Universal Analytics sa však nezhromažďujú.
 • Všetky udalosti odoslané príkazom gtag('event') do vlastníctva v službe Universal Analytics sa odošlú aj do vlastníctva v službe Google Analytics 4 (okrem udalostí s parametrom send_to, ktorý určuje iba vlastníctvo v službe Universal Analytics).
 • Pripojené značky webu vyžadujú, aby bol celý web konzistentne označkovaný útržkom gtag.js ovládaným jediným vlastníctvom v službe Universal Analytics. Ak vaše vlastníctvo v službe Universal Analytics prijíma údaje zo zmiešaných implementácií (napr. niektoré stránky sú označené značkou analytics.js alebo Správcom značiek Google), do vlastníctva v službe Google Analytics 4 budú odosielať údaje len vhodné stránky.

Na zváženie

Pripojená značka Google Analytics 4 ignoruje všetky parametre konfigurácie, ktoré prispôsobujú zhromažďovanie údajov pre vlastníctvo v službe Universal Analytics – pripojená značka Google Analytics 4 sa spustí bez parametrov konfigurácie. (Hoci vlastníctva v službe Google Analytics 4 podporujú mnohé z parametrov konfigurácie dostupných pre vlastníctva v službe Universal Analytics, tieto parametre musia byť zahrnuté do príkazu config, aby sa používali pre vlastníctvo v službe Google Analytics 4.) Tento problém môžete zmierniť presunutím parametrov z príkazu gtag('config') pre Universal Analytics do príkazu gtag('set') pred príkazom gtag('config').

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov, ako to môže ovplyvniť konkrétne nastavenia značkovania pre Google Analytics 4. Prispôsobenia značiek (napríklad prispôsobené nastavenia súborov cookie, prepájanie medzi doménami, deaktivácia reklamných funkcií, deaktivácia podpory služby Analytics pre konverzie v službe Google Adsdeaktivácia merania službou Google Analytics), ktoré ste mohli nastaviť v príkaze gtag(‘config’) pre vlastníctvo v službe Universal Analytics, sa na vlastníctvo v službe Google Analytics 4 nepoužijú. Z tohto dôvodu môžete vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 neúmyselne zhromažďovať nasledujúce údaje:

 • remarketingové údaje, a to aj napriek tomu, že ste na stránke deaktivovali reklamné funkcie pre vlastníctvo v službe Universal Analytics;
 • údaje služby Analytics, a to aj v prípade, že ste programovo deaktivovali zhromažďovanie údajov pre vlastníctvo v službe Universal Analytics.

Ďalšie obmedzenia:

 • User_id: pripojená značka Google Analytics 4 bude ignorovať každý parameter user_id, ktorý bol nastavený v značke Universal Analytics príkazom gtag('config').
 • Atribúty zobrazenia stránky: vlastné atribúty zobrazenia stránky, ako sú page_title, page_location a path_path, sa budú v pripojenej značke webu ignorovať. Môže to viesť k nezrovnalostiam v údajoch reportoch v službách Universal Analytics a Google Analytics 4.

Pridanie vlastných značiek webu do streamu webových údajov alebo ich odstránenie z neho

Po vytvorení streamu webových údajov môžete do streamu údajov pridať pripojené značky webu a v prípade potreby ich odstrániť (ak napríklad potrebujete stream údajov odstrániť).

Pridanie pripojených značiek webu

 1. V sekcii Správca skontrolujte, či ste vybrali požadovaný účet a vlastníctvo.
 2. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Streamy údajov.
 3. Kliknite na riadok streamu webových údajov.
 4. V sekcii Značka Google kliknite na možnosť Správa pripojených značiek webu.
 5. V sekcii Pripojené značky zadajte identifikátor značky, ktorú chcete pridať, a ak chcete, zadajte názov značky.
 6. Kliknite na Pripojiť.

Odstránenie pripojených značiek webu

 1. V sekcii Správca skontrolujte, či ste vybrali požadovaný účet a vlastníctvo.
 2. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Streamy údajov.
 3. Kliknite na riadok streamu webových údajov.
 4. V sekcii Značka Google kliknite na možnosť Správa pripojených značiek webu.
 5. V sekcii Pripojené značky kliknite v riadku pre značku, ktorú chcete odstrániť, na Viac > Odstrániť značku.

Rozsah vlastných dimenzií a metrík

Keďže sú medzi dátovými modelmi služieb Universal Analytics a Google Analytics 4 rozdiely, vaše údaje v službe Google Analytics 4 sa budú líšiť od údajov v službe Universal Analytics. Platí to bez ohľadu na to, či na implementáciu vlastníctva v službe Google Analytics 4 používate pripojené značky webu.

Vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4 môžu napríklad vlastné parametre udalostí a vlastnosti používateľov nahradiť vlastné dimenzie a metriky služby Universal Analytics. Keď používate pripojené značky webu, vlastné dimenzie a metriky služby Universal Analytics sa automaticky odosielajú do vlastníctva v službe Google Analytics 4 ako vlastné parametre udalostí. Pripojená značka Google Analytics 4 však ignoruje rozsah vlastných dimenzií a metrík, napr. rozsah na úrovni prístupu, rozsah na úrovni relácie, rozsah na úrovni používateľarozsah na úrovni výrobku, pretože rozsah sa nastavuje v používateľskom rozhraní služby Universal Analyticsvyžaduje parameter konfigurácie custom_map. Nič z toho nie je v pripojenej značke Google Analytics 4 dostupné. Vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 sa preto vlastné metriky a dimenzie neprejavujú v žiadnom rozsahu mimo rozsahu udalosti. Nemusí to vyhovovať vašim potrebám týkajúcim sa zhromažďovania údajov a prehľadov, napríklad v prípade, že implementujete integráciu systému riadenia vzťahov so zákazníkmi odosielaním identifikátora používateľa (napr. identifikátora klienta v službe Google Analytics alebo identifikátora riadenia vzťahov so zákazníkmi) do služby Analytics ako vlastnej dimenzie v rozsahu používateľa.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false