[GA4] Informacje o połączonych tagach witryny

Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn, którym podczas konfigurowania usługi Google Analytics 4 wyświetliła się w kreatorze konfiguracji opcja ponownego użycia dotychczasowego tagu Universal Analytics.

Jeśli usługa Universal Analytics korzysta z tagu gtag.js, Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4 może go ponownie użyć. Dzięki temu nie musisz dodawać go ręcznie do stron internetowych. Tę wygodę zawdzięczasz funkcji o nazwie „połączone tagi witryny”.

Jeśli jednak usługa Universal Analytics korzysta z tagu analytics.js, Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4 nie będzie mógł ponownie użyć dotychczasowego tagu. Konieczne będzie wtedy umieszczenie globalnego tagu witryny (np. gtag.js) bezpośrednio na stronach internetowych.

Pozostała część tego artykułu jest przeznaczona dla użytkowników o zaawansowanych potrzebach dotyczących implementacji.

Jak to działa

Oto kilka informacji o działaniu połączonych tagów witryny.

 • Wykonywane jest dodatkowe wywołanie gtag('config', 'G-XXXXX') (bez parametrów), które pobiera kontener tagów Google Analytics 4 i wysyła automatyczne zdarzenie page_view do usługi Google Analytics 4.
 • Zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym (jeśli są włączone) są automatycznie rejestrowane w usłudze Google Analytics 4, ale nie w usłudze Universal Analytics.
 • Wszystkie zdarzenia wysyłane za pomocą polecenia gtag('event') do usługi Universal Analytics są też wysyłane do usługi Google Analytics 4 (z wyjątkiem zdarzeń z parametrem "send_to", który określa tylko usługę Universal Analytics).
 • Połączone tagi witryny wymagają otagowania całej witryny za pomocą fragmentu kodu gtag.js kontrolowanego przez jedną usługę Universal Analytics. Jeśli Twoja usługa Universal Analytics otrzymuje dane z różnych implementacji (np. niektóre strony są otagowane tagami analytics.js lub za pomocą Menedżera tagów Google), tylko kwalifikujące się strony będą wysyłać dane do usługi Google Analytics 4.

Uwagi

Połączony tag Google Analytics 4 ignoruje wszystkie parametry konfiguracji, które dostosowują zbieranie danych w usłudze Universal Analytics – połączony tag Google Analytics 4 jest uruchamiany bez parametrów konfiguracji. (Usługi Google Analytics 4 obsługują wiele parametrów konfiguracji dostępnych dla usług Universal Analytics, ale muszą one zostać uwzględnione w poleceniu config).Aby rozwiązać ten problem, przenieś parametry przypisane do polecenia gtag('config') Universal Analytics do polecenia gtag('set') i wstaw przed poleceniem gtag('config').

Oto kilka przykładów wpływu tej zmiany na ustawienia tagowania w Google Analytics 4. Dostosowania tagów (np. dostosowanie ustawień plików cookie, łączenie wielu domen, wyłączenie funkcji reklamowych, wyłączenie obsługi Analytics w przypadku konwersji Google Adswyłączenie pomiarów Google Analytics) dla usługi Universal Analytics skonfigurowane w poleceniu gtag('config') nie mają zastosowania do usługi Google Analytics 4. W związku z tym możesz w Google Analytics 4 przypadkowo zbierać takie dane:

Inne zastrzeżenia:

 • User_id: połączony tag Google Analytics 4 zignoruje każdy identyfikator user_id, który został skonfigurowany w tagu Universal Analytics za pomocą gtag('config').
 • Atrybuty odsłon: niestandardowe atrybuty odsłon, takie jak page_title, page_location oraz page_path, będą ignorowane w połączonym tagu witryny. Może to powodować rozbieżności między raportami Universal Analytics a raportami Google Analytics 4.

Dodawanie niestandardowych tagów witryny do strumienia danych z sieci oraz usuwanie ich z niego

Po utworzeniu strumienia danych z sieci możesz do niego dodać połączone tagi witryny i w razie potrzeby je usunąć (np. jeśli chcesz usunąć ten strumień).

Dodawanie połączonych tagów witryny

 1. Upewnij się, że w sekcji Administracja masz wybrane właściwe konto i odpowiednią usługę.
 2. W kolumnie Usługa kliknij Strumienie danych.
 3. Kliknij wiersz strumienia danych.
 4. W sekcji Ustawienia dodatkowe kliknij Połączone tagi witryny.
 5. W sekcji Połączone tagi wpisz identyfikator tagu, który chcesz dodać, a potem w razie potrzeby nadaj mu też nazwę.
 6. Kliknij Połącz.

Usuwanie połączonych tagów witryny

 1. Upewnij się, że w sekcji Administracja masz wybrane właściwe konto i odpowiednią usługę.
 2. W kolumnie Usługa kliknij Strumienie danych.
 3. Kliknij wiersz strumienia danych.
 4. W sekcji Ustawienia dodatkowe kliknij Połączone tagi witryny.
 5. W sekcji Połączone tagi w wierszu tagu, który chcesz usunąć, kliknij Więcej > Usuń tag.

Zakres wymiarów i danych niestandardowych

Ze względu na różnice w modelach danych Universal Analytics i Google Analytics 4, dane Google Analytics 4 będą różnić się od danych Universal Analytics. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy do wdrożenia usługi Google Analytics 4 zostały wykorzystane połączone tagi witryny.

Na przykład w usługach Google Analytics 4 niestandardowe parametry zdarzenia i właściwości użytkownika zastępują wymiary i dane niestandardowe Universal Analytics. Jeśli używasz połączonych tagów witryny, niestandardowe wymiary i dane Universal Analytics są automatycznie wysyłane do usługi Google Analytics 4 jako niestandardowe parametry zdarzenia. Jednak zakres wymiarów lub danych niestandardowych (np. zakres na poziomie działania, zakres na poziomie sesji,zakres na poziomie użytkownika i zakres na poziomie produktu) zostanie zignorowany przez połączony tag Google Analytics 4, ponieważ zakres jest ustawiony w interfejsie Universal Analytics i wymaga parametru konfiguracji custom_map, a te nie są dostępne dla połączonego tagu Google Analytics 4. W efekcie dane i wymiary niestandardowe nie uwzględniają żadnego zakresu wykraczającego poza zdarzenie w usłudze Google Analytics 4. Może to nie spełniać Twoich wymagań związanych z gromadzeniem i raportowaniem zdarzeń, np. jeśli wdrożysz integrację CRM przez wysłanie identyfikatora użytkownika (np. identyfikatora klienta w Google Analytics lub identyfikatora CRM) do Analytics jako wymiaru niestandardowego ograniczonego do użytkownika.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false