[GA4] Připojené značky webů

Tento článek je určen vlastníkům webů, kteří nastavují službu v Google Analytics 4 a průvodce nastavením GA4 jim nabídl možnost využít stávající značky z Universal Analytics.

Pokud vaše služba v Universal Analytics používá značku gtag.js nebo analytics.js (včetně implementace analytics.js pomocí systému správy značek, jako je Správce značek Google), Asistent nastavení GA4 může využít stávající značky (tj. značku z Universal Analytics). Není tedy nutné značku na webové stránky přidávat manuálně. Umožňuje to funkce zvaná „připojené značky webu“.

Při mazání služby v Universal Analytics nebo připojené značky webu buďte opatrní
Pokud chcete, aby se data do služby v GA4 dál odesílala, musíte službu v Universal Analytics a konfiguraci připojené značky webu zachovat.
Zbývající část tohoto článku je určena uživatelům se složitějšími požadavky na implementaci.

Jak to funguje

Zde nabízíme několik bodů k tomu, jak připojené značky webů fungují.

 • Proběhne další volání gtag(‘config’, ‘G-XXXXXXXXXX’) (bez parametrů), které stáhne kontejner značky Google Analytics 4 a odešle automatickou událost page_view do služby v Google Analytics 4. 
 • Události vylepšeného měření (pokud jsou zapnuté) se v Google Analytics 4 zaznamenávají automaticky, ale v Universal Analytics se neshromažďují. 
  Poznámka: Pokud připojenou značku webu načítáte pomocí fragmentu analytics.js, budou v Google Analytics 4 deaktivovány události vylepšeného měření. Značku analytics.js je vhodné nahradit značkou gtag.js (tj. značkou Google).
 • Všechny události odeslané prostřednictvím gtag('event') do Universal Analytics se odesílají i do Google Analytics 4. 
 • Připojené značky webů vyžadují, aby byl celý web konzistentně opatřen značkou gtag.js nebo analytics.js (mohou být implementovány pomocí systému správy, jako je Správce značek Google), která je řízena jedinou službou v Universal Analytics. Pokud Universal Analytics přijímá data ze smíšených implementací (některé stránky jsou např. označeny pomocí analytics.js nebo Správce značek Google, ale jiné mají značku gtag.js), doporučujeme nejprve sjednotit značky na webu jen na gtag.js (značka Google) nebo implementovat značku GA4, pokud používáte Správce značek Google.

Důležité informace

Připojená značka GA4 umožňuje data do Google Analytics 4 odesílat, aniž byste museli implementaci značek měnit. Nejlepších výsledků dosáhnete, když web jednotně označíte fragmentem gtag.js nebo analytics.js (popř. značky implementujete pomocí systému správy značek, jako je Správce značek Google). Použití různých typů značek Google Analytics může mít za následek nekonzistentní přehledy dat. 

Pokud na stránce používáte analytics.js, nebudete moct v GA4 využívat všechny funkce. Zde je několik příkladů, jak může značka analytics.js ovlivnit konkrétní ovládací prvky značkování pro Google Analytics 4:

Prostředí Analytics funguje nejlépe, když použijete celou sadu Google Analytics 4 a na stránku vložíte značku Google. 

Přidání nebo odstranění připojené značky webu

Pokud máte značku webu nakonfigurovanou, aby posílala data do Universal Analytics, můžete ji znovu použít k odesílání dat do dalších cílů, například do GA4. To můžete udělat ve službě v Universal Analytics:

Přidání připojené značky webu

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics a zkontrolujte, zda jste ve vaší službě v Universal Analytics.
 2. Klikněte na Administrátora.
 3. Ve sloupci Služba klikněte na Údaje o měření a poté na Měřicí kód.
 4. Vyberte Připojené značky webů. (Možná se budete muset na stránce posunout dolů.)
 5. Na stránce Připojené značky zadejte ID značky, kterou chcete přidat, a nepovinně i název značky.
 6. Klikněte na Připojit.

Aktivace připojené značky webu pomocí analytics.js

Podle výše uvedených pokynů přejděte na stránku Připojené značky a přidejte ID značky Google. Pokud chcete pomocí analytics.js odesílat data do Google Analytics 4, zaškrtněte políčko Aktivace připojených značek pomocí analytics.js.

Odstranění připojené značky webu

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics a zkontrolujte, zda jste ve vaší službě v Universal Analytics.
 2. Klikněte na Administrátora.
 3. Ve sloupci Služba klikněte na Údaje o měření a poté na Měřicí kód.
 4. Vyberte Připojené značky webů. (Možná se budete muset na stránce posunout dolů.)
 5. Na stránce Připojené značky přejděte na řádek značky, kterou chcete odstranit, a klikněte na Možnosti > Odstranit značku.

Přidání značky GA4 na stránku s připojenými značkami webu

Pokud přidáváte značku GA4 a stále chcete na stránce zachovat stávající připojené značky webu, postupujte podle těchto pravidel, aby byly události správně odesílány do GA4:

 • Pokud na stránce používáte fragment analytics.js, přidejte do horní části stránky značku Google, aby se zobrazila před značkou analytics.js.
  Doporučujeme mít na stránce vždy jenom jednu instanci značky Google se správnou konfigurací
 • Pokud značku Universal Analytics implementujete pomocí Správce značek Google, můžete značky GA4 přidat podle těchto pokynů.

Nezapomeňte povolit možnost „Ignorovat duplicitní instance konfigurací na stránce“, jak je popsáno níže.

Ignorovat duplicitní instance konfigurací na stránce

Pokud je stejná značka na stejné stránce nakonfigurována vícekrát, mohou být výsledkem duplicitní data nebo konfliktní nastavení. Tuto možnost ve službě v Google Analytics 4 povolte, pokud chcete ignorovat duplicitní instance konfiguračních příkazů na stránce.

 1. Na stránce Administrátor v části Shromažďování a úprava dat klikněte na Datové streamy.
 2. Klikněte na konkrétní datový stream, který chcete nakonfigurovat.
 3. V dolní části sekce Značka Google klikněte na Konfigurovat nastavení značek.
 4. Na obrazovce Značka Google přejděte na kartu Administrátor a vyberte možnost Spravovat značku Google.
 5. Zapněte možnost Ignorovat duplicitní instance konfigurací na stránce.
 6. Klikněte na Uložit.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
6240681877915436560
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
69256