[GA4] Připojené značky webů

Tento článek je určen vlastníkům webů, kteří nastavují službu Google Analytics 4 a průvodce nastavením jim nabídl možnost využít stávající značky z Universal Analytics.

Pokud vaše služba Universal Analytics používá knihovnu gtag.js, může Asistent nastavení GA4 využít stávající značky (tj. značku, kterou používá služba Universal Analytics). Nebudete tedy muset značku na webové stránky přidávat ručně. Je to možné díky funkci zvané připojené značky webu.

Pokud však služba Universal Analytics používá knihovnu analytics.js, Asistent nastavení GA4 nebude moct stávající značku využít. Budete muset vložit značku Google (tj. gtag.js) přímo na své webové stránky.

Zbývající část tohoto článku je určena uživatelům se složitějšími požadavky na implementaci.

Jak to funguje

Následuje několik poznámek o tom, jak připojené značky webů fungují.

 • Proběhne další volání gtag(‘config’, ‘G-XXXXX’) (bez parametrů), které stáhne kontejner značky Google Analytics 4 a odešle automatickou událost page_view do služby Google Analytics 4. 
 • Události vylepšeného měření (pokud jsou zapnuté) se ve službě Google Analytics 4 shromažďují automaticky, ale ve službě Universal Analytics shromažďovány nejsou.
 • Všechny události odeslané prostřednictvím gtag(‘event’) do služby Universal Analytics se odesílají i do služby Google Analytics 4 (kromě událostí s parametrem send_to, který určuje pouze službu Universal Analytics).
 • Připojené značky webů vyžadují, aby byl celý web konzistentně označkován pomocí fragmentu gtag.js, který je řízen jednou službou Universal Analytics. Pokud služba Universal Analytics přijímá data ze smíšených implementací (např. některé stránky jsou označeny pomocí analytics.js nebo Správce značek Google), budou se do služby Google Analytics 4 odesílat data pouze z některých stránek (splňujících podmínky pro GA4).

Důležité informace

Připojená značka Google Analytics 4 ignoruje veškeré konfigurační parametry, které upravují shromažďování dat pro službu Universal Analytics – připojená značka Google Analytics 4 se spouští bez konfiguračních parametrů. (Služby Google Analytics 4 sice podporují řadu konfiguračních parametrů, které jsou k dispozici pro služby Universal Analytics, ale tyto parametry musí být zahrnuty v příkazu „config“, aby se ve službě Google Analytics 4 uplatnily.) Tento problém můžete zmírnit tím, že přesunete parametry přiřazené v příkazu gtag(‘config’) pro Universal Analytics do příkazu gtag(‘set’) před příkaz gtag(‘config’).

Následuje několik příkladů, jak to může ovlivnit konkrétní ovládací prvky značkování pro Google Analytics 4. Přizpůsobení značek (jako jsou vlastní nastavení souborů cookie, propojení napříč doménami, vypnutí inzertních funkcí, odhlášení z podpory Analytics pro konverze Google Ads nebo vypnutí měření GA), která jste mohli nastavit pro svou službu Universal Analytics v příkazu gtag(‘config’), se ve vaší službě Google Analytics 4 nepoužijí.  Následkem toho můžete ve službě Google Analytics 4 neúmyslně shromažďovat následující data:

Další upozornění: 

 • User_id: Připojená značka Google Analytics 4 bude ignorovat všechna user_id, která byla nastavena ve značce Universal Analytics prostřednictvím gtag('config').
 • Atributy zobrazení stránky: Vlastní atributy zobrazení stránky, např. page_title, page_location nebo page_path, budou v připojené značce webu ignorovány. To může vést k rozdílům mezi daty v přehledech služby Universal Analytics a přehledech služby Google Analytics 4.

Přidávání a odebírání vlastních značek webů do a z webového datového streamu

Po vytvoření webového datového streamu do něj můžete přidávat (a v případě potřeby zase odstraňovat) připojené značky webů (např. když potřebujete datový stream smazat).

Přidání připojených značek webů

 1. Na kartě Správce zkontrolujte, zda jste vybrali požadovaný účet a službu.
 2. Ve sloupci Služba klikněte na Datové streamy.
 3. Klikněte na řádek webového datového streamu.
 4. V části Značka Google klikněte na Spravovat připojené značky webů.
 5. V části Připojené značky zadejte ID značky, kterou chcete přidat, a pak název značky.
 6. Klikněte na Připojit.

Odstranění připojených značek webů

 1. Na kartě Správce zkontrolujte, zda jste vybrali požadovaný účet a službu.
 2. Ve sloupci Služba klikněte na Datové streamy.
 3. Klikněte na řádek webového datového streamu.
 4. V části Značka Google klikněte na Spravovat připojené značky webů.
 5. V části Připojené značky klikněte v řádku značky, kterou chcete odstranit, na Další možnosti > Odstranit značku.

Rozsah vlastních dimenzí a metrik

Vzhledem k tomu, že datové modely Universal Analytics a Google Analytics 4 se liší, mohou data v Google Analytics 4 vypadat jinak než data v Universal Analytics. To platí bez ohledu na to, zda jste k implementaci služby Google Analytics 4 použili připojené značky webů či nikoli. 

Například ve službách Google Analytics 4 nahrazují vlastní parametry událostí a charakteristiky uživatelů vlastní dimenze a metriky služby Universal Analytics. Když použijete připojené značky webů, vlastní dimenze a metriky služby Universal Analytics se automaticky odesílají do služby Google Analytics 4 jako vlastní parametry událostí. Nicméně rozsah vlastních dimenzí/metrik, např. rozsah na úrovni požadavku na server, rozsah na úrovni návštěvy, rozsah na úrovni uživatelerozsah na úrovni služby, je připojenou značkou Google Analytics 4 ignorován, protože rozsah je nastaven v uživatelském rozhraní služby Universal Analyticsvyžaduje konfigurační parametr custom_map a připojená značka Google Analytics 4 nemá k tomuto rozhraní ani k parametru přístup. Následkem toho vlastní metriky/dimenze nezachovávají ve službě Google Analytics 4 žádný rozsah kromě rozsahu na úrovni události. To nemusí splňovat vaše požadavky na shromažďování dat a přehledy událostí, např. pokud implementujete integraci CRM odesíláním identifikátoru uživatele (např. ID klienta GA nebo ID CRM) do Analytics jako vlastní dimenze s rozsahem na úrovni uživatele. 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false
false