[GA4] Bağlı site etiketleri hakkında

Bu makale, Google Analytics 4 mülkü oluşturma aşamasında olan ve mevcut Universal Analytics etiketlerini yeniden kullanma seçeneği sunulan (GA4 kurulum sihirbazında) web sitesi sahipleri için hazırlanmıştır.

Universal Analytics mülkünüzde gtag.js veya analytics.js kullanılıyorsa (analytics.js, Google Etiket Yöneticisi gibi bir etiket yönetimi sistemi üzerinden dağıtıldıysa) GA4 Kurulum Asistanı sihirbazı, mevcut etiketinizi (Universal Analytics mülkünüzün kullanmakta olduğu etiketi) yeniden kullanabilir. Bağlı site etiketleri özelliği sayesinde mümkün olan etiket yeniden kullanımı, sizi web sayfalarınıza manuel olarak etiket ekleme zahmetinden kurtarır.

Universal Analytics mülkünüzü veya bağlı site etiketinizi silerken dikkatli olun
Web sitesi verilerinin GA4 mülkünüze akmaya devam etmesi için Universal Analytics mülkünüzü ve bağlı site etiketi yapılandırmanızı tutmanız gerekir.
Bu makalenin devamı ileri düzey uygulama ihtiyacı olan kullanıcılar için hazırlanmıştır.

İşleyiş şekli

Aşağıda, bağlı site etiketlerinin işleyiş şekliyle ilgili bazı bilgiler sunulmaktadır.

 • Ek bir gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX') çağrısı yapılır (herhangi bir parametre olmadan). Bu çağrı bir Google Analytics 4 etiket kapsayıcısı indirir ve Google Analytics 4 mülküne otomatik bir page_view etkinliği gönderir. 
 • Geliştirilmiş ölçüm etkinlikleri (etkinleştirildiğinde) Google Analytics 4 mülkünde otomatik olarak toplanır ancak Universal Analytics mülkünde toplanmaz. 
  Not: Bağlı site etiketinizi yüklemek için analytics.js'yi kullanıyorsanız geliştirilmiş ölçüm etkinlikleri Google Analytics 4'te devre dışı bırakılır. Bu durumda analytics.js etiketinizi gtag.js (Google Etiketi) ile değiştirmeniz önerilir.
 • Universal Analytics mülküne gtag('event') aracılığıyla gönderilen tüm etkinlikler Google Analytics 4 mülküne de gönderilir. 
 • Bağlı site etiketleri, sitenin tamamının, tek bir Universal Analytics mülkü tarafından kontrol edilen bir gtag.js veya analytics.js snippet'i kullanılarak tutarlı şekilde etiketlenmesini (ya da Google Etiket Yöneticisi gibi bir etiket yönetimi sistemiyle dağıtılmasını) gerektirir. Universal Analytics mülkünüz karma uygulamalardan veri alıyorsa (ör. bazı sayfalar analytics.js veya Google Etiket Yöneticisi ile etiketlenirken diğerleri gtag.js ile etiketlenmişse), ilk olarak sitenizi sadece gtag.js (Google etiketi) ile yeniden etiketlemenizi ya da Google Etiket Yöneticisi'ni kullanıyorsanız bir GA4 etiketi dağıtmanızı öneririz.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

Bağlı Google Analytics 4 etiketi, dağıtılan etiketlerinizi değiştirmeden Google Analytics 4 mülküne veri göndermenin bir yoludur. En iyi sonuçları elde etmek için sitenizin, gtag.js veya analytics.js snippet'i kullanılarak tutarlı bir şekilde etiketlendiğinden (ya da Google Etiket Yöneticisi gibi bir etiket yönetimi sistemiyle dağıtıldığından) emin olun. Farklı Google Analytics etiketi türlerinin kullanılması veri raporları arasında tutarsızlığa neden olabilir. 

Sayfanızda analytics.js kullanıyorsanız Google Analytics 4'teki tüm özelliklerden yararlanamazsınız. Aşağıda, analytics.js kullanımının Google Analytics 4'te belirli etiketleme kontrollerini nasıl etkileyebileceğine dair birkaç örnek verilmiştir:

 • Geliştirilmiş ölçüm etkinlikleri çalışmaz
 • gtag.js API kullanılarak Google Analytics 4 etiketinin daha fazla yapılandırılması son derece sınırlı olur ve API'yi kullanarak başka komutlar ekleyemezsiniz

En iyi Analytics deneyimi için Google Analytics 4'ün tüm özelliklerini kullanmanızı ve sayfanızda Google etiketini dağıtmanızı öneririz. 

Bağlı site etiketi ekleme veya kaldırma 

Bir web sitesi etiketini Universal Analytics mülküne veri gönderecek şekilde yapılandırdıysanız GA4 mülkü gibi ek hedeflere veri göndermek için bu etiketi yeniden kullanabilirsiniz. Bunu Universal Analytics mülkünüzde yapabilirsiniz:

Bağlı site etiketi ekleme

 1. Google Analytics hesabınızda oturum açın ve Universal Analytics mülkünüzde olduğunuzdan emin olun.
 2. Yönetici'yi tıklayın.
 3. Mülk sütununda İzleme Bilgileri'ni, ardından İzleme Kodu'nu tıklayın.
 4. Bağlı Site Etiketleri'ni tıklayın. (Sayfayı aşağı kaydırmanız gerekebilir.)
 5. Bağlı Etiketler sayfasında, eklemek istediğiniz etiketin kimliğini girin ve sonra dilerseniz etiket için bir ad girin.
 6. Bağlan'ı tıklayın.

Bağlı site etiketini analytics.js üzerinden etkinleştirme

Yukarıdaki talimatları uygulayarak Bağlı Etiketler sayfasına gidin ve Google etiketi kimliğini ekleyin. Google Analytics 4'e veri göndermek amacıyla analytics.js etiketini yeniden kullanmak için analytics.js üzerinden bağlı etiketleri etkinleştir kutusunu işaretleyin.

Bağlı site etiketini kaldırma

 1. Google Analytics hesabınızda oturum açın ve Universal Analytics mülkünüzde olduğunuzdan emin olun.
 2. Yönetici'yi tıklayın.
 3. Mülk sütununda İzleme Bilgileri'ni, ardından İzleme Kodu'nu tıklayın.
 4. Bağlı Site Etiketleri'ni tıklayın. (Sayfayı aşağı kaydırmanız gerekebilir.)
 5. Bağlı Etiketler sayfasında, kaldırmak istediğiniz etiketin satırına gidin ve Diğer > Etiketi kaldır'ı tıklayın.

Bağlı site etiketleri içeren bir sayfaya GA4 etiketi ekleme

GA4 etiketi ekliyor ve mevcut bağlı site etiketlerini sayfanızda tutmak istiyorsanız etkinliklerin GA4'e doğru şekilde gönderilmesi için aşağıdaki kuralları uygulayın:

 • Sayfada analytics.js'yi kullanıyorsanız sayfanın üst kısmına analytics.js etiketinden önce görünecek Google etiketini ekleyin.
  Sayfanızda her zaman doğru yapılandırmayla yalnızca bir Google etiketi örneğinin olması önerilir.
 • Universal Analytics etiketinizi Google Etiket Yöneticisi'ni kullanarak dağıtıyorsanız GA4 etiketlerinizi bu adımları uygulayarak ekleyebilirsiniz.

"Sayfa üzerindeki yinelenen yapılandırma örneklerini yoksay" seçeneğini aşağıda açıklandığı şekilde etkinleştirdiğinizden emin olun.

Sayfa üzerindeki yinelenen yapılandırma örneklerini yoksay

Bir etiket aynı sayfada iki ya da daha fazla kez yapılandırılırsa bu durum verilerin yinelenmesine veya ayarların karışık olmasına yol açabilir. Sayfa üzerindeki yinelenen yapılandırma komutlarını yoksaymak için Google Analytics 4 mülkünüzde bu seçeneği etkinleştirin.

 1. Yönetici bölümündeki Veri toplama ve değiştirme altında Veri akışları'nı tıklayın.
 2. Yapılandırmak istediğiniz veri akışını tıklayın.
 3. En alttaki Google etiketi bölümünde Etiket ayarlarını yapılandır'ı tıklayın.
 4. Google etiketi ekranında, Yönetici sekmesine gidin ve Google etiketini yönetin'i seçin.
 5. Sayfa üzerindeki yinelenen yapılandırma örneklerini yoksay'ı etkinleştirin.
 6. Kaydet'i tıklayın.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü