[GA4] เกี่ยวกับแท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ

บทความนี้มีไว้สำหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่ตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 และได้รับตัวเลือก (จากวิซาร์ดการตั้งค่า GA4) ให้นำการติดแท็ก Universal Analytics ที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่

หากพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ใช้ gtag.js หรือ analytics.js (รวมถึงหากมีการติดตั้งใช้งาน analytics.js ผ่านระบบจัดการแท็ก เช่น Google Tag Manager) วิซาร์ดผู้ช่วยการตั้งค่า GA4 จะนําการติดแท็กที่มีอยู่ (แท็กที่พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ใช้อยู่) กลับมาใช้ใหม่ได้ การนำแท็กกลับมาใช้ใหม่นี้ทำให้ไม่ต้องเพิ่มแท็กลงในหน้าเว็บด้วยตนเอง และทำได้โดยใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่าแท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ

โปรดระมัดระวังเมื่อลบพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics หรือแท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ
หากต้องการให้ข้อมูลเว็บไซต์เข้าสู่พร็อพเพอร์ตี้ GA4 ต่อไป คุณต้องคงการกำหนดค่าแท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อและพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics เอาไว้
ส่วนที่เหลือของบทความนี้มีไว้สําหรับผู้ใช้ที่ต้องการการติดตั้งใช้งานขั้นสูง

วิธีการทำงาน

สิ่งที่คุณควรทราบบางประการเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อมีดังนี้

 • มีการเรียกใช้ gtag(‘config’, ‘G-XXXXXXXXXX’) เพิ่มเติม (โดยไม่มีพารามิเตอร์ใดๆ) ซึ่งจะดาวน์โหลดคอนเทนเนอร์แท็ก Google Analytics 4 และส่งเหตุการณ์ page_view อัตโนมัติไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 
 • ระบบจะรวบรวมเหตุการณ์การวัดที่ปรับปรุงแล้ว (เมื่อเปิดใช้) ในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 โดยอัตโนมัติ แต่จะไม่รวบรวมในพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics 
  หมายเหตุ: หากคุณใช้ analytics.js เพื่อโหลดแท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ ระบบจะปิดใช้เหตุการณ์การวัดที่ปรับปรุงแล้วใน Google Analytics 4 คุณควรพิจารณาแทนที่แท็ก analytics.js ด้วย gtag.js (แท็ก Google)
 • เหตุการณ์ใดก็ตามที่ส่งผ่าน gtag(‘event’) ไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics จะส่งไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ด้วย 
 • แท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกําหนดให้ทั้งเว็บไซต์ต้องได้รับการติดแท็กให้สอดคล้องกันโดยใช้ข้อมูลโค้ด gtag.js หรือ analytics.js (หรือติดตั้งใช้งานผ่านระบบจัดการแท็ก เช่น Google Tag Manager) ที่ควบคุมโดยพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics รายการเดียว หากพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics รับข้อมูลจากการติดตั้งใช้งานแบบผสมผสาน (เช่น บางหน้าเว็บติดแท็กด้วย analytics.js หรือ Google Tag Manager ขณะที่บางหน้าเว็บติดแท็กด้วย gtag.js) เราขอแนะนําให้ติดแท็กเว็บไซต์อีกครั้งโดยใช้เฉพาะ gtag.js (แท็ก Google) หรือติดตั้งใช้งานแท็ก GA4 หากใช้ Google Tag Manager อยู่

ข้อควรพิจารณา

แท็ก Google Analytics 4 ที่เชื่อมต่อคือวิธีส่งข้อมูลไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 โดยไม่เปลี่ยนแท็กที่ติดตั้งใช้งานอยู่ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดติดแท็กเว็บไซต์ของคุณให้สอดคล้องกันโดยใช้ข้อมูลโค้ด gtag.js หรือ analytics.js (หรือติดตั้งใช้งานผ่านระบบจัดการแท็ก เช่น Google Tag Manager) การใช้แท็ก Google Analytics ต่างประเภทกันอาจทําให้ได้เกิดการรายงานข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน 

หากใช้ analytics.js ในหน้าเว็บ คุณจะใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์บางรายการใน Google Analytics 4 ไม่ได้ ด้านล่างนี้คือตัวอย่างบางส่วนว่าการใช้ analytics.js จะส่งผลต่อการควบคุมการติดแท็กที่เฉพาะเจาะจงสําหรับ Google Analytics 4 อย่างไรบ้าง

 • เหตุการณ์การวัดที่ปรับปรุงแล้วจะไม่ทํางาน
 • การกําหนดค่าเพิ่มเติมของแท็ก Google Analytics 4 ที่ใช้ gtag.js API จะถูกจํากัดอย่างมาก และคุณจะเพิ่มคําสั่งเพิ่มเติมโดยใช้ API ดังกล่าวไม่ได้

เราขอแนะนําให้คุณใช้ประโยชน์จาก Google Analytics 4 อย่างเต็มรูปแบบ และติดตั้งใช้งานแท็ก Google ในหน้าเว็บเพื่อประสบการณ์การใช้งาน Analytics ที่ดีที่สุด 

เพิ่ม/นำแท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อออก 

หากกําหนดค่าแท็กเว็บไซต์ให้ส่งข้อมูลไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics คุณจะนำแท็กนี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางเพิ่มเติม เช่น พร็อพเพอร์ตี้ GA4 ได้ โดยคุณสามารถทําได้ในพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics

เพิ่มแท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Analytics และตรวจสอบว่าคุณกําลังใช้พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ
 3. ในคอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้ ให้คลิกข้อมูลการติดตาม แล้วคลิกโค้ดติดตาม
 4. คลิกแท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ (คุณอาจต้องเลื่อนลง)
 5. ในหน้าแท็กที่เชื่อมต่อ ให้ป้อนรหัสของแท็กที่ต้องการเพิ่ม แล้วป้อนชื่อแท็กตามต้องการ
 6. คลิกเชื่อมต่อ

เปิดใช้แท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อผ่าน analytics.js

ไปที่หน้าแท็กที่เชื่อมต่อตามวิธีการข้างต้น แล้วเพิ่มรหัสแท็ก Google เลือกช่องเปิดใช้แท็กที่เชื่อมต่อผ่าน analytics.js เพื่อนำแท็ก analytics.js กลับมาใช้ใหม่เพื่อส่งข้อมูลไปยัง Google Analytics 4

นําแท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Analytics และตรวจสอบว่าคุณกําลังใช้พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ
 3. ในคอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้ ให้คลิกข้อมูลการติดตาม แล้วคลิกโค้ดติดตาม
 4. คลิกแท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ (คุณอาจต้องเลื่อนลง)
 5. ในหน้าแท็กที่เชื่อมต่อ ให้ไปที่แถวของแท็กที่ต้องการนําออก แล้วคลิก เพิ่มเติม > นำแท็กออก

เพิ่มแท็ก GA4 ไปยังหน้าที่มีแท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ

หากคุณเพิ่มแท็ก GA4 แต่ยังคงต้องการเก็บแท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อที่มีอยู่ในหน้าเว็บ ให้ทําตามกฎต่อไปนี้เพื่อให้ระบบส่งเหตุการณ์ไปยัง GA4 ได้อย่างถูกต้อง

 • หากคุณกําลังใช้ analytics.js ในหน้าเว็บ ให้เพิ่มแท็ก Google ที่ด้านบนของหน้าเพื่อให้ปรากฏก่อนแท็ก analytics.js
  เราแนะนําให้คุณใช้แท็ก Google เพียง 1 อินสแตนซ์ในหน้าเว็บตลอดเวลา โดยใช้การกําหนดค่าที่เหมาะสม
 • หากคุณใช้แท็ก Universal Analytics โดยใช้ Google Tag Manager คุณเพิ่มแท็ก GA4 ได้โดยทําตามขั้นตอนเหล่านี้

ดูว่าได้เปิดใช้ตัวเลือก "ละเว้นอินสแตนซ์ที่ซ้ำกันของการกำหนดค่าในหน้า" ตามที่อธิบายด้านล่าง

ละเว้นอินสแตนซ์ที่ซ้ำกันของการกำหนดค่าในหน้า

หากมีการกำหนดค่าแท็กเดียวกัน 2 ครั้งขึ้นไปในหน้าเดียวกัน อาจทำให้เกิดข้อมูลที่ซ้ำกันหรือการตั้งค่าแบบผสม เปิดใช้ตัวเลือกนี้ในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 เพื่อละเว้นอินสแตนซ์ของคำสั่งที่ซ้ำกันของการกำหนดค่าในหน้า

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Analytics และดูว่าคุณอยู่ในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4
 2. คลิก การตั้งค่า ผู้ดูแลระบบ (ด้านซ้ายล่าง)
 3. ในคอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้ ให้คลิกสตรีมข้อมูล
 4. คลิกสตรีมข้อมูลที่ต้องการกําหนดค่า
 5. ในส่วนแท็ก Google (ที่ด้านล่าง) ให้คลิกกําหนดการตั้งค่าแท็ก
 6. ในหน้าจอแท็ก Google ให้ไปที่แท็บผู้ดูแลระบบ แล้วเลือกจัดการแท็ก Google
 7. เปิดใช้ละเว้นอินสแตนซ์ที่ซ้ำกันของการกำหนดค่าในหน้า
 8. คลิกบันทึก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
เลือกเส้นทางการเรียนรู้ของคุณเอง

โปรดไปที่ google.com/analytics/learn ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Google Analytics 4 เว็บไซต์ใหม่นี้มีทั้งวิดีโอ บทความ และขั้นตอนพร้อมคำแนะนำ รวมถึงลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ Google Analytics เช่น Discord, บล็อก, ช่อง YouTube ตลอดจนที่เก็บ GitHub

เริ่มเรียนรู้วันนี้เลย

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
69256