[GA4] Veri silme istekleri

Bir Google Analytics mülkünde verilerin silinmesini istemek için Düzenleyici rolüne sahip olmanız gerekir.

Analytics sunucularından alınan verileri herhangi bir nedenle silmeniz gerekirse verilerin kaldırılmasını talep etmek için veri silme isteği özelliğini kullanabilirsiniz.

Aynı anda mülk başına en fazla 12 etkin (ek yayınlanma süresi döneminde / silinmeyi bekliyor) istek gönderebilirsiniz.

Tüm istekler, oluşturuldukları zamandan itibaren 7 gün içinde iptal edilebilir. İstek ayrıntıları sayfasını kullanın. İlk 7 gün boyunca raporlarınızda ve Explorations'ta silme işleminin etkilerini gösteren bir önizleme de görebilirsiniz.

Silinecek veri miktarına bağlı olarak veri silme isteğinin işlenmesi 7 ila 63 gün sürebilir ve verilerin, silinebilmesi için 12 günden daha eski olması gerekir.

En yeni isteklerin listesi her mülk için Mülk sütunu > Veri Silme İstekleri bölümünde bulunabilir.

Bu özelliği bir Firebase için Google Analytics mülküyle kullanamazsınız. Bu özelliği kullanmak için önce söz konusu mülkü bir Google Analytics 4 mülküne yükseltmeniz gerekir.

 

 1. Yönetici bölümünde istediğiniz hesap ve mülkün seçili olduğundan emin olun.
 2. MÜLK sütununda Veri Silme İstekleri'ni tıklayın.

  Bu tabloda en yeni istekleriniz listelenir.
 3. Yeni bir istekte bulunmak için Veri silme isteği planla'yı tıklayın.
 4. Silme işleminizin türünü seçin:
  • Tüm etkinliklerde kaydedilen ve otomatik olarak toplanan tüm parametreleri silmek için Tüm etkinliklerdeki tüm parametreleri sil'i seçin.
   Analytics sayısal parametreleri, dahili güvenilir tanımlayıcılardan türetilen metin parametrelerini veya "", "(not set)" ve "(data deleted)" ayrılmış değerlerini silmez.
  • Bir sonraki adımda seçtiğiniz etkinlikler listesinde toplanan tüm kayıtlı parametreleri silmek için Seçili etkinliklerdeki tüm kayıtlı parametreleri sil'i seçin.
  • Toplanan tüm etkinliklerden, bir sonraki adımda seçtiğiniz kayıtlı ve/veya otomatik olarak toplanan parametreleri silmek için Tüm etkinliklerdeki seçili parametreleri sil'i seçin.
  • Bir sonraki adımda seçtiğiniz etkinlikler listesinden, yine bir sonraki adımda seçtiğiniz kayıtlı parametreleri silmek için Seçili etkinliklerdeki seçili parametreleri sil'i seçin.
  • Bir sonraki adımda seçtiğiniz kullanıcı özelliklerini silmek için Seçili kullanıcı özelliklerini sil'i seçin.
    
   Analytics'in silmediği ek parametreler
   • age
   • app_instance_id
   • audience
   • browser
   • browser_version
   • city
   • continent_name
   • country
   • gender
   • hour
   • latitude
   • longitude
   • platform
   • platform_version
   • region
   • stream_name
   • sub_continent_region
   • user_property_name
 5. Başlangıç ve Bitiş tarihlerini seçin.

  Silme işleminin, verileri silerken mülkünüzün bulunduğu saat dilimini kullandığını unutmayın.
 6. Silmek istediğiniz belirli veri alanlarını seçin.

  Etkinlik listesinden en fazla 100 etkinlik seçin (uygun durumlarda). Liste, en son topladığınız etkinlikleri gösterir ve geçmiş verilerini eksiksiz bir şekilde sağlamayabilir. Ayrıca, istediğiniz etkinlik adını girip Enter tuşuna basarak listeye bir özel etkinlik adı ekleyebilirsiniz. Tek bir isteğe en fazla 100 etkinlik ekleyebilirsiniz.

  Parametre listesinden en fazla 100 parametre seçin (uygun durumlarda). Liste, geçmişte kaydedilmiş olan tüm parametreleri ve topladığınız otomatik parametrelerin tamamını gösterir. (Otomatik parametreler yalnızca 5. adımda Tüm etkinliklerdeki seçili parametreleri sil'i seçerseniz gösterilir.)

  Kullanıcı mülkü listesinden en fazla 100 kullanıcı özelliği seçin (uygun durumlarda). Liste, topladığınız ve geçmişte kaydedilmiş olan kullanıcı özelliklerinin tamamını gösterir.
 7. Silmek istediğiniz verileri tanımlamak için bir değer girin.

  İsteğe bağlı olarak, Yalnızca aşağıdaki metni içeren parametre değerlerini sil'i seçebilirsiniz.

  Metin kutusuna bir değer girin. Analytics yalnızca buraya girdiğiniz değeri içeren, belirtilen etkinlik/parametre/kullanıcı boyutları ile ilgili boyut değerlerini siler. Analytics, bunu şunu içerir: operatörü olarak değerlendirir ve silme işlemi için değerleri uygularken büyük/küçük harfe duyarlı olmayan bir eşleşme kullanır.

  "(not set)" gibi ayrılmış bir değer belirtemezsiniz: Analytics, ayrılmış değerleri silmez.
 8. Gönder'i tıklayın.

İstek, Düzenleyici rolüne sahip olan kullanıcılara e-posta ile bildirilir.

İsteğin gönderilmesinden kısa bir süre sonra önizleme dönemi başlar.

Önizleme döneminin ilk 7 günü aynı zamanda, Düzenleyici rolüne sahip olan kullanıcıların, istek ayrıntıları sayfasından isteği iptal edebileceği bir ek yayınlanma süresidir.

İsteğiniz, önizleme döneminin 8. gününden itibaren silme isteği tamamlanana kadar Önizleme etkin / Silme işlemi devam ediyor durumunda olur.

Ek yayınlanma süresi boyunca ve silme işlemi beklemede ya da devam ediyor durumundayken, istekte belirtilen veriler rapor ve analizlerinizde silinmiş gibi hariç tutulur. Bu verilerin hariç tutulması, silme işleminin etkisini önizlemeniz ve beklediğiniz gibi olduğunu doğrulamanız için bir fırsat sunar.

Veri silme işlemi başladığında ve tamamlandığında Düzenleyici rolüne sahip olan kullanıcılara yeniden bildirim gönderilir.

Silinebilen parametreler

Analytics, etkin özel etkinlik parametrelerinin silinmesini destekler. Silmek istediğiniz parametreyi görmüyorsanız söz konusu parametre henüz ya da hiçbir zaman kaydedilmemiş olabilir. Lütfen silmeye çalıştığınız parametrenin adını ve kayıtlı olduğunu onaylayın.

Parametreyi daha önce hiç kaydetmediyseniz bu parametre için silinecek veri bulunmamaktadır.

Bir parametrenin kaydını iptal ettiyseniz ve daha sonra bu alanı silmeniz gerektiyse şunlardan birini yapabilirsiniz: Bir etkinlik grubuna ait tüm parametreleri silebilir veya tüm etkinliklerdeki tüm parametreleri silebilirsiniz.

Silme işlemleri ilişkilendirmeyi nasıl etkiler?

Silme işlemi tamamlandığında, bu noktadan itibaren geçmiş kampanya bilgilerinin hiçbiri ilişkilendirme için kullanılamaz. Bu bilgiler silinir. Bundan sonra ilişkilendirme kredisi başka kampanyalara gidebilir (birinci taraf reklam tıklamalarından veya silme işleminden sonra toplanan yeni kampanya bilgilerinden elde edilen krediler varsa) ya da "Doğrudan" olarak kabul edilir.

İzin modu, silme işlemlerini nasıl etkiler?

Mülkünüz için izin modunu kullanıyorsanız silme işleminde özel olarak hedeflediğiniz tüm değerlerin davranış modellerinden silindiğinden emin olmak üzere veri silme isteğinizin bitiş tarihine yedi takvim günü eklemeniz gerekebilir. Bunun nedeni Analytics'in, izin veren kullanıcılardan gelen verilerle (ör. silmeye çalıştığınız veriler) makine öğrenimi modellerini eğitmesi ve söz konusu eğitim verilerine göre gelecekteki kullanıcı davranışını tahmin etmesidir. İzin verilen veriler, bunların raporlara eklenmesinden sonraki yedi güne kadar verileri modellemek için kullanılabilir. Bu nedenle, silme isteğinize yedi gün daha eklemeniz gerekebilir. Örneğin, veri silme isteğinizin orijinal bitiş tarihi 1 Ocak ise bunu 8 Ocak olarak değiştirin.

Silme işlemlerinin alt mülkler ve toplayıcı mülkler üzerindeki etkisi

Alt mülkler

Bir kaynak mülkten sildiğiniz herhangi bir veri, bu mülkün alt mülklerinden de silinir. Ancak bir alt mülkten sildiğiniz herhangi bir veri yalnızca bu alt mülkten silinir. Alt mülkler hakkında daha fazla bilgi

Toplayıcı mülkler

Bir kaynak mülkten veri silmek için istekte bulunduğunuzda aynı veriler, toplayıcı mülkten de silinir. Bir toplayıcı mülkten veri silmek için istekte bulunduğunuzda söz konusu veriler, yalnızca toplayıcı mülkten silinir. Toplayıcı mülkler hakkında daha fazla bilgi

Bağımsız kullanıcıların verilerini silme

Kullanıcı kimlikleriyle veya anonim kimliklerle ilişkili verileri silmek için Explorations kullanıcı keşfini kullanın.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
69256
false
false