[GA4] Žiadosti o odstránenie údajov

Ak chcete odstrániť údaje súvisiace s identifikátormi používateľov alebo pseudonymnými identifikátormi, prečítajte si článok Prieskumník používateľa.
Ak chcete podávať žiadosti o odstránenie údajov pre vlastníctvo v službe Google Analytics, musíte mať rolu redaktora.

Ak potrebujete z akéhokoľvek dôvodu odstrániť údaje zo serverov služby Analytics, môžete vytvoriť žiadosť o ich odstránenie.

Žiadosť o odstránenie údajov sa používa na odstránenie textu zhromaždeného parametrami udalosti. Konkrétne textové údaje budú vymazané a nahradené textom (data deleted). Udalosť sa však bude naďalej započítavať do celkových metrík v reportoch.

Túto funkciu nemôžete použiť v súvislosti s vlastníctvom v službe Google Analytics for Firebase. Ak chcete použiť túto funkciu, musíte najprv inovovať dané vlastníctvo na vlastníctvo v službe Google Analytics 4.
Obsah tohto článku:

Vytvorenie žiadosti o odstránenie údajov

 1. Na stránke Správca kliknite v sekcii Zhromažďovanie a úprava údajov na Žiadosť o odstránenie údajov.
 2. Tabuľka obsahuje vaše najnovšie žiadosti. Ak chcete vytvoriť novú žiadosť, kliknite na Naplánovať žiadosť o odstránenie údajov.
 3. Vyberte typ odstránenia:
Odstrániť všetky parametre zo všetkých udalostí Táto možnosť odstráni všetky registrované a automaticky zhromažďované parametre zo všetkých zhromaždených udalostí.
Odstrániť všetky registrované parametre z vybraných udalostí Táto možnosť odstráni všetky registrované parametre zhromaždené v zozname udalostí, ktoré vyberiete v nasledujúcom kroku.
Odstrániť vybrané parametre zo všetkých udalostí Táto možnosť odstráni registrované parametre, ktoré vyberiete v nasledujúcom kroku, zo všetkých zhromaždených udalostí.
Odstrániť vybrané parametre z vybraných udalostí Táto možnosť odstráni registrované parametre, ktoré vyberiete v nasledujúcom kroku, v zozname udalostí, ktoré rovnako vyberiete v nasledujúcom kroku.
Odstrániť vybrané vlastnosti používateľa Táto možnosť odstráni vlastnosti používateľa, ktoré vyberiete v nasledujúcom kroku.

 

 1. Vyberte dátum začatia a ukončenia.

  Nezabúdajte, že pri odstraňovaní údajov sa používa časové pásmo daného vlastníctva.
 2. Vyberte konkrétne polia údajov, ktoré chcete odstrániť:
 • Udalosti
  V zozname udalostí môžete vybrať až 100 udalostí (ak sú k dispozícii). V zozname sa zobrazujú najnovšie zhromaždené udalosti. Nemusí to byť celá história. Do zoznamu môžete pridať aj názov vlastnej udalosti tak, že zadáte názov udalosti a stlačíte Enter. Do jednej žiadosti môžete pridať až 100 udalostí.
 • Parametre
  V zozname parametrov môžete vybrať až 100 parametrov (ak sú k dispozícii). V zozname sa zobrazujú všetky v minulosti registrované parametre a automatické parametre, ktoré ste zhromaždili. (Automatické parametre sa zobrazujú iba v prípade, že v 5. kroku vyberiete Odstrániť vybrané parametre zo všetkých udalostí.)
 • Vlastnosti používateľa
  V zozname vlastností používateľa môžete vybrať až 100 vlastností používateľa (ak sú k dispozícii). V zozname sa zobrazujú všetky v minulosti registrované vlastnosti používateľa, ktoré ste zhromaždili.
 1. Zadaním hodnoty určte, ktoré údaje chcete odstrániť.

  Môžete tiež vybrať Odstrániť iba tie hodnoty parametrov, ktoré obsahujú nasledujúci text.

  Do textového poľa zadajte hodnotu. Analytics odstráni len tie hodnoty dimenzií pre určené dimenzie udalostí, parametrov alebo používateľov, ktoré obsahujú zadanú hodnotu. Analytics spracúva túto hodnotu, akoby šlo o operátor obsahuje, a pri určovaní hodnôt na odstránenie nerozlišuje malé a veľké písmená.

  Nemôžete zadať vyhradenú hodnotu, napríklad „(nenastavené)“. Vyhradené hodnoty Analytics neodstraňuje.
 2. Kliknite na Odoslať.

Po vytvorení žiadosti

Používatelia s rolou redaktora budú na žiadosť upozornení e‑mailom. Krátko po podaní žiadosti začína plynúť obdobie na zobrazenie ukážky.

Počas prvých siedmich dní obdobia ukážky zároveň plynie ochranná lehota, počas ktorej môžu používatelia s rolou redaktora zrušiť žiadosť na stránke s podrobnosťami o žiadosti. Od ôsmeho dňa obdobia ukážky až do dokončenia spracovania žiadosti o odstránenie má žiadosť stav Aktívne zobrazenie ukážky (odstraňuje sa).

Zrušenie alebo odstránenie

Žiadosť môžete zrušiť do siedmich dní od jej vytvorenia. Použite na to stránku s podrobnosťami o žiadosti. Okrem toho si v reportoch a Prieskumoch môžete počas prvých siedmich dní pozrieť ukážku účinku odstránenia.

Súčasne môžete mať maximálne 12 aktívnych žiadostí (so stavom Ochranná lehota alebo Nespracované odstránenie) na vlastníctvo.

Počas ochrannej lehoty a v čase, keď je odstránenie nespracované alebo ešte prebieha, budú údaje špecifikované v žiadosti vynechané v reportoch a analýzach, akoby už boli odstránené. Vďaka tomuto vynechaniu údajov si môžete pozrieť ukážku účinku odstránenia a uistiť sa, že zodpovedá vašim očakávaniam.

V závislosti od množstva údajov, ktoré sa majú odstrániť, môže spracovanie žiadosti o odstránenie údajov trvať 7 až 63 dní. Odstraňované údaje musia byť staršie ako 12 dní.

Zoznam najnovších žiadosti nájdete pre každé vlastníctvo v stĺpci Vlastníctvo > Žiadosti o odstránenie údajov. Po dokončení spracovania žiadosti sa odstránenie údajov nedá vrátiť späť.

Používatelia s rolou redaktora dostanú upozornenie aj pri spustení odstraňovania údajov a po jeho dokončení.

Parametre, ktoré možno odstrániť

Analytics podporuje odstránenie automaticky zhromažďovaných parametrovvlastných parametrov registrovaných ako vlastné dimenzie.

Analytics neodstraňuje číselné parametre, textové parametre odvodené od interných dôveryhodných identifikátorov ani vyhradené hodnoty "", (not set) a (data deleted).

Automaticky zhromažďované parametre

Automaticky zhromažďované parametre možno odstrániť iba pri výbere možnosti Odstrániť všetky parametre zo všetkých udalostí.

Zoznam automaticky zhromažďovaných parametrov, ktoré Analytics neodstraňuje
 • age
 • app_instance_id
 • audience
 • browser
 • browser_version
 • city
 • continent_name
 • country
 • gender
 • hour
 • latitude
 • longitude
 • platform
 • platform_version
 • region
 • stream_name
 • sub_continent_region
 • user_property_name

Vlastné parametre

Analytics odstraňuje vlastné parametre, ktoré boli registrované ako vlastné dimenzie. Ak sa parameter, ktorý chcete odstrániť, nezobrazuje v zozname, je možné, že nikdy nebol registrovaný. Skontrolujte názov a registráciu parametra, ktorý sa pokúšate odstrániť.

Ak ste vytvorili vlastnú dimenziu, ktorá získava hodnotu z automaticky zhromažďovaného parametra, odstránením vlastného parametra neodstránite automaticky zhromažďovaný parameter.

Do júla 2022 služba Analytics nepodporovala odstránenie archivovaných parametrov. Ak ste vlastnú dimenziu archivovali pred júlom 2022 a potrebujete odstrániť tento parameter udalosti, môžete vykonať jeden z týchto krokov:
 • odstrániť všetky parametre zo všetkých udalostí alebo
 • odstrániť všetky parametre pre skupinu udalostí.

Ako odstránenie údajov ovplyvňuje iné funkcie služby GA4

Atribúcia kampaní

Po dokončení odstránenia už nebudú k dispozícii žiadne historické informácie o kampaniach na účely atribúcie. Kredit atribúcie by sa potom mohol pripísať iným kampaniam (ak sú dostupné na základe kliknutí na reklamu prvej strany či nových informácií o kampaniach zhromaždených po odstránení) alebo sa bude považovať za „priamy“.

Režim súhlasu

Ak pre vlastníctvo používate režim súhlasu, k dátumu ukončenia žiadosti o odstránenie údajov možno budete musieť pridať sedem kalendárnych dní, aby sa z modelov správania odstránili všetky hodnoty, ktoré chcete odstrániť. Je to spôsobené tým, že Analytics optimalizuje modely strojového učenia pomocou údajov od používateľov, ktorí poskytli súhlas (t. j. údajov, ktoré sa možno pokúšate odstrániť), a odhaduje na základe týchto údajov budúce správanie používateľov.

Údaje so súhlasom sa môžu používať na modelovanie údajov až do siedmich dní po uvedení týchto údajov v reportoch, a preto môže byť potrebné pridať k žiadosti o odstránenie ďalších sedem dní. Ak je napríklad pôvodný dátum ukončenia vašej žiadosti o odstránenie údajov 1. január, zmeňte ho na 8. január.

Podradené vlastníctva

Všetky údaje, ktoré odstránite zo zdrojového vlastníctva, sa odstránia aj z podradených vlastníctiev. Všetky údaje, ktoré odstránite z podradeného vlastníctva, sa však odstránia iba z daného podradeného vlastníctva. Ďalšie informácie o podradených vlastníctvach

Súhrnné vlastníctva

Keď požiadate o odstránenie údajov zo zdrojového vlastníctva, tieto údaje sa odstránia aj zo súhrnného vlastníctva. Keď požiadate o odstránenie údajov zo súhrnného vlastníctva, dané údaje sa odstránia len z neho. Ďalšie informácie o súhrnných vlastníctvach

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
4529388676165331613
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256