[GA4] Duomenų ištrynimo užklausos

Kad galėtumėte teikti „Google Analytics“ nuosavybės duomenų ištrynimo užklausas, reikalingas redagavimo leidimas.

Jei dėl kokių nors priežasčių reikia ištrinti duomenis iš „Analytics“ serverių, naudodami duomenų ištrynimo užklausą galite pateikti užklausą juos pašalinti.

Vienu metu gali būti daugiausia 25 aktyvios (taikomas atidėjimo laikotarpis ir (arba) laukiama, kol bus ištrinta) vienos nuosavybės užklausos.

Bet kurią užklausą galite atšaukti per 7 dienas nuo jos sukūrimo datos. Naudokite išsamios užklausos informacijos puslapį. Per pirmąsias 7 dienas taip pat galite peržiūrėti trynimo poveikį ataskaitose ir sistemoje „Analizė“.

Kiekvienos nuosavybės naujausių užklausų sąrašas pateikiamas stulpelyje „Nuosavybė“ > „Duomenų ištrynimo užklausos“.

Negalite naudoti šios funkcijos su „Google Analytics“, skirtos „Firebase“, nuosavybe. Jei norite naudoti šią funkciją, pirmiausia turite naujovinti tą nuosavybę į „Google Analytics 4“ nuosavybę.

 

 1. Skiltyje Administratorius įsitikinkite, kad pasirinkote norimą paskyrą ir nuosavybę.
 2. Stulpelyje NUOSAVYBĖ spustelėkite Duomenų ištrynimo užklausos.

  Lentelėje pateikiamos naujausios užklausos.
 3. Jei norite pateikti naują užklausą, spustelėkite Suplanuoti duomenų ištrynimo užklausą.
 4. Pasirinkite ištrinamų duomenų tipą.
  • Pasirinkite Ištrinti visus parametrus visuose įvykiuose, kad ištrintumėte visus užregistruotus ir automatiškai surinktus parametrus bet kuriuose ar visuose įvykiuose.
   „Analytics“ neištrina skaitinių parametrų, teksto parametrų, gautų iš vidinių patikimų identifikatorių, ir rezervuotų verčių: "", "(not set)" bei "(data deleted)".
  • Pasirinkite Ištrinti visus užregistruotus parametrus pasirinktuose įvykiuose, kad ištrintumėte visus užregistruotus parametrus, surinktus iš sąrašo įvykių, kuriuos pasirinksite atlikdami kitą veiksmą.
  • Pasirinkite Ištrinti pasirinktus parametrus visuose įvykiuose, kad ištrintumėte užregistruotus ir (arba) automatiškai surinktus parametrus, kuriuos pasirinksite atlikdami kitą veiksmą, visuose surinktuose įvykiuose.
  • Pasirinkite Ištrinti pasirinktus parametrus pasirinktuose įvykiuose, kad ištrintumėte užregistruotus parametrus, kuriuos pasirinksite atlikdami kitą veiksmą, iš sąrašo įvykių, kuriuos taip pat pasirinksite atlikdami kitą veiksmą.
  • Pasirinkite Ištrinti pasirinktas naudotojo ypatybes, kad ištrintumėte naudotojo ypatybes, kurias pasirinksite atlikdami kitą veiksmą.
    
   Papildomi parametrai, kurių „Analytics“ neištrina
   • age
   • app_instance_id
   • audience
   • browser
   • browser_version
   • city
   • continent_name
   • country
   • gender
   • hour
   • latitude
   • longitude
   • platform
   • platform_version
   • region
   • stream_name
   • sub_continent_region
   • user_property_name
 5. Pasirinkite Pradžios ir Pabaigos datas.

  Atminkite, kad ištrinant duomenis naudojama nuosavybės laiko juosta.
 6. Pasirinkite konkretų (-čius) duomenų lauką (-us), kurį (-iuos) norite ištrinti.

  Pasirinkite iki 100 įvykių iš įvykių sąrašo (jei taikoma). Sąraše rodomi naujausi įvykiai, kuriuos surinkote, ir gali būti ne visa istorija. Taip pat galite įvesti bet kokį įvykio pavadinimą ir paspausti Enter, kad prie sąrašo pridėtumėte bet kokį tinkinto įvykio pavadinimą. Prie bet kurios atskiros užklausos galite pridėti iki 100 įvykių.

  Pasirinkite iki 100 parametrų iš parametrų sąrašo (jei taikoma). Sąraše rodomas išsamus visų surinktų anksčiau užregistruotų ir automatinių parametrų rinkinys. (Automatiniai parametrai rodomi, tik jei atliekant 5 veiksmą pasirenkate Ištrinti pasirinktus parametrus visuose įvykiuose.)

  Pasirinkite iki 100 naudotojo ypatybių iš naudotojo ypatybių sąrašo (jei taikoma). Sąraše rodomas išsamus visų surinktų anksčiau užregistruotų naudotojo ypatybių rinkinys.
 7. Įveskite vertę, nurodydami, kuriuos duomenis norite ištrinti.

  Jei norite, pasirinkite Ištrinti tik tas parametro vertes, kuriose yra toliau nurodytas tekstas.

  Teksto laukelyje įveskite vertę. „Analytics“ ištrins tik nurodytų įvykių, parametrų, naudotojų aspektų vertes, apimančias čia įvestą vertę. Sistemoje „Analytics“ taikant ištrintinas vertes naudojamas operacijos ženklas contains ir atitiktis neskiriant didžiųjų ir mažųjų raidžių.

  Negalite nurodyti rezervuotos vertės, pvz., „(not set)“: „Analytics“ neištrina rezervuotų verčių.
 8. Spustelėkite Pateikti.

Naudotojams, turintiems redagavimo leidimą (administratoriams), pranešama apie užklausą el. paštu.

Taikomas peržiūros laikotarpis, kuris prasideda netrukus pateikus užklausą. 

Pirmosios 7 peržiūros laikotarpio dienos taip pat laikomos atidėjimo laikotarpiu, kuriuo redagavimo leidimą turintys naudotojai gali atšaukti užklausą išsamios užklausos informacijos puslapyje.

Nuo 8-os peržiūros laikotarpio dienos iki tol, kol įvykdoma ištrynimo užklausa, jūsų užklausos būsena yra Peržiūra aktyvi / trinama.

Atidėjimo laikotarpiu ir laukiant, kol bus ištrinta, arba trinant į ataskaitas ir analizę neįtraukiami duomenys, kurie užklausoje nurodomi kaip jau ištrinti. Neįtraukiant šių duomenų suteikiama galimybė peržiūrėti ištrynimo poveikį ir patvirtinti, kad jis yra toks, kokio tikėjotės. 

Naudotojams, turintiems redagavimo leidimą, dar kartą pranešama, kai pradedamas duomenų trynimas, ir dar kartą, kai baigiamas.

Parametrai, kuriuos galima ištrinti

„Analytics“ palaiko aktyvių užregistruotų parametrų ištrynimą. Jei nematote norimo ištrinti parametro, gali būti, kad jis nėra arba nebuvo užregistruotas. Patvirtinkite norimo ištrinti parametro pavadinimą ir registraciją.

Jei nesate užregistravę parametro, nėra to parametro saugomų duomenų, kuriuos būtų galima ištrinti.

Jei kažkada išregistravote parametrą ir vėliau norėsite ištrinti šį lauką, galėsite atlikti vieną iš nurodytų veiksmų: ištrinti visus įvykių rinkinio parametrus arba ištrinti visus parametrus visuose įvykiuose.

Kaip ištrynimas paveikia priskyrimą

Baigus trynimo procesą, nebebus galima priskirti jokios istorinės kampanijos informacijos, nes ši informacija jau ištrinta. Vėliau priskyrimo kreditą bus galima taikyti kitoms kampanijoms (jei jos pasiekiamos iš pirmosios šalies skelbimų paspaudimų arba surenkama naujos kampanijos informacijos po ištrynimo) arba jis bus laikomas „Tiesioginiu“.

Atskirų naudotojų duomenų ištrynimas

Jei norite ištrinti duomenis, susietus su naudotojų ID ar anoniminiais ID, naudokite Analizės Naudotojo naršyklę.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?