[GA4] Duomenų ištrynimo užklausos

Kad galėtumėte teikti „Google Analytics“ nuosavybės duomenų ištrynimo užklausas, reikalingas redaktoriaus vaidmuo.

Jei dėl kokių nors priežasčių reikia ištrinti duomenis iš „Analytics“ serverių, naudodami duomenų ištrynimo užklausą galite pateikti užklausą juos pašalinti.

Vienu metu gali būti daugiausia 12 aktyvių (taikomas atidėjimo laikotarpis ir (arba) laukiama, kol bus ištrinta) vienos nuosavybės užklausų.

Bet kurią užklausą galite atšaukti per 7 dienas nuo jos sukūrimo datos. Naudokite išsamios užklausos informacijos puslapį. Per pirmas septynias dienas taip pat galite peržiūrėti trynimo poveikį ataskaitose ir Tyrinėjimų įrankyje.

Duomenų ištrynimo užklausa gali būti apdorojama 7–63 dienas, atsižvelgiant į tai, kiek duomenų ištrinama, o duomenys gali būti ištrinti ne anksčiau nei po dvylikos dienų. 

Kiekvienos nuosavybės naujausių užklausų sąrašas pateikiamas stulpelyje „Nuosavybė“ > „Duomenų ištrynimo užklausos“.

Negalite naudoti šios funkcijos su „Google Analytics“, skirtos „Firebase“, nuosavybe. Jei norite naudoti šią funkciją, pirmiausia turite naujovinti tą nuosavybę į „Google Analytics 4“ nuosavybę.

 

 1. Skiltyje Administratorius įsitikinkite, kad pasirinkote norimą paskyrą ir nuosavybę.
 2. Stulpelyje NUOSAVYBĖ spustelėkite Duomenų ištrynimo užklausos.

  Lentelėje pateikiamos naujausios užklausos.
 3. Jei norite pateikti naują užklausą, spustelėkite Suplanuoti duomenų ištrynimo užklausą.
 4. Pasirinkite ištrinamų duomenų tipą.
  • Pasirinkite Ištrinti visus parametrus visuose įvykiuose, kad ištrintumėte visus užregistruotus ir automatiškai surinktus parametrus bet kuriuose ar visuose įvykiuose.
   „Analytics“ neištrina skaitinių parametrų, teksto parametrų, gautų iš vidinių patikimų identifikatorių, ir rezervuotų verčių: "", "(not set)" bei "(data deleted)".
  • Pasirinkite Ištrinti visus užregistruotus parametrus pasirinktuose įvykiuose, kad ištrintumėte visus užregistruotus parametrus, surinktus iš sąrašo įvykių, kuriuos pasirinksite atlikdami kitą veiksmą.
  • Pasirinkite Ištrinti pasirinktus parametrus visuose įvykiuose, kad ištrintumėte užregistruotus ir (arba) automatiškai surinktus parametrus, kuriuos pasirinksite atlikdami kitą veiksmą, visuose surinktuose įvykiuose.
  • Pasirinkite Ištrinti pasirinktus parametrus pasirinktuose įvykiuose, kad ištrintumėte užregistruotus parametrus, kuriuos pasirinksite atlikdami kitą veiksmą, iš sąrašo įvykių, kuriuos taip pat pasirinksite atlikdami kitą veiksmą.
  • Pasirinkite Ištrinti pasirinktas naudotojo ypatybes, kad ištrintumėte naudotojo ypatybes, kurias pasirinksite atlikdami kitą veiksmą.
    
   Papildomi parametrai, kurių „Analytics“ neištrina
   • age
   • app_instance_id
   • audience
   • browser
   • browser_version
   • city
   • continent_name
   • country
   • gender
   • hour
   • latitude
   • longitude
   • platform
   • platform_version
   • region
   • stream_name
   • sub_continent_region
   • user_property_name
 5. Pasirinkite Pradžios ir Pabaigos datas.

  Atminkite, kad ištrinant duomenis naudojama nuosavybės laiko juosta.
 6. Pasirinkite konkretų (-čius) duomenų lauką (-us), kurį (-iuos) norite ištrinti.

  Pasirinkite iki 100 įvykių iš įvykių sąrašo (jei taikoma). Sąraše rodomi naujausi įvykiai, kuriuos surinkote, ir gali būti ne visa istorija. Taip pat galite įvesti bet kokį įvykio pavadinimą ir paspausti Enter, kad prie sąrašo pridėtumėte bet kokį tinkinto įvykio pavadinimą. Prie bet kurios atskiros užklausos galite pridėti iki 100 įvykių.

  Pasirinkite iki 100 parametrų iš parametrų sąrašo (jei taikoma). Sąraše rodomas išsamus visų surinktų anksčiau užregistruotų ir automatinių parametrų rinkinys. (Automatiniai parametrai rodomi, tik jei atliekant 5 veiksmą pasirenkate Ištrinti pasirinktus parametrus visuose įvykiuose.)

  Pasirinkite iki 100 naudotojo ypatybių iš naudotojo ypatybių sąrašo (jei taikoma). Sąraše rodomas išsamus visų surinktų anksčiau užregistruotų naudotojo ypatybių rinkinys.
 7. Įveskite vertę, nurodydami, kuriuos duomenis norite ištrinti.

  Jei norite, pasirinkite Ištrinti tik tas parametro vertes, kuriose yra toliau nurodytas tekstas.

  Teksto laukelyje įveskite vertę. „Analytics“ ištrins tik nurodytų įvykių, parametrų, naudotojų aspektų vertes, apimančias čia įvestą vertę. Sistemoje „Analytics“ taikant ištrintinas vertes naudojamas operacijos ženklas contains ir atitiktis neskiriant didžiųjų ir mažųjų raidžių.

  Negalite nurodyti rezervuotos vertės, pvz., „(not set)“: „Analytics“ neištrina rezervuotų verčių.
 8. Spustelėkite Pateikti.

Redaktoriaus vaidmenį turintiems naudotojams pranešama apie užklausą el. paštu.

Taikomas peržiūros laikotarpis, kuris prasideda netrukus pateikus užklausą. 

Pirmosios septynios peržiūros laikotarpio dienos taip pat laikomos atidėjimo laikotarpiu, kuriuo redaktoriaus vaidmenį turintys naudotojai gali atšaukti užklausą išsamios užklausos informacijos puslapyje.

Nuo aštuntos peržiūros laikotarpio dienos iki tol, kol ištrynimo užklausa įvykdoma, užklausos būsena yra Peržiūra aktyvi (trinama).

Atidėjimo laikotarpiu ir laukiant, kol bus ištrinta, arba trinant į ataskaitas ir analizę neįtraukiami duomenys, kurie užklausoje nurodomi kaip jau ištrinti. Neįtraukiant šių duomenų suteikiama galimybė peržiūrėti ištrynimo poveikį ir patvirtinti, kad jis yra toks, kokio tikėjotės. 

Naudotojams, turintiems redaktoriaus vaidmenį, dar kartą pranešama, kai pradedamas duomenų trynimas, ir dar kartą, kai baigiamas.

Parametrai, kuriuos galima ištrinti

„Analytics“ palaiko aktyvių tinkintų įvykių parametrų ištrynimą. Jei nematote norimo ištrinti parametro, gali būti, kad jis nėra arba nebuvo užregistruotas. Patvirtinkite norimo ištrinti parametro pavadinimą ir registraciją.

Jei nesate užregistravę parametro, nėra to parametro saugomų duomenų, kuriuos būtų galima ištrinti.

Jei kažkada išregistravote parametrą ir vėliau norėsite ištrinti šį lauką, galėsite atlikti vieną iš nurodytų veiksmų: ištrinti visus įvykių rinkinio parametrus arba ištrinti visus parametrus visuose įvykiuose.

Kaip ištrynimas paveikia priskyrimą

Baigus trynimo procesą, nebebus galima priskirti jokios istorinės kampanijos informacijos, nes ši informacija jau ištrinta. Vėliau priskyrimo kreditą bus galima taikyti kitoms kampanijoms (jei jos pasiekiamos iš pirmosios šalies skelbimų paspaudimų arba surenkama naujos kampanijos informacijos po ištrynimo) arba jis bus laikomas „Tiesioginiu“.

Kaip sutikimo režimas veikia ištrynimo veiksmus

Jei nuosavybėje naudojate sutikimo režimą, gali prireikti pridėti septynias kalendorines dienas nuo duomenų ištrynimo užklausos pabaigos datos, kad užtikrintumėte, jog bus ištrinta bet kokia vertė, pagal kurią būtent taikote. elgsenos modelius. Taip yra todėl, kad sistema „Analytics“ moko mašininio mokymosi modelius pagal duomenis iš sutikusių naudotojų (t. y. duomenis, kuriuos galbūt bandote ištrinti) ir nustato apytikslę naudotojo elgseną pagal šiuos mokymo duomenis. Sutikimo duomenys gali būti naudojami siekiant sumodeliuoti duomenis iki septynių dienų ilgiau nei nurodyta, kai sutikimo duomenys buvo pateikti ataskaitose, todėl prie ištrynimo užklausos gali reikėti pridėti septynias papildomas dienas. Pvz., jei pradinė duomenų ištrynimo užklausos pabaigos data yra sausio 1 d., pakeiskite ją į sausio 8 d.

Kaip ištrynimas paveikia antrines nuosavybes ir sudėtines nuosavybes

Antrinės nuosavybės

Visi duomenys, kuriuos ištrinate šaltinio nuosavybėje, taip pat ištrinami jos antrinėse nuosavybėse. Tačiau visi duomenys, kuriuos ištrinate antrinėje nuosavybėje, ištrinami tik šioje antrinėje nuosavybėje. Sužinokite daugiau apie antrines nuosavybes

Sudėtinės nuosavybės

Kai pateikiate šaltinio nuosavybės duomenų ištrynimo užklausą, tie patys duomenys ištrinami ir sudėtinėje nuosavybėje. Kai pateikiate sudėtinės nuosavybės duomenų ištrynimo užklausą, tie duomenys ištrinami tik sudėtinėje nuosavybėje. Sužinokite daugiau apie sudėtines nuosavybes

Atskirų naudotojų duomenų ištrynimas

Jei norite ištrinti duomenis, susietus su naudotojų ID ar anoniminiais ID, naudokite Tyrinėjimų įrankio naudotojų tyrinėjimo funkciją.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta

false
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
69256
false
false