[GA4] בקשות למחיקת נתונים

כדי לשלוח בקשות למחיקת נתונים מנכס Google Analytics, יש צורך בתפקיד עורך.

אם אתם רוצים שנתונים יימחקו משרתי Analytics מכל סיבה שהיא, אתם יכולים למלא טופס בקשה למחיקת נתונים ולבקש שהם יוסרו.

בכל רגע נתון, יכולות להיות עד 12 בקשות פעילות (בסטטוס של 'תקופת חסד' או 'בהמתנה למחיקה') לכל נכס.

אפשר לבטל כל בקשה תוך 7 ימים מרגע שיוצרים אותה. כדי למחוק בקשה נכנסים לדף הפרטים שלה. במהלך 7 הימים הראשונים אפשר גם לראות תצוגה מקדימה של השפעות המחיקה בדוחות ובכלי הניתוחים.

עיבוד הבקשה למחיקת נתונים עשוי להימשך בין 7 ל-63 ימים, בהתאם לכמות הנתונים שרוצים למחוק. בנוסף, הנתונים צריכים להיות בני יותר מ-12 ימים כדי שנוכל למחוק אותם. 

תמצאו רשימה של הבקשות האחרונות לגבי כל נכס בעמודה 'נכס' > 'בקשות למחיקת נתונים'.

לא ניתן להשתמש בתכונה הזו בנכס Google Analytics for Firebase. כדי להשתמש בה צריך לשדרג לנכס Google Analytics 4.

 

 1. בדףניהול מוודאים שבחרתם ואת החשבון והנכס הרצויים.
 2. בעמודה נכס, לוחצים על בקשות למחיקת נתונים.

  בטבלה מפורטות הבקשות האחרונות שלכם.
 3. כדי ליצור בקשה חדשה, לוחצים על תזמון בקשה למחיקת נתונים.
 4. בוחרים את סוג המחיקה:
  • מחיקת כל הפרמטרים בכל האירועים: מחיקה של כל הפרמטרים הרשומים וכל הפרמטרים שנאספים באופן אוטומטי בכל האירועים.
   מערכת Analytics לא מוחקת פרמטרים מספריים או פרמטרים של טקסט שנגזרים ממזהים פנימיים מהימנים. היא גם לא מוחקת את הערכים השמורים "", (לא הוגדר) ו"(הנתונים נמחקו)".
  • מחיקה של כל הפרמטרים הרשומים באירועים שנבחרו: מחיקה של כל הפרמטרים הרשומים שנאספו מרשימה של אירועים שאותם תבחרו בשלב הבא.
  • מחיקה של פרמטרים נבחרים מכל האירועים: מחיקה של פרמטרים רשומים או פרמטרים שנאספים באופן אוטומטי מכל האירועים שנאספים. בשלב הבא תתבקשו לבחור את הפרמטרים הרצויים.
  • מחיקה של פרמטרים נבחרים מאירועים נבחרים: מחיקה של פרמטרים רשומים מאירועים נבחרים. בשלב הבא תתבקשו לבחור גם את הפרמטרים וגם את האירועים הרצויים.
  • מחיקה של מאפייני משתמש נבחרים: מחיקה של מאפייני המשתמש שתבחרו בשלב הבא.
    
   פרמטרים נוספים שמערכת Analytics לא מוחקת
   • age
   • app_instance_id
   • audience
   • browser
   • browser_version
   • city
   • continent_name
   • country
   • gender
   • hour
   • latitude
   • longitude
   • platform
   • platform_version
   • region
   • stream_name
   • sub_continent_region
   • user_property_name
 5. בוחרים תאריכי התחלה וסיום.

  חשוב לזכור שתהליך המחיקה מבוסס על אזור הזמן שמוגדר בנכס בזמן המחיקה.
 6. בוחרים את השדות הספציפיים של הנתונים שאתם רוצים למחוק.

  בוחרים עד 100 אירועים מרשימת האירועים (במקרים רלוונטיים). ברשימה מוצגים האירועים האחרונים שנאספו וייתכן שלא תוצג בה היסטוריית אירועים מלאה. אפשר גם להזין שם של אירוע וללחוץ על Enter כדי להוסיף לרשימה כל שם של אירוע מותאם אישית. אתם יכולים להוסיף עד 100 אירועים לכל בקשה.

  בוחרים עד 100 פרמטרים מרשימת הפרמטרים (במקרים רלוונטיים). ברשימה מוצגים כל הפרמטרים הרשומים (היסטוריה מלאה) וכל הפרמטרים שנאספו באופן אוטומטי בחשבון. (הפרמטרים שנאספו באופן אוטומטי מוצגים רק אם בוחרים באפשרות מחיקה של פרמטרים נבחרים מכל האירועים בשלב 5).

  בוחרים עד 100 מאפייני משתמשים מרשימת המאפיינים (במקרים רלוונטיים). ברשימה מוצגים כל מאפייני המשתמשים שנאספו (היסטוריה מלאה).
 7. מזינים ערך כדי לזהות אילו נתונים רוצים למחוק.

  אופציונלי: בוחרים באפשרות מחיקת ערכי פרמטרים שכוללים את הטקסט הבא בלבד.

  מזינים ערך בתיבת הטקסט. מערכת Analytics תמחק מהאירועים, הפרמטרים או מאפייני המשתמש שציינתם רק את ערכי המאפיינים שכוללים את הערך שתזינו בשלב הזה. מערכת Analytics מתייחסת להגדרה הזאת כאופרטור contains ומחפשת התאמות לא תלויות-רישיות לערך שהוגדר למחיקה.

  אי אפשר לציין כאן ערך שמור כמו "(not set)": מערכת Analytics לא מוחקת ערכים שמורים.
 8. לוחצים על שליחה.

משתמשים בעלי תפקיד 'עורך' מקבלים הודעה באימייל על הבקשה שנשלחה.

קצת אחרי ששולחים את הבקשה אפשר לפתוח תצוגה מקדימה של ההשפעות שלה, שתהיה זמינה למשך פרק זמן מסוים. 

7 הימים הראשונים שבהם התצוגה המקדימה זמינה הם גם תקופת החסד שבמהלכה משתמשים שיש להם הרשאת עריכה יכולים לבטל את הבקשה. כדי לעשות זאת עליהם להיכנס לדף הפרטים שלה.

החל מהיום ה-8 ועד לסיום הטיפול בבקשת המחיקה, היא מקבלת את הסטטוס התצוגה המקדימה פעילה (המחיקה מתבצעת).

בזמן תקופת החסד וכל עוד המחיקה מתבצעת או שהיא בהמתנה, הנתונים שכלולים בבקשה מושמטים מהדוחות ומהניתוח כאילו הם כבר נמחקו. השמטת הנתונים נותנת לכם הזדמנות לקבל תצוגה מקדימה של ההשפעה שתהיה למחיקה ולבחון אם זה מה שציפיתם שיקרה. 

המשתמשים בעלי הרשאת עריכה מקבלים הודעה נוספת כשהמחיקה מתחילה ועוד אחת כשהיא מסתיימת.

פרמטרים שאפשר לבקש למחוק

אפשר לבקש מ-Analytics למחוק של פרמטרים מותאמים אישית של אירועים פעילים. אם הפרמטר שאתם רוצים למחוק לא מוצג, ייתכן שהוא מעולם לא נרשם. במקרה כזה צריך לבדוק את השם של הפרמטר שמנסים למחוק ולוודא שרשמתם אותו.

אם לא רשמתם אותו, לא נשמרו נתונים שמשויכים אליו ושצריך למחוק.

אם ביטלתם את הרישום של פרמטר ולכן אתם צריכים למחוק את השדה הרלוונטי, יש שני דברים שאפשר לעשות: למחוק את כל הפרמטרים מסדרה של אירועים או למחוק את כל הפרמטרים מכל האירועים.

איך מחיקות משפיעות על שיוך (Attribution)?

אחרי המחיקה כבר אי אפשר יהיה לשייך לפי נתונים היסטוריים מהקמפיין. מאותו רגע, הקרדיט לפי מודל שיוך יינתן לקמפיינים אחרים (אם יש נתונים זמינים מקליקים ישירים על מודעות או נתונים חדשים שנאספו אחרי המחיקה), או שהשיוך ייחשב 'ישיר'.

איך סטטוס ההסכמה משפיע על המחיקות

אם אתם משתמשים בתכונה סטטוס הסכמה בנכס שלכם, ייתכן שתצטרכו להוסיף שבעה ימים קלנדריים לתאריך הסיום של הבקשה למחיקת נתונים, כדי להבטיח שכל ערך שסימנתם באופן ספציפי למחיקה יימחק מהמודלים ההתנהגותיים. הסיבה לכך היא שאימון המודלים של הלמידה החישובית ב-Analytics מתבסס על נתונים ממשתמשים שהביעו הסכמה לאיסוף שלהם (כלומר הנתונים שאתם מנסים למחוק), והמערכת מבצעת הערכה לגבי התנהגות המשתמשים בעתיד על סמך נתוני האימון האלה. יכול להיות שהמערכת תשתמש בנתונים שהתקבלה הסכמה לאיסוף שלהם כדי ליצור מודל נתונים של עד שבעה ימים מעבר למועד שבו הנתונים האלה היו קיימים בדוחות. לכן, ייתכן שתצטרכו להוסיף עוד שבעה ימים לבקשת המחיקה שלכם. לדוגמה, אם תאריך הסיום המקורי של הבקשה למחיקת נתונים הוא 1 בינואר, שנו את התאריך ל-8 בינואר במקום זאת.

איך המחיקות משפיעות על נכסי המשנה ונכסי-העל

נכסי משנה

נתונים שאתם מוחקים מנכס מקור נמחקים גם מנכסי המשנה שלו. עם זאת, נתונים שמוחקים מנכס משנה יימחקו רק ממנו. מידע נוסף על נכסי משנה

נכסי-על

בעת שליחת בקשה למחיקת נתונים מנכס מקור, נתונים אלו נמחקים גם מנכס-העל. בעת שליחת בקשה למחיקת נתונים מנכס-על, נתונים אלה נמחקים רק מנכס-העל. מידע נוסף על נכסי-על

מחיקת נתונים של משתמשים נפרדים

כדי למחוק נתונים המשויכים למזהי משתמשים או למזהים אנונימיים השתמשו בניתוח משתמשים נפרדים בכלי הניתוחים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false