[GA4] Žádosti o smazání dat

Pokud chcete u některé ze služeb Google Analytics odesílat žádosti o smazání dat, potřebujete mít roli editora.

Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete, aby byly údaje ze serverů Analytics smazány, můžete prostřednictvím funkce Žádosti o smazání dat požádat o jejich odstranění.

V jedné službě můžete mít nejvýše 12 aktivních žádostí (v dodatečné lhůtě / čeká na smazání).

Libovolnou žádost můžete zrušit do 7 dnů od jejího vytvoření. Použijte stránku s podrobnostmi o žádosti. Během prvních 7 dní si můžete také zobrazit náhled, jaký dopad bude mít smazání na přehledy a průzkumy.

Zpracování žádosti o smazání dat může v závislosti na množství dat trvat 7 až 63 dní. Aby mohla být data smazána, musí být starší než 12 dní.

Seznam nejnovějších žádostí je v každé službě dostupný ve sloupci Služba > Žádosti o smazání dat.

Tuto funkci nelze použít v případě služby Google Analytics pro Firebase. Pokud tuto funkci chcete používat, musíte nejprve upgradovat na službu Google Analytics 4.

 

 1. Na kartě Správce zkontrolujte, zda jste vybrali požadovaný účet a službu.
 2. Ve sloupci SLUŽBA klikněte na položku Žádosti o smazání dat.

  V tabulce jsou uvedeny vaše nejnovější žádosti.
 3. Pokud chcete vytvořit novou žádost, klikněte na Naplánovat žádost o smazání dat.
 4. Vyberte typ smazání:
  • Pokud chcete smazat všechny registrované a automaticky shromažďované parametry u všech událostí, vyberte možnost Smazat všechny parametry u všech událostí.
   Analytics nesmaže číselné parametry, textové parametry odvozené z interních důvěryhodných identifikátorů ani vyhrazené hodnoty „“, „(not set)“ a „(data deleted)“.
  • Pokud chcete smazat všechny registrované parametry shromažďované v rámci seznamu událostí, který vyberete v dalším kroku, zvolte možnost Smazat všechny registrované parametry u vybraných událostí.
  • Pokud chcete smazat registrované nebo automaticky shromažďované parametry, které vyberete v dalším kroku u všech shromažďovaných událostí, vyberte možnost Smazat vybrané parametry u všech událostí.
  • Pokud chcete smazat registrované parametry, které vyberete v dalším kroku v rámci seznamu událostí, který také vyberete v dalším kroku, zvolte možnost Smazat vybrané parametry u vybraných událostí.
  • Pokud chcete smazat charakteristiky uživatelů, které vyberete v dalším kroku, zvolte možnost Smazat vybrané charakteristiky uživatelů.
    
   Další parametry, které služba Analytics nesmaže
   • age (věk)
   • app_instance_id (ID instance aplikace)
   • audience (publikum)
   • browser (prohlížeč)
   • browser_version (verze prohlížeče)
   • city (město)
   • continent_name (název kontinentu)
   • country (země)
   • gender (pohlaví)
   • hour (hodina)
   • latitude (zeměpisná šířka)
   • longitude (zeměpisná délka)
   • platform (platforma)
   • platform_version (verze platformy)
   • region (oblast)
   • stream_name (název streamu)
   • sub_continent_region (subkontinentální oblast)
   • user_property_name (název charakteristiky uživatele)
 5. Vyberte datum zahájenídatum ukončení.

  Proces smazání dat se řídí časovým pásmem vaší služby.
 6. Vyberte konkrétní datová pole, která chcete smazat.

  Ze seznamu událostí vyberte až 100 událostí (jsou-li k dispozici). Seznam uvádí poslední shromážděné události a nemusí představovat úplnou historii. Pokud do seznamu chcete přidat název vlastní události, můžete ho zadat a stisknout klávesu Enter. K jedné žádosti lze přidat až 100 událostí.

  Ze seznamu parametrů vyberte až 100 parametrů (jsou-li k dispozici). Seznam uvádí úplnou sadu všech historicky registrovaných a automatických parametrů, které jste shromáždili. (Automatické parametry se zobrazí pouze v případě, že v kroku 5 vyberete možnost Smazat vybrané parametry u všech událostí.)

  Ze seznamu charakteristik uživatelů vyberte až 100 charakteristik uživatelů (jsou-li k dispozici). Seznam obsahuje kompletní sadu všech historicky registrovaných charakteristik uživatelů, které jste shromáždili.
 7. Zadejte hodnotu identifikující data, která chcete smazat.

  Můžete také vybrat možnost Smazat jen hodnoty parametrů, které obsahují následující text.

  Zadejte hodnotu do textového pole. Analytics smaže pouze hodnoty dimenzí pro určené události / parametry / dimenze uživatelů, které obsahují zde zadanou hodnotu. Analytics zadání zpracuje jako operátor obsahuje a při výběru hodnot ke smazání nerozlišuje velká a malá písmena.

  Nemůžete zadat vyhrazenou hodnotu, jako je „(not set)“ – Analytics vyhrazené hodnoty nesmaže.
 8. Klikněte na Odeslat.

Uživatelé s rolí editora jsou o žádosti informováni e-mailem.

Krátce po odeslání žádosti začne období, kdy je k dispozici náhled. 

Prvních 7 dní období, kdy je k dispozici náhled, je také dodatečnou lhůtou, během níž mohou uživatelé s rolí editora žádost zrušit na stránce s podrobnostmi o žádosti.

Od 8. dne období, kdy je k dispozici náhled, do skutečného smazání má vaše žádost stav Náhled je aktivní (probíhá mazání).

Dokud je v dodatečné lhůtě smazání nevyřízeno nebo probíhá, budou přehledy a analýzy vynechávat data určená v žádosti, jako kdyby už byla smazána. Díky vynechání dat máte představu, jaký vliv bude smazání mít a zda takový výsledek očekáváte. 

Uživatelé s rolí editora budou znovu informováni, až mazání dat začne, a ještě jednou, až bude dokončeno.

Parametry, které lze smazat

Služba Analytics podporuje mazání aktivních parametrů vlastních událostí. Pokud požadovaný parametr nevidíte, je možné, že není nebo nikdy nebyl zaregistrován. Ověřte název a registraci parametru, který se pokoušíte smazat.

Pokud jste parametr nikdy nezaregistrovali, nejsou k dispozici žádná uložená data, která by šlo smazat.

Jestliže jste někdy zrušili registraci parametru a pak dané pole potřebujete vymazat, můžete použít jeden z těchto postupů: smazat všechny parametry pro sadu událostí nebo smazat všechny parametry u všech událostí.

Jaký vliv má smazání na atribuci

Když je smazání dokončeno, historické informace o kampani už nejsou pro atribuci k dispozici – byly smazány. Atribuční kredit se bude nadále přiřazovat ostatním kampaním (pokud jsou nějaké k dispozici z kliknutí první strany na reklamu nebo nových informací shromážděných po smazání) nebo bude považován za „přímý“.

Jak režim souhlasu ovlivňuje mazání

Pokud v dané službě používáte režim souhlasu, možná budete muset k datu ukončení žádosti o smazání dat přidat sedm kalendářních dnů, aby se z behaviorálních modelů smazaly všechny hodnoty, které smazat chcete. Je to kvůli tomu, že Analytics trénuje modely strojového učení na datech od uživatelů, kteří poskytli souhlas (tj. datech, která možná chcete smazat), a odhaduje na základě těchto dat budoucí chování uživatelů. Data, k jejichž použití byl poskytnut souhlas, lze používat k modelování ještě sedm dní poté, co byla tato data uvedena v přehledu, a proto může být potřeba přidat k žádosti o smazání dalších sedm dní. Pokud je například původní datum ukončení žádosti o smazání dat 1. ledna, změňte datum na 8. ledna.

Jaký vliv má smazání na dílčí služby a souhrnné služby

Dílčí služby

Veškerá data, která smažete ze zdrojové služby, smažete i z jejích dílčích služeb. Pokud ale smažete data z dílčí služby, smažete je pouze z dané dílčí služby. Další informace o dílčích službách

Souhrnné služby

Když požádáte o smazání dat ve zdrojové službě, budou tato data smazána také ze souhrnné služby. Když požádáte o smazání dat v souhrnné službě, budou tato data smazána jen ze souhrnné služby. Další informace o souhrnných službách

Smazání dat jednotlivých uživatelů

Pokud chcete smazat údaje přiřazené k ID uživatelů nebo anonymním ID, použijte Průzkum uživatelů v nástroji Průzkumy.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false
false