[GA4] Voorspellende statistieken

Over voorspellende statistieken

Google Analytics vult uw gegevens automatisch aan door machine-learningexpertise van Google toe te passen op uw dataset om het toekomstige gedrag van uw gebruikers te voorspellen. Met voorspellende statistieken krijgt u meer informatie over uw klanten door gestructureerde gebeurtenisgegevens te verzamelen.

Waarde Definitie
Kans op aankoop

De waarschijnlijkheid dat een gebruiker die in de afgelopen 28 dagen actief was, een specifieke conversiegebeurtenis registreert in de komende 7 dagen. Momenteel worden alleen gebeurtenissen van het type purchase/ecommerce_purchase en in_app_purchase ondersteund.

Kans op gebruikersverloop

De kans dat een gebruiker die in de afgelopen 7 dagen actief was in uw app of site, de komende 7 dagen niet actief is.

Opbrengstvoorspelling

De verwachte opbrengst van alle aankoopconversies in de komende 28 dagen van een gebruiker die in de afgelopen 28 dagen actief was.

 

Vereisten

Analytics heeft het volgende nodig om voorspellende modellen te kunnen trainen:

  • Een minimumaantal positieve en negatieve voorbeelden van kopers of inactieve gebruikers. Gedurende een periode van 7 dagen moeten er ten minste 1000 terugkerende gebruikers zijn die in de afgelopen 28 dagen de relevante voorspellende voorwaarde hebben geactiveerd en ten minste 1000 gebruikers die dat niet hebben gedaan.
  • De kwaliteit van het model moet gedurende een bepaalde periode worden behouden.
  • Een property moet purchase- en/of in_app_purchase-gebeurtenissen versturen (die automatisch worden verzameld) om geschikt te zijn voor zowel 'Kans op aankoop' als 'Kans op gebruikersverloop'.

Voorspellende statistieken voor elk geschikt model worden één keer per dag gegenereerd voor elke actieve gebruiker. Als de kwaliteit van het model voor uw property lager is dan de minimum drempel, stopt Analytics met het updaten van de bijbehorende voorspellingen en zijn deze mogelijk niet meer beschikbaar in Analytics.

U kunt de status van de geschiktheid voor elke voorspelling controleren door naar het gedeelte Voorspelling te gaan in de templates voor voorgestelde doelgroepen in het hulpprogramma voor het maken van doelgroepen.

Voorspellende statistieken gebruiken

Voorspellende statistieken zijn beschikbaar in het hulpprogramma voor het maken van doelgroepen en in Analyse.

Hulpprogramma voor het maken van doelgroepen

Voorspellende statistieken kunnen worden gebruikt om voorspellende doelgroepen te maken in het hulpprogramma voor het maken van doelgroepen.

Analyse

U kunt Kans op aankoop en Kans op gebruikersverloop in Analyse gebruiken binnen de techniek 'Levensduur gebruiker'.

Praktische tips

Schakel bij uw instellingen voor gegevens delen de benchmarkinginstelling in. Het is een goed idee om deze instelling in te schakelen omdat Analytics dan gedeelde verzamelde en anonieme gegevens kan gebruiken om de kwaliteit van het model en uw voorspellingen te verbeteren.

Zorg ervoor dat u het gebruik van aanbevelingen voor gebeurtenissen in uw property maximaliseert.

Zorg ervoor dat u de gebeurtenissen purchase en/of in_app_purchase verzamelt. Gebeurtenissen van het type in_app_purchase worden automatisch verzameld. Als u een Android-app heeft, moet u uw Firebase-project eerst koppelen aan Google Play via uw Firebase-account om de gebeurtenis in_app_purchase te kunnen zien. Houd er ook rekening mee dat we de gebeurtenis ecommerce_purchase wel verwerken, maar dat we op dit moment de gebeurtenis purchase aanbevelen.

Door een grotere verscheidenheid aan of meer betekenisvolle gebeurtenissen te verzamelen die overeenkomen met het gedrag van gebruikers, kunnen we onze modellen en voorspellingen verbeteren. Ook de vermindering van gebeurtenissen met ruis, die geen betekenis hebben voor het gedrag van gebruikers, kan helpen om tot betere voorspellingen te komen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?