[GA4] Voorspellende statistieken

Over voorspellende statistieken

Google Analytics vult uw gegevens automatisch aan door machine-learningexpertise van Google toe te passen op uw dataset om het toekomstige gedrag van uw gebruikers te voorspellen. Met voorspellende statistieken krijgt u meer informatie over uw klanten door gestructureerde gebeurtenisgegevens te verzamelen.

Statistiek Definitie
Kans op aankoop

De waarschijnlijkheid dat een gebruiker die in de afgelopen 28 dagen actief was, in de komende 7 dagen een specifieke belangrijke gebeurtenis registreert.

Kans op gebruikersverloop

De kans dat een gebruiker die in de afgelopen 7 dagen actief was in uw app of site, de komende 7 dagen niet actief is.

Voorspelde opbrengst

De verwachte opbrengst van alle belangrijke aankoopgebeurtenissen in de komende 28 dagen van een gebruiker die in de afgelopen 28 dagen actief was.

 

Voor de statistieken Kans op aankoop en Voorspelde opbrengst worden nu alleen de gebeurtenissen purchase/ecommerce_purchase en in_app_purchase ondersteund.

Hoewel we de gebeurtenis ecommerce_purchase nog wel verwerken, raden we u aan de gebeurtenis purchase te gebruiken.

Vereisten

Analytics vereist dat aan de volgende criteria wordt voldaan om voorspellende modellen te kunnen trainen:

  1. Een minimumaantal positieve en negatieve voorbeelden van kopers en gechurnde gebruikers. Gedurende een periode van 7 dagen, in de voorgaande 28 dagen, moeten er ten minste 1000 terugkerende gebruikers zijn die de relevante voorspellende voorwaarde hebben geactiveerd (aankoop of gebruikersverloop) en ten minste 1000 terugkerende gebruikers die dat niet hebben gedaan.
  2. De kwaliteit van het model moet gedurende een bepaalde periode worden behouden. (Lees meer informatie over hoe u ervoor kunt zorgen dat uw property de meeste kans heeft om in aanmerking te komen voor voorspellende statistieken.)
  3. Als u de statistieken Kans op aankoop en Verwachte opbrengst wilt gebruiken, hoort een property de gebeurtenis purchase (aanbevolen voor verzamelen) en/of in_app_purchase (automatisch verzameld) te sturen. Als u de gebeurtenis purchase verzamelt, moet u ook de parameters value en currency voor die gebeurtenis verzamelen. Meer informatie

Voorspellende statistieken voor elk geschikt model worden 1 keer per dag gegenereerd voor elke actieve gebruiker. Als de kwaliteit van het model voor uw property lager is dan de minimum drempel, stopt Analytics met het updaten van de bijbehorende voorspellingen en zijn deze mogelijk niet meer beschikbaar in Analytics.

U kunt de status van de geschiktheid voor elke voorspelling checken in het gedeelte Voorspelling in de templates voor voorgestelde doelgroepen in de Doelgroepenbouwer.

Voorspellende statistieken gebruiken

Voorspellende statistieken zijn beschikbaar in het hulpprogramma voor het maken van doelgroepen en in Verkenningen.

Hulpprogramma voor het maken van doelgroepen

U kunt voorspellende statistieken gebruiken om voorspellende doelgroepen te maken in het hulpprogramma voor het maken van doelgroepen.

Verkenning

U kunt Kans op aankoop en Kans op gebruikersverloop in Verkenningen gebruiken in combinatie met de techniek Lifetime value van gebruiker.

Praktische tips

Zet in uw instellingen voor gegevens delen de instelling 'Bijdragen aan modellering en zakelijke inzichten' aan. Het is een goed idee om deze instelling aan te zetten omdat Analytics dan met behulp van gedeelde verzamelde gegevens de kwaliteit van het model en uw voorspellingen kan verbeteren.

Zorg ervoor dat u het gebruik van aanbevelingen voor gebeurtenissen in uw property maximaliseert.

Zorg ervoor dat u de gebeurtenissen purchase en/of in_app_purchase verzamelt. Gebeurtenissen van het type in_app_purchase worden automatisch verzameld. Als u een Android-app heeft, moet u uw Firebase-project eerst koppelen aan Google Play via uw Firebase-account om de gebeurtenis in_app_purchase te kunnen zien. We verwerken de gebeurtenis ecommerce_purchase wel, maar raden de gebeurtenis purchase aan.

Als u een aangepaste doelgroep definieert en voorspellende voorwaarden toevoegt om de Kans op in-app-aankoop en Kans op aankoop te gebruiken, worden alleen gebruikers die zowel de gebeurtenis purchase als in_app_purchase afronden, opgenomen in de doelgroep.

Door een grotere verscheidenheid aan of meer aanbevolen gebeurtenissen te verzamelen die overeenkomen met het gedrag van gebruikers, kunnen we onze modellen en voorspellingen verbeteren. Ook de vermindering van gebeurtenissen met ruis, die geen betekenis hebben voor het gedrag van gebruikers, kan helpen om tot betere voorspellingen te komen.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu