[GA4] Prognozējoša metrika

Par prognozējošu metriku

Google Analytics automātiski bagātina datus, piesaistot uz jūsu datu kopu attiecināmu Google mašīnmācīšanās pieredzi, lai prognozētu lietotāju rīcību nākotnē. Ja izmantojat prognozējošo metriku, varat uzzināt vairāk par saviem klientiem, vienkārši apkopojot strukturētus notikumu datus.

Metrika Definīcija
Pirkuma iespējamība

Iespējamība, ka lietotājs, kas pēdējo 28 dienu laikā ir veicis kādu darbību, nākamo 7 dienu laikā reģistrēs konkrētu reklāmguvuma notikumu.

Atteikuma iespējamība

Iespējamība, ka lietotājs, kas pēdējo 7 dienu laikā ir veicis kādu darbību jūsu lietotnē vai vietnē, nākamo 7 dienu laikā neveiks nevienu darbību.

Prognozētie ieņēmumi

Paredzamie ieņēmumi no visiem pirkumu reklāmguvumiem nākamo 28 dienu laikā no lietotāja, kurš bija aktīvs pēdējo 28 dienu laikā.

 

Pašlaik pirkuma iespējamības un ieņēmumu prognozes metrikai tiek atbalstīti tikai notikumi purchase/ecommerce_purchase un in_app_purchase.

Lai gan mēs turpināsim notikuma ecommerce_purchase apstrādi, tā vietā iesakām izmantot notikumu purchase.

Priekšnosacījumi

Lai varētu sekmīgi apmācīt prognožu modeļus, pakalpojumā Analytics jānodrošina atbilstība tālāk minētajiem kritērijiem.

  1. Minimālais pircēju vai atteikušos lietotāju pozitīvo un negatīvo piemēru skaits. Iepriekšējo 28 dienu laikā vismaz 1000 atkārtotiem lietotājiem secīgās septiņās dienās ir jāaktivizē attiecīgais prognozējošais nosacījums (pirkums vai atteikums), bet vismaz 1000 atkārtotiem lietotājiem tas nav jāaktivizē.
  2. Lai modeļa kvalitāte būtu piemērota, tai ir jāiztur laika pārbaude. (Uzziniet vairāk par to, kādas darbības varat veikt, lai nodrošinātu vislabāko iespēju, ka jūsu īpašums ir piemērots prognozējošajai metrikai.)
  3. Lai varētu izmantot gan pirkuma iespējamības, gan prognozēto ieņēmumu metriku, īpašumam ir jāsūta notikums purchase (ieteicams vākt) un/vai in_app_purchase (tiek vākts automātiski). Vācot notikumu purchase, ir jāvāc arī šī notikuma parametri value un currency. Uzziniet vairāk.

Vienu reizi dienā katram aktīvajam lietotājam tiks ģenerēta prognozējoša metrika attiecībā uz katru piemēroto modeli. Ja jūsu īpašuma modeļa kvalitāte nesasniegs minimālo slieksni, Analytics pārtrauks atbilstošo prognožu atjaunināšanu, un pakalpojumā Analytics tās var kļūt nepieejamas.

Lai pārbaudītu katras prognozes piemērotības statusu, auditorijas veidotāja ieteiktās auditorijas veidnēs atveriet prognožu sadaļu.

Prognozējošas metrikas lietošana

Prognozējoša metrika ir pieejama auditorijas veidotājā un izpētē.

Auditorijas veidotājs

Izmantojiet prognozējošo metriku, lai auditoriju veidotājā izveidotu prognozējošas auditorijas.

Izpēte

Lietotāja kopējās vērtības paņēmienā izpētes rīkā varat izmantot pirkuma iespējamību un atteikuma iespējamību.

Paraugprakse

Datu kopīgošanas iestatījumos iespējojiet etalonsalīdzinājumu iestatījumu. Ir izdevīgāk, ja šis iestatījums ir ieslēgts, jo Analytics var izmantot kopīgotos apkopotos un anonīmos datus, lai uzlabotu modeļa kvalitāti un jūsu prognozes.

Gādājiet, lai jūsu īpašumā pēc iespējas vairāk tiktu izmantoti notikuma ieteikumi.

Pārliecinieties, vai tiek apkopoti notikumi purchase un/vai in_app_purchase. Notikumi in_app_purchase tiek apkopoti automātiski. Ja izmantojat Android lietotni un vēlaties skatīt notikumu in_app_purchase, ir jāizveido savienojums ar Google Play, izmantojot jūsu Firebase kontu. Tāpat ņemiet vērā — kaut gan mēs turpināsim notikuma ecommerce_purchase apstrādi, pašlaik iesakām tā vietā izmantot notikumu purchase.

Ja definējat pielāgotu mērķauditoriju un pievienojat prognozējošus nosacījumus, lai izmantotu pirkuma lietotnē iespējamību un pirkuma iespējamību, mērķauditorijā tiks iekļauti tikai tie lietotāji, kuri rada gan notikumu purchase, gan notikumu in_app_purchase.

Lietotāja rīcībai atbilstošu daudzveidīgu un lielapjoma ieteikto notikumu apkopošana mums palīdzēs paplašināt mūsu modeļus un uzlabot prognozes. Uzlabot prognozes palīdzēs arī tādu traucējošu notikumu skaita samazināšana, kas nav jēgpilni saistīti ar lietotāja rīcību.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

false
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
false
false
true
true
69256
false
false