[GA4] Prediktivní metriky

Informace o prediktivních metrikách

Díky odbornému zázemí společnosti Google v oblasti strojového učení dodává služba Google Analytics vašim datům automaticky další rozměr a pomocí vaší datové sady předpovídá budoucí chování vašich uživatelů. Pomocí prediktivních metrik můžete získat další informace o svých zákaznících jen prostřednictvím sběru strukturovaných dat událostí.

Metrika Definice
Pravděpodobnost nákupu

Pravděpodobnost, že uživatel, který byl v posledních 28 dnech aktivní, provede během následujících 7 dní konkrétní konverzní událost. V současné době jsou podporovány pouze události purchase/ecommerce_purchase a in_app_purchase.

Pravděpodobnost opuštění

Pravděpodobnost, že uživatel, který byl za posledních sedm dní ve vaší aplikaci nebo na vašem webu aktivní, nebude aktivní během příštích sedmi dní.

Odhady tržeb

Předpokládané tržby za všechny nákupní konverze v příštích 28 dnech od uživatele, který byl aktivní v posledních 28 dnech.

 

Podmínky

K úspěšnému trénování prediktivních modelů vyžaduje služba Analytics následující:

  • Určitý minimální počet pozitivních a negativních příkladů nakupujících uživatelů nebo uživatelů, kteří odešli. Podmínkou používání této funkce je, aby během sedmidenního období alespoň 1000 vracejících se uživatelů příslušnou prediktivní podmínku v posledních 28 dnech splnilo a 1000 uživatelů ne.
  • Aby byl model způsobilý, musí se jeho kvalita udržet po určitou dobu.
  • Způsobilost pro pravděpodobnost nákupu i pravděpodobnost opuštění vyžaduje, aby služba odesílala události purchase nebo in_app_purchase (které se shromažďují automaticky).

Prediktivní metriky pro každý způsobilý model budou u každého aktivního uživatele generovány jednou denně. Pokud kvalita modelu pro vaši službu klesne pod minimální hranici, přestane služba Analytics aktualizovat odpovídající předpovědi a ty mohou přestat být v Analytics k dispozici.

Stav způsobilosti jednotlivých předpovědí můžete zkontrolovat v prediktivní sekci v šablonách navrhovaných publik v nástroji pro vytváření segmentů publika.

Používání prediktivních metrik

Prediktivní metriky jsou k dispozici v nástroji pro vytváření segmentů publika a v nástroji Analýza.

Nástroj pro vytváření segmentů publika

Pomocí prediktivních metrik můžete v nástroji pro vytváření segmentů publika vytvářet prediktivní publika.

Analýza

Pravděpodobnost nákupupravděpodobnost opuštění můžete v nástroji Analýza použít v rámci techniky celkové doby existence uživatele.

Doporučené postupy

nastavení sdílení údajů povolte srovnávání. Zapnutí tohoto nastavení je pro vás prospěšné, protože služba Analytics může využívat sdílená agregovaná a anonymní data ke zlepšení kvality modelů a předpovědí.

Zajistěte, aby vaše služba co nejvíce používala doporučení událostí.

Ujistěte se, že shromažďujete události purchase nebo in_app_purchase. Události in_app_purchase se shromažďují automaticky. Chcete-li zobrazit událost in_app_purchase a máte aplikaci pro Android, musíte se propojit se službou Google Play přes účet Firebase. Upozorňujeme, že i když budeme nadále zpracovávat událost ecommerce_purchase, doporučujeme místo ní nyní událost purchase.

Shromáždění různorodějších smysluplných událostí odpovídajících chování uživatelů nebo jejich většího množství pomůže vylepšit naše modely a předpovědi. Stejně tak předpovědi zlepší minimalizace množství nejasných událostí, které ve vztahu k chování uživatelů neposkytují smysluplné informace.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?