[GA4] Gebruikers-ID: limieten en kanttekeningen

Bent u op zoek naar informatie over waar u uw metings-ID kunt vinden, zodat u gegevens van uw website kunt gaan verzamelen? Kijk dan hier.

 

Gebruikers-ID is een geavanceerde functie waarmee Analytics een overzicht biedt van het gedrag van uw gebruikers voor meerdere platforms op verschillende apparaten.

In dit artikel:

Gebruikers-ID-waarden worden niet toegekend door Analytics

Analytics kan zelf geen unieke ID's maken, toewijzen of beheren die kunnen worden toegewezen als gebruiker-ID's. In een gewoon scenario kunnen ID's worden gegenereerd door uw verificatiesysteem, worden doorgegeven aan een account wanneer een gebruiker inlogt en vervolgens worden verstuurd naar Analytics. (De gebruikers-ID is flexibel en kan niet alleen worden gebruikt om in te loggen bij accounts, maar ook voor verschillende andere implementaties.)

Gegevensverzameling begint na de implementatie

De gebruikers-ID kan pas gegevens verzamelen nadat u deze functie heeft geïmplementeerd. Voor de implementatie moeten er onder andere unieke ID's worden gegenereerd, ID's worden toegewezen aan terugkerende gebruikers, en ID's en alle bijbehorende engagementsgegevens worden verstuurd naar Analytics. Gegevens in uw Google Analytics-account die zijn verzameld en geregistreerd vóór de implementatie, kunnen niet opnieuw worden verwerkt en gekoppeld aan een gebruikers-ID.

Er zijn richtlijnen en beleid van toepassing

De functie User ID is bedoeld voor gebruik in combinatie met Google Analytics-technologieën. Alle implementaties moeten voldoen aan het beleid voor de Analytics-SDK/User ID-functie.

Afmelden voor Analytics-webverzameling

Websitegebruikers die niet willen dat hun gegevens worden gerapporteerd door Analytics, kunnen de Analytics Opt-out Browser Add-on installeren. Hiermee krijgt het Analytics JavaScript de instructie om geen gegevens naar Analytics te verzenden. Dat kan van invloed zijn op de verzameling van gegevens door Analytics-technologieën, waaronder Google Analytics 4-property's en gebruikers-ID.

Gebruikers-ID-gegevens van verschillende property's kunnen niet worden samengevoegd

De functie Gebruikers-ID kan worden geïmplementeerd in elke Google Analytics 4-property, maar gegevens die zijn verzameld in één property, kunnen niet worden gedeeld of gecombineerd met gegevens in een andere property.

Gebruikers-ID-verwerking van pre-inloggebeurtenissen

Als Analytics een gebruikers-ID verzamelt na de eerste gebeurtenis in een sessie, koppelt Analytics alleen de eerste gebeurtenis(s) binnen dezelfde sessie (d.w.z. een gebeurtenis die dezelfde sessie-ID heeft) met de gebruikers-ID die tijdens de sessie is verzameld. Er is geen optie om meer of minder gebeurtenissen te koppelen nadat een gebruikers-ID is verzameld. Als Analytics halverwege de sessie stopt met de verzameling van een gebruikers-ID, wordt er geen verdere koppeling gemaakt tussen daaropvolgende gebeurtenissen en de eerder verzamelde gebruikers-ID. U moet gebruikers-ID's blijven verzamelen om koppelingen met lopende en volgende gebeurtenissen te behouden.

Remarketingdoelgroepen op basis van gebruikers-ID-gegevens kunnen worden geactiveerd in Google Ads

Als u gebruikers-ID-gegevens verzamelt en remarketingdoelgroepen deelt, komen deze doelgroepen in aanmerking voor activering in Google Ads. Als deze optie is ingeschakeld, deelt Analytics alle apparaat- en gebruikers-ID's die zijn gekoppeld aan gedeelde doelgroepen. In het geval van gebruikers-ID's, stuurt Analytics de laatst gedetecteerde apparaat-ID voor een bepaalde gebruikers-ID.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?