Sự khác biệt về số lượng người dùng

Bạn có thể thấy sự khác biệt về số lượng người dùng giữa các thuộc tính của Google Analytics 4 và của Universal Analytics Chuẩn/360 trong các trường hợp sau:

  • Hai loại thuộc tính này đang sử dụng phương thức xác định người dùng khác nhau. Ví dụ: thuộc tính Google Analytics 4 sử dụng User-ID và thuộc tính Chuẩn/360 sử dụng Client ID.
  • Thuộc tính Google Analytics 4 tập trung vào người dùng đang hoạt động (người dùng hiện đang tương tác) trong khi thuộc tính Chuẩn/360 tập trung vào tổng số người dùng.
  • Theo mặc định, dữ liệu báo cáo thuộc tính Google Analytics 4 bao gồm tất cả các luồng dữ liệu, trong khi trong thuộc tính Chuẩn/360, bạn phải thêm các luồng dữ liệu cụ thể thông qua các bộ lọc trong phần cài đặt báo cáo.
  • Thuộc tính Google Analytics 4 hiện không hỗ trợ bộ lọc, trong khi dữ liệu trong báo cáo Chuẩn/360 có thể phải tuân theo các bộ lọc chế độ xem loại trừ dữ liệu.
  • Phương pháp mà Analytics tính số người dùng cho thuộc tính Google Analytics 4 và thuộc tính Universal Analytics Chuẩn/360 có thể có phạm vi sai số khác nhau.
  • Báo cáo theo thời gian thực trong thuộc tính Google Analytics 4 tính số người dùng đã tương tác với ứng dụng/trang web của bạn trong mọi thời lượng khác 0 trong 30 phút trước, trong khi báo cáo Streamview (theo thời gian thực) trong các thuộc tính Universal Analytics Chuẩn/360 sẽ tính mọi người dùng đã kích hoạt một sự kiện trong 5 phút trước.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố