Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics. Jeśli korzystasz z nowej wersji Google Analytics, zapoznaj się z artykułem dotyczącym usług Google Analytics 4 w Centrum pomocy.

Tworzenie projektu atrybucji

Funkcja Attribution jest aktualnie dostępna w wersji beta.

Aby rozpocząć korzystanie z Atrybucji, musisz najpierw utworzyć projekt atrybucji. Stanowi on Twój punkt dostępu do Attribution i to w nim łączysz swoje konto Analytics, usługę, widok danych oraz typy konwersji.

Tematy w tym artykule:

Wymagania wstępne

 1. Połącz konta Google Ads i Google Analytics (jeśli wyświetlasz reklamy za pomocą Google Ads lub Search Ads 360)
  Dzięki Atrybucji masz widoczne w Google Analytics dane powiązane z kliknięciami reklam Google Ads. Jeśli wyświetlasz reklamy za pomocą Google Ads lub Search Ads 360, Atrybucja wymaga połączenia kont Google Analytics i Google Ads. 
   
 2. Wskaż lub dodaj widok danych, którego chcesz używać na potrzeby Atrybucji
  Aby ułatwić implementację i zwiększyć spójność raportowania, zalecamy połączenie z Atrybucją podstawowego widoku danych Google Analytics. Jeśli podstawowy widok danych nie spełnia poniższych wymagań, musisz go odpowiednio zaktualizować lub utworzyć nowy widok danych, który będzie je spełniać:
 3. Skonfiguruj cele lub włącz śledzenie e-commerce w widoku danych Atrybucji (wybranym w poprzednim kroku)
  Zalecamy stosowanie ulepszonego śledzenia e-commerce, ale możesz też korzystać ze standardowego śledzenia e-commerce. Aby używać Ulepszonego e-commerce, musisz po wdrożeniu fragmentu kodu analytics.js oznaczyć tagami swoją usługę za pomocą wtyczki ec.js.
   
 4. Skonfiguruj spójne parametry adresów URL we wszystkich płatnych kanałach komunikacji

Tworzenie projektu atrybucji

Uwaga: aby utworzyć projekt atrybucji, musisz mieć uprawnienia do edycji na poziomie konta.
 1. Wejdź na https://analytics.google.com/analytics/attribution/onboarding
  Na tę stronę możesz też wejść z listy projektów atrybucji, klikając Nowy projekt.
 2. Kliknij Rozpocznij.
 3. W sekcji Połącz z usługą Analytics wybierz konto, usługę i widok danych, które chcesz połączyć. Uwaga: na początek możesz wybrać tylko po jednej sztuce, ale później możesz dodać kolejne.
 4. Kliknij Dalej.
 5. W sekcji Włącz typy konwersji kliknij Wybierz typy konwersji i wybierz co najmniej jeden typ konwersji. Uwaga: później możesz dodać kolejne. 
 6. Kliknij Zapisz.
 7. Kliknij Dokończ konfigurację, by dokończyć tworzenie projektu atrybucji.

W ramach Atrybucji rozpocznie się teraz zbieranie danych (dane historyczne są niedostępne).

W ciągu dwóch tygodni od zakwalifikowania się do atrybucji opartej na danych raporty zaczną wyświetlać wyniki na podstawie wstępnego modelu opartego na danych. W ciągu około 30 dni w raportach pojawią się rozbudowane dane zebrane w okresie nauki.

Konfigurację projektu możesz edytować w każdej chwili.

Atrybucja w wielu usługach

Atrybucja w Google Analytics umożliwia obliczanie liczby przypisanych konwersji w wielu usługach na tym samym koncie Google Analytics. Jeśli masz transakcje e-commerce lub cele zdefiniowane w wielu usługach, możesz się zdecydować na ich przydzielenie do tego samego projektu Atrybucji lub do jej różnych projektów. Ta decyzja ma wpływ na zarządzanie użytkownikami, generowanie raportów i eksportowanie danych do Google Ads.

Łączenie większej liczby usług w ramach jednego projektu atrybucji

W sekcji Konfiguracja istniejącego już projektu atrybucji możesz przyłączyć dodatkowe usługi. Jest to najlepsze rozwiązanie, jeśli chcesz mieć widoczne podsumowanie wyników atrybucji dla różnych typów konwersji obejmujących wiele usług. Taka konfiguracja uniemożliwia jednak przyznawanie różnym użytkownikom uprawnień do wyświetlania wyników atrybucji dla pojedynczej usługi w oderwaniu od pozostałych. Pamiętaj, że szkolenie modeli i przyznawanie udziału w konwersjach odbywa się w przypadku każdego celu z osobna, a nie zbiorczo dla wszystkich usług.

Jeśli bierzesz udział w testach beta mechanizmu ustalania stawek, musisz też brać pod uwagę, że udział w konwersjach jest przyznawany kontu Google Ads tylko przez jeden projekt Atrybucji. Jeśli więc typy konwersji w kolumnie Konwersje są zdefiniowane w różnych usługach w Google Analytics, musisz zgrupować te usługi w ramach pojedynczego projektu Atrybucji, który będzie używany w Google Ads.

Rozdzielanie wyników atrybucji dla poszczególnych usług należących do różnych projektów Atrybucji

Możesz utworzyć maksymalnie 25 projektów Atrybucji. Każdy projekt może zawierać wyniki Atrybucji dla jednej lub wielu usług. Każdy projekt atrybucji może wymagać różnych uprawnień użytkownika. Dzięki temu możesz kontrolować poszczególne grupy użytkowników, którzy mają dostęp do wyników atrybucji w różnych projektach atrybucji. Taka konfiguracja uniemożliwia jednak sumowanie wyników atrybucji z różnych projektów (o ile nie wyeksportujesz wyników do pliku CSV i nie połączysz ich ręcznie).

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false