[GA4] BigQuery Export

 

BigQuery, büyük veri kümelerinde yüksek performanslı sorgular çalıştırmanızı sağlayan bir bulut veri ambarıdır.

Ham etkinliklerinizin tümünü Google Analytics 4 mülklerinden (alt mülkler ve toplayıcı mülkler dahil) BigQuery'ye aktarabilir ve aktardığınız bu verileri sorgulamak için SQL benzeri söz dizimini kullanabilirsiniz. BigQuery, verilerinizi harici depolamaya dışa aktarma veya Analytics verilerinizle birleştirme amacıyla harici verileri içe aktarma seçenekleri sunar.

BigQuery'ye aktardığınız veriler size ait olur. BigQuery EKL'lerini kullanarak proje ve veri kümesi izinlerini yönetebilirsiniz.

Not: Analytics'ten BigQuery'ye aktardığınız verileri tekrar aktaramazsınız.

Verilerin tamamı günde bir kez dışa aktarılır. Ayrıca veriler gün boyunca sürekli olarak dışa aktarılır (aşağıdaki Akışı dışa aktarma bölümünü inceleyin).

Ücretsiz bir BigQuery örneğini (BigQuery korumalı alanı) dışa aktarabilirsiniz, ancak korumalı alan sınırlarını aşan dışa aktarma işlemleri için ödeme alınır.

Standart mülklerde günlük BigQuery Export sınırı 1 milyon etkinliktir. Diğer BigQuery Export sınırları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Google Analytics arayüzü ile BigQuery Export arasındaki farklar

BigQuery etkinlik dışa aktarma özelliği, ham etkinlik verilerine ve kullanıcı düzeyindeki verilere erişim sağlar. Bunlara, Google Analytics'in standart rapor ve keşiflerde bulunan verilere yaptığı değer eklemeleri dahil değildir. Bu nedenle, BigQuery etkinlik dışa aktarımından alınan veriler Google Analytics arayüzündeki verilerden farklı olabilir.

BigQuery etkinlik dışa aktarımı ve Google Analytics arayüzü arasındaki farkları anlamak ve mümkün olduğunda bu farklılıkları azaltmanın yollarını öğrenmek için Google Analytics kullanıcı arayüzü ile BigQuery Export arasındaki boşluğu doldurur başlıklı makaleyi inceleyin.

Akışı dışa aktarma

Google Analytics 4 mülkünüzü BigQuery'ye bağlarken akış dışa aktarma seçeneğini kullanabilirsiniz.

BigQuery akış dışa aktarma işlemiyle geçerli güne ait veriler BigQuery Export üzerinden kullanılabilir hale gelir.

Bu dışa aktarma seçeneği, mülke ait kullanıcı ve trafik analizlerinde BigQuery'nin kullanabileceği bilgileri daha güncel hale getirir.

Akışı dışa aktarma işlemiyle her gün için yeni bir tablo oluşturulur:

 • events_intraday_YYYYMMDD: Gün boyunca gerçekleşen oturum etkinliğinin kayıtlarını içeren dahili bir hazırlık tablosudur. Akışı dışa aktarma, en iyi sonucu hedefleyen bir işlemdir. Geç etkinlikler ve/veya başarısız yüklemeler gibi nedenlerden dolayı tüm verileri içermeyebilir. Veriler gün boyunca sürekli olarak dışa aktarılır. Bu tablo, birden fazla dışa aktarma işleminin gerçekleştiği bir oturumun kayıtlarını içerebilir. events_YYYYMMDD tamamlandığında bu tablo silinir.

BigQuery Export'u kurarken günlük seçeneğini belirlerseniz aşağıdaki tablo da her gün oluşturulur.

 • events_YYYYMMDD: Günlük etkinliklerin tamamının dışa aktarılmış halidir.

Güne ait kararlı veri kümesinde sorgulama yapabilmeniz için events_intraday_YYYYMMDD yerine events_YYYYMMDD sorgusunu kullanmanız gerekir.

events_YYYYMMDD ve events_intraday_YYYYMMDD tabloları hakkında daha fazla bilgi için BigQuery Export şemasını inceleyin.

BigQuery akış dışa aktarma özelliği, yeni kullanıcılar için aşağıdaki kullanıcı ilişkilendirme verilerini içermez:

 • traffic_source.name (raporlama boyutu: Kullanıcı kampanyası)
 • traffic_source.source (raporlama boyutu: Kullanıcı kaynağı)
 • traffic_source.medium (raporlama boyutu: Kullanıcı aracısı)

Mevcut kullanıcılar için kullanıcı ilişkilendirme verileri dahil edilir ancak bu verilerin tam olarak işlenmesi için yaklaşık 24 saatlik bir süre gerekir. Bu nedenle, akış dışa aktarma özelliğiyle elde edilen bu verilere güvenmemeniz ve kullanıcı ilişkilendirme verilerini eksiksiz günlük dışa aktarma işlemiyle almanız önerilir.

Akışı dışa aktarma özelliğini kullanmak için bir gigabayt veri başına 0,05 ABD doları ek BigQuery maliyeti ödersiniz. 1 gigabayt yaklaşık 600.000 Google Analytics etkinliği anlamına gelir ancak bu sayı etkinlik boyutuna göre değişir. BigQuery fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tablo güncellemeleri programı

BigQuery Export'un bir parçası olarak oluşturulan tablolara yapılan güncellemeler, verilerin dışa aktarıldığı Analytics mülkünün saat dilimine göre belirlenir.

Akış dışa aktarma tabloları (events_intraday_YYYYAAGG), gün boyunca sürekli olarak güncellenir (ör. mülkün saat diliminde 00:00:00'dan 23:59:59'a kadar). Mülkün saat diliminde yeni bir gün başladığında, etkinlikler yeni bir gün içi tabloya yazılır.

Günlük dışa aktarma tabloları (events_YYYYAAGG), Analytics'in günün tüm etkinliklerini toplamasından sonra oluşturulur. Analytics, günlük tabloları, tablo tarihinden 72 saat sonrasına kadar zaman damgası tablonun tarihiyle aynı olan etkinliklerle (ör. Measurement Protocol veya Firebase SDK'ları tarafından geç teslim edilen etkinlik paketleri) günceller. Örneğin, tablo tarihi 20220101 ise Analytics, tabloyu 20220104 tarihine kadar, zaman damgası 20220101 olan etkinliklerle günceller.

Analytics'in geçmiş verileri yeniden işlemesini gerektiren koşullar söz konusu olduğunda (ör. işleme hatasını düzelten bir hata düzeltmesi), Analytics zaman zaman günlük tabloları 72 saatlik süre geçtikten sonra herhangi zamanda da güncelleyebilir.

Çerez içermeyen ping'ler ve müşteri tarafından sağlanan veriler

İzin modu uygulandığında, Analytics tarafından toplanan çerezsiz ping'ler BigQuery Export'ta User_ID ve özel boyutlar gibi müşteri tarafından sağlanan verilerle birlikte sunulur.

GA4 - Firebase Entegrasyonu ve BigQuery

GA4 mülkü ve Firebase projesi entegre ise ayrı BigQuery projelerine bağlanamaz.

Google Analytics 4 ve Universal Analytics'te BigQuery Export karşılaştırması

Google Analytics 4 Universal Analytics

Standart (ücretsiz) ve 360 (ücretli) planlara sunulur

Standart sınır: günde 1 milyon etkinlik

360 sınırı: günde milyarlarca etkinlik

360'da (ücretli) sunulur

Maliyet

Korumalı alan sınırları dahilinde BigQuery korumalı alanına ücretsiz dışa aktarma

Dışa aktarılan veriler korumalı alan sınırını aştığında sözleşme şartlarına göre ücret tahakkuk eder

Maliyet

Korumalı alan sınırları dahilinde BigQuery korumalı alanına ücretsiz dışa aktarma

Dışa aktarılan veriler korumalı alan sınırını aştığında sözleşme şartlarına göre ücret tahakkuk eder

Ayarlama

Her mülk için belirli veri akışları dahil edilip belirli etkinlikler hariç tutulabilir

(dışa aktarma hacim ve maliyetini kontrol etmeye olanak tanır)

Ayarlama

Mülk başına 1 görünüm bağlanabilir

(görünümdeki tüm verileri dışa aktarır)

Akış dışa aktarma

GB başına 0,05 ABD doları (BigQuery fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi)

Tablo oluşturma:

events_intraday_YYYMMDD

Tablo her gün silinir:

 • Akışa ek olarak günlük dışa aktarma seçeneğini de kullanırsanız
 • günlük tablo tamamlandığında

Yeni kullanıcılarda kullanıcı kampanyası, kullanıcı kaynağı veya kullanıcı aracısı verilerini barındırmaz

Akış dışa aktarma

GB başına 0,05 ABD doları (BigQuery fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi)

Tablo oluşturma:

ga_realtime_sessions_YYYYMMDD

BigQuery görünümü oluşturma:

ga_realtime_sessions_view_YYYYMMDD

Günlük dışa aktarma

Tablo oluşturma:

events_YYYYMMDD

Günlük dışa aktarma

Tablo oluşturma

ga_sessions_intraday_YYYYMMDD

 • Günde en az üç kez güncellenir
 • Her güncelleme eski verinin üzerine yazılır
 • Sonraki günün içe aktarması tamamlandığında silinir

ga_sessions_YYYYMMDD

 • Tüm gün içe aktarma

Dışa aktarma, genel

Dolgu: yok

Veri kümesi: bağlı her mülk için analytics_<mülk kimliği> adında 1 veri kümesi

İzin modu uygulandıysa dışa aktarmada şunlar bulunur:

 • çerezsiz pingler
 • müşteri tarafından sağlanan veriler (user_id, özel boyutlar)

Dışa aktarma, genel

Dolgu: bağlama sonrasında 13 aylık ya da 10 milyar isabetlik dolgu (hangisi küçükse)

(BigQuery korumalı alanına dolgu yapılamayabilir)

Veri kümesi: bağlı her görünüm için görünümle aynı adda 1 veri kümesi

Dışa aktarma şeması

BigQuery tablosundaki her satır bir etkinliği temsil eder

Google Analytics 4'e özgü etkinlik verileri

Bazı Google Analytics 4 alanları, Universal Analytics alanlarıyla esasen aynı olsa da (ör. device.category ile device.deviceCategory) GA4 etkinlik verileriyle UA isabet verileri arasındaki farklar, benzerliklerden daha fazladır.

Dışa aktarma şeması

BigQuery tablosundaki her satır bir oturumu temsil eder

Analytics'e özel isabet verileri

Bazı Universal Analytics alanları, Google Analytics 4 alanlarıyla esasen aynı olsa da (ör. device.deviceCategory ile device.category) UA isabet verileriyle GA4 etkinlik verileri arasındaki farklar benzerliklerden daha fazladır.

 

İlgili kaynaklar

Aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için BigQuery Geliştirici Kılavuzu'nu ziyaret edin:

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü