[GA4] Thiết lập tính năng thu thập dữ liệu cho ứng dụng

Bài viết này dành cho những chủ sở hữu ứng dụng dành cho thiết bị di động đã thiết lập tài sản Google Analytics 4 và luồng dữ liệu ứng dụng. Nếu bạn chưa làm việc này, hãy đọc các hướng dẫn này. Để thiết lập tính năng thu thập dữ liệu cho một trang web, bạn hãy đọc các hướng dẫn này.

Để bắt đầu thu thập dữ liệu cơ bản về việc sử dụng ứng dụng, hãy thêm SDK Google Analytics cho Firebase (GA4F) vào ứng dụng của bạn (iOS hoặc Android).

SDK GA4F bao gồm API Play Install Referrer. Miễn là ứng dụng Android của bạn đã triển khai SDK này, ứng dụng có thể thêm utm_sourceutm_medium vào đường liên kết giới thiệu.

Sau khi đã thêm SDK, một số sự kiện sẽ tự động được thu thập. Bạn cũng có thể thu thập mọi sự kiện đề xuất có liên quan đến doanh nghiệp của mình. Hãy sử dụng phương thức logEvent để xác định và thu thập tối đa 500 sự kiện khác nhau (không có giới hạn về tổng số lượng).

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính