[GA4] Xác nhận rằng bạn đang thu thập dữ liệu

Đảm bảo bạn đang thu thập dữ liệu từ trang web hoặc ứng dụng của mình

Nhiều báo cáo và dữ liệu khám phá có thể mất 24-48 giờ để xử lý dữ liệu trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng báo cáo Theo thời gian thực và báo cáo DebugView để xác nhận rằng bạn đang thu thập thành công dữ liệu từ trang web hoặc ứng dụng của mình.

Troubleshooting in Google Analytics

Báo cáo theo thời gian thực

Sau khi bạn thêm Analytics và mọi người bắt đầu sử dụng trang web hoặc ứng dụng của bạn, bạn sẽ bắt đầu thấy dữ liệu trong Báo cáo theo thời gian thực. Bất kỳ ai có quyền truy cập vào tài sản Google Analytics 4 đều có thể xem dữ liệu trong báo cáo. Tìm hiểu thêm

Báo cáo DebugView

Báo cáo DebugView cho phép bạn theo dõi các sự kiện từ trình duyệt hoặc thiết bị di động. Các nhà phát triển thường sử dụng báo cáo này nếu muốn xác nhận rằng họ đang thu thập dữ liệu thành công trong khi thiết lập các sự kiện và thông số sự kiện trên một trang web hoặc ứng dụng. Tìm hiểu thêm

Báo cáo theo thời gian thực so với báo cáo DebugView

Bảng sau đây trình bày những điểm khác biệt chính giữa hai báo cáo:

Thời gian thực DebugView
Hiển thị hoạt động của người dùng trong 30 phút vừa qua Hiển thị hoạt động của người dùng trong khoảng thời gian dài hơn 30 phút (khi bạn bật chế độ gỡ lỗi)
Hỗ trợ cả luồng dữ liệu web và ứng dụng Hỗ trợ cả luồng dữ liệu web và luồng dữ liệu ứng dụng
Bạn có thể xem dữ liệu cho một luồng cụ thể thông qua tính năng tạo thông tin so sánh Bạn có thể xem dữ liệu cho một thiết bị cụ thể khi chọn GỠ LỖI THIẾT BỊ
Tuỳ chọn Xem thông tin tổng quan nhanh về người dùng sẽ hiển thị dữ liệu về một người dùng ngẫu nhiên Không áp dụng
Những người có quyền truy cập vào tài sản Google Analytics 4 có thể xem dữ liệu này Các nhà phát triển web hoặc ứng dụng thường sử dụng báo cáo này

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính