[GA4] Overenie zhromažďovania údajov

Uistite sa, či zhromažďujete údaje z webu alebo aplikácie

Spracovanie údajov z vášho webu alebo aplikácie môže mnohým reportom a prieskumom trvať 24 až 48 hodín. Pomocou reportov V reálnom časeDebugView môžete overiť, či správne zhromažďujete údaje z webu alebo aplikácie.

Troubleshooting in Google Analytics

Report V reálnom čase

Keď pridáte Analytics a ľudia začnú váš web alebo aplikáciu používať, začnú sa vám údaje zobrazovať v reporte V reálnom čase. Údaje v reporte si môže zobraziť ktokoľvek s prístupom k vlastníctvu v službe Google Analytics 4. Ďalšie informácie

Report DebugView

Report DebugView umožňuje sledovať udalosti z prehliadača alebo mobilného zariadenia. Tento report často využívajú vývojári, ktorí chcú pri nastavovaní udalostí a parametrov udalostí na webe alebo v aplikácii overiť, či úspešne zhromažďujú údaje. Ďalšie informácie

Report V reálnom čase a report DebugView

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hlavné rozdiely medzi týmito dvoma reportmi:

V reálnom čase DebugView
Zobrazuje aktivitu používateľa za posledných 30 minút Zobrazuje aktivitu používateľa počas období dlhších ako 30 minút (ak je zapnutý režim ladenia)
Podporuje streamy údajov z webov aj aplikácií Podporujú streamy údajov z webov aj aplikácií
Vytvorenie porovnaní umožňuje zobraziť údaje pre konkrétny stream Výberom možnosti LADIACE ZARIADENIE zobrazíte údaje pre konkrétne zariadenie
Možnosť Zobraziť prehľad stavu používateľa zobrazuje údaje pre náhodného používateľa
Údaje môže zobraziť ktokoľvek s prístupom k vlastníctvu v službe Google Analytics 4 Zvyčajne používané webovými vývojármi alebo vývojármi aplikácií

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka