[GA4] Sprawdzanie, czy dane są zbierane

Upewnij się, że zbierasz dane ze swojej witryny lub aplikacji

Przetworzenie danych z Twojej witryny lub aplikacji może zająć od 24 do 48 godzin. Dopiero po tym czasie dane pojawią się w raportach i eksploracjach. Dzięki tym raportom możesz sprawdzić, czy zbierasz dane w czasie rzeczywistym:

  • Czas rzeczywisty
  • DebugView

Raport Czas rzeczywisty

Gdy dodasz Analytics, a użytkownicy zaczną używać witryny lub aplikacji, w raporcie Czas rzeczywisty zaczną pojawiać się dane. Każda osoba z dostępem do usługi Google Analytics 4 może wyświetlać dane w raporcie. Więcej informacji

Raport DebugView

Raport DebugView umożliwia monitorowanie zdarzeń z przeglądarki lub z urządzenia mobilnego. Jest on często używany przez deweloperów do sprawdzania, czy zbierają dane po skonfigurowaniu zdarzeń i parametrów zdarzeń w witrynie lub aplikacji. Więcej informacji

Raporty Czas rzeczywisty a raport DebugView

W tej tabeli opisano najważniejsze różnice między tymi 2 raportami:

Czas rzeczywisty DebugView
Pokazuje aktywność użytkowników w ciągu ostatnich 30 minut Pokazuje aktywność użytkowników w okresach dłuższych niż 30 minut (gdy włączysz tryb debugowania)
Obsługuje strumienie danych z sieci i z aplikacji Obsługuje strumienie danych z sieci i z aplikacji
Tworząc porównania, możesz wyświetlać dane z określonego strumienia Po wybraniu opcji URZĄDZENIE DEBUGUJĄCE możesz wyświetlać dane z konkretnego urządzenia
Opcja Wyświetl podsumowanie użytkownika umożliwia wyświetlanie danych o losowo wybranym użytkowniku
Każda osoba z dostępem do usługi Google Analytics 4 może wyświetlać dane Zwykle używane przez twórców stron internetowych i deweloperów aplikacji
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
69256
false
false