[GA4] Bekreft at du samler inn data

Sørg for at du samler inn data fra appen din eller nettstedet ditt

I mange rapporter og utforskninger kan det ta 24–48 timer å behandle data fra appen din eller nettstedet ditt. I rapportene nedenfor kan du få bekreftet at du faktisk samler inn data i sanntid:

  • Sanntid
  • DebugView

Sanntidsrapporten

Når du har lagt til Analytics og folk begynner å bruke appen din eller nettstedet ditt, får du se data i sanntidsrapporten. Alle med tilgang til Google Analytics 4-området kan se dataene i rapporten. Finn ut mer

DebugView-rapporten

I DebugView-rapporten kan du overvåke hendelser fra nettlesere eller mobilenheter. Rapporten er flittig brukt av utviklere som vil bekrefte at de faktisk samler inn data, når de konfigurerer hendelser og hendelsesparametere i apper eller på nettsteder. Finn ut mer

Sanntidsrapporten kontra DebugView-rapporten

I tabellen nedenfor ser du de viktigste forskjellene mellom de to rapportene:

Sanntid DebugView
Viser brukeraktivitet fra de siste 30 minuttene Viser brukeraktivitet fra perioder på over 30 minutter (når du slår på feilsøkingsmodus)
Støtter både nett- og appdatastrømmer Støtter både nett- og appdatastrømmer
Ved å opprette sammenligninger kan du se data om bestemte strømmer Ved å velge FEILSØKINGSENHET får du se data om bestemte enheter
Med Se brukeroversikt-alternativet vises data om en tilfeldig bruker Ikke aktuelt
Alle som har tilgang til Google Analytics 4-området, kan se de tilhørende dataene Brukes vanligvis av nett- eller apputviklere
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false