Dit artikel gaat over Google Analytics 4-property's. Als u een Universal Analytics-property gebruikt, bekijkt u het gedeelte over Universal Analytics van dit Helpcentrum.

[GA4] Vrije verkenning

Verken uw gegevens met behulp van tabellen en diagrammen.

Analyseer uw gegevens met de zeer aanpasbare en flexibele vrije verkenningstechniek. Met vrije verkenning kunt u:

 • Gegevens visualiseren in een tabel of diagram
 • Rijen en kolommen in de tabel naar behoefte ordenen en rangschikken
 • Meerdere statistieken naast elkaar vergelijken
 • Geneste rijen maken om gegevens te groeperen
 • De vrije verkenning verfijnen met segmenten en filters
 • Segmenten en doelgroepen maken op basis van geselecteerde gegevens
In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Een vrije verkenning maken

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Selecteer links Verkennen.
  1. De Werkruimte voor verkenningen wordt weergegeven.
 1. Selecteer bovenaan het scherm de template Vrij.
 2. Kies onder VISUALISATIE hoe u de gegevens wilt weergeven:
 1. Icoon voor tabelTabel (standaard)
 2. Icoon voor ringdiagramRingdiagram
 3. Icoon voor lijndiagramLijndiagram
 1. Icoon voor spreidingsdiagramSpreidingsdiagram
 2. Icoon voor staafdiagramStaafdiagram
 3. Icoon voor geodiagramGeografische kaart

Meer informatie over verkenningen maken en bewerken.

Voorbeeld van een vrije verkenning

In het onderstaande voorbeeld wordt de relatie tussen de Apparaatcategorie en de Schermresolutie per Land verkend, gemeten op basis van het aantal Gebruikers en de Opbrengst. Uit de tabel blijkt dat ondanks het feit dat de schermresolutie voor de meerderheid van de desktopgebruikers 1366 x 768 is, het grootste deel van de opbrengst wordt gegenereerd door gebruikers op schermen met een resolutie van 1440 x 900. U kunt een segment maken op basis van dat gegevenspunt en het segment gebruiken om dieper in te gaan op het gedrag van deze doelgroep.

Exploration example

U kunt de gegevens ook weergeven met verschillende visualisaties: in dit voorbeeld wordt een lijndiagramvergelijking van de segmenten 'Mobiel verkeer' versus 'Organisch verkeer' toegepast op de vorige gegevenstabel:

Line chart example

Afwijkingsdetectie

U kunt uitschieters in uw gegevens herkennen door afwijkingsdetectie te gebruiken in een lijndiagram. Deze optie staat standaard aan en u kunt het detectiemodel configureren met deze 2 instellingen:

 • Met Trainingsperiode (afgelopen dagen) bepaalt u hoeveel dagen voorafgaand aan het begin van de huidige geselecteerde periode het afwijkingsdetectiemodel wordt gebruikt om de verwachte waarde van de weergegeven statistiek te berekenen.
  • Als de huidige geselecteerde periode bijvoorbeeld de eerste 10 dagen van de maand is en u de trainingsperiode instelt op 7 dagen, gebruikt het afwijkingsdetectiemodel de gegevens van de 7 dagen voorafgaand aan het begin van de maand.
 • Met Gevoeligheid stelt u de waarschijnlijkheidsdrempel in waaronder afwijkende gegevens worden gerapporteerd. Gevoeligheid is niet van invloed op hoe het model 'denkt': het geeft alleen aan hoe gegevens moeten worden gelabeld. De kans dat een punt zich voordoet bij een bepaalde waarde, wordt voorspeld door het model en wordt niet beïnvloed door de gevoeligheid.
  • Een gevoeligheid van 5% betekent bijvoorbeeld dat elk punt met een waarschijnlijkheid van minder dan 5% als afwijkend wordt beschouwd. Een model met hogere gevoeligheid kan er dus toe leiden dat meer gegevens als uitschieters worden gerapporteerd.

Zodra het afwijkingsdetectiemodel is gedefinieerd, past Verkenningen een Bayesiaans toestandsruimte-tijdreeksmodel toe op de trainingsgegevens om de waarde te voorspellen van de statistiek die wordt weergegeven in de tijdreeks.

Ten slotte markeert Verkenningen het gegevenspunt als een afwijking met behulp van een statistische significantietest met drempelwaarden van het type p-waarde op basis van de geselecteerde gevoeligheid.

De vrije verkenning instellen

Stel de vrije verkenning in met deze opties:

Algemene opties Beschrijving
Visualisatie

Schakelen tussen diagramtypen.

Segmentvergelijking Pas tot 4 segmenten toe op de verkenning.
Filter Beperk de gegevens die in de verkenning worden weergegeven op basis van de door u opgegeven voorwaarden. Filterclausules worden toegepast met EN-logica.
Tabelopties  
Draaitabel Geef segmenten in de tabel weer als rijen of kolommen.
Rijen Geef maximaal 5 dimensies weer als rijen in de tabel.
Beginrij Selecteer de beginrij in de tabel.
Rijen weergeven Stel het aantal rijen in dat in de tabel wordt weergegeven.
Kolommen Geef maximaal 2 dimensies weer als kolommen in de tabel. Als u meerdere dimensies gebruikt, worden er kolomgroepen gemaakt.
Beginkolomgroep Stel de beginkolomgroep in de tabel in.
Kolomgroepen weergeven Stel het aantal kolomgroepen in dat in de tabel moet worden weergegeven.
Waarden Geef maximaal 10 statistieken weer in de tabel.
Type cel Geef statistieken weer als platte tekst, staafdiagrammen of heatmaps.
Opties voor cirkeldiagrammen
Overzicht De dimensie die wordt gebruikt om het overzicht van gegevensreeksen voor de visualisatie te genereren.
Limiet voor rijen Stel het aantal gegevensreeksen in dat in de visualisatie wordt weergegeven.
Waarden Geef 1 statistiek weer in het diagram.
Opties voor lijndiagrammen
Detailniveau Stel het datuminterval in voor het diagram. Het weekinterval begint op zondag. Het maandinterval begint op de eerste dag van de maand.
Overzicht De dimensie die wordt gebruikt om het overzicht van gegevensreeksen voor de visualisatie te genereren.
Regels per dimensie Stel het aantal gegevensreeksen in dat in de visualisatie wordt weergegeven.
Waarden Geef 1 statistiek weer in het diagram.
Afwijkingsdetectie Zet Afwijkingsdetectie aan of uit. Hieronder vindt u meer informatie.
Trainingsperiode (laatste dagen) Verleng of verkort de tijdsduur om uw gegevens te bekijken. Langere trainingsperioden kunnen de nauwkeurigheid verhogen.
Gevoeligheid Stel de waarschijnlijkheidsdrempelwaarde in, waaronder afwijkende gegevens worden gerapporteerd. Een hogere gevoeligheidswaarde kan ertoe leiden dat er meer afwijkingen worden gerapporteerd.
Opties voor spreidingsdiagrammen
Overzicht De dimensie die wordt gebruikt om het overzicht van gegevensreeksen voor de visualisatie te genereren.
Y-as De statistiek die wordt gebruikt op de verticale as.
X-as De statistiek die wordt gebruikt op de horizontale as.
Geomap-opties
Geografisch overzicht De locatiedimensie die wordt gebruikt om het overzicht van gegevensreeksen voor de visualisatie te genereren.
Punten per dimensie Stel het aantal gegevenspunten in dat in de visualisatie moet worden weergegeven.
Waarden Geef 1 statistiek weer in het diagram.

 

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false