Events and key events

[GA4] Udalosti

Zistite viac o udalostiach v službe Google Analytics vrátane informácií o rôznych typoch udalostí, ich zoskupovaní a postupe implementácie.

Udalosť umožňuje merať konkrétnu interakciu alebo určitý výskyt na vašom webe alebo vo vašej aplikácii. Pomocou udalosti môžete napríklad merať prípady, keď niekto načíta stránku, klikne na odkaz alebo dokončí nákup, prípadne môžete merať fungovanie systému, ako je pád aplikácie alebo zobrazenie reklamy.

Ak migrujete zo služby Universal Analytics, prečítajte si tohto sprievodcu migráciou.

Typy udalostí

Nasledujúce typy udalostí sa zhromažďujú automaticky:

  • Automaticky zhromažďované udalosti sú udalosti, ktoré sa zhromažďujú predvolene, keď na svojom webe alebo vo svojej aplikácii nastavíte Google Analytics.
  • Udalosti rozšíreného merania sú udalosti, ktoré sa zhromažďujú, keď na svojom webe alebo vo svojej aplikácii nastavíte Google Analytics a máte zapnuté rozšírené meranie.

Ak chcete, aby sa v službe Analytics zobrazovali nasledujúce typy udalosti, musíte ich implementovať:

  • Odporúčané udalosti sú udalosti, ktoré implementujete vy, no majú preddefinované názvy a parametre. Tieto udalosti sprístupňujú súčasné a budúce možnosti reportov.
  • Vlastné udalosti sú udalosti, ktoré definujete vy. Vytvárajte ich iba vtedy, keď pre váš prípad použitia nie sú vhodné žiadne iné udalosti. Vlastné udalosti sa vo väčšine štandardných reportov nezobrazujú. Na ich zmysluplnú analýzu preto musíte vytvoriť vlastné reporty alebo prieskumy.

Ako to funguje

Povedzme, že niekto klikne na odkaz na vašom označkovanom webe, ktorý ho presmeruje na externý web. Nasledujúci obrázok znázorňuje, čo sa stane, keď používateľ klikne na odkaz:

1

2

3

4

Používateľ navštívi váš web a klikne na odkaz na externý web. Analytics získa udalosť kliknutia a zobrazí udalosť a parametre v reporte V reálnom čase. Analytics udalosť úplne spracuje. Analytics zobrazuje údaje v dimenziách a metrikách používaných v reportoch, publikách atď.

Zobrazenie udalostí v reálnom čase

Keď sa udalosť odošle z vášho webu alebo vašej aplikácie, takto môžete overiť, či služba Analytics udalosť úspešne zhromaždila:

Report V reálnom čase

Na karte Počet udalostí podľa názvu udalosti v reporte V reálnom čase sa zobrazujú jednotlivé spustené udalosti a počet ich spustení používateľmi na vašom webe alebo vo vašej aplikácii za posledných 30 minút. Kliknutím na udalosť môžete zobraziť parametre, ktoré sa s ňou odoslali.

Report DebugView

V reporte DebugView sa zobrazujú všetky udalosti, ktoré spustil jeden používateľ. Je to užitočné, keď chcete overiť, či ste udalosť a jej parametre nastavili správne. Skôr než budete môcť report použiť, musíte aktivovať režim ladenia.

Konverzné udalosti

V službe Google Analytics predstavuje konverzia ľubovoľnú interakciu alebo výskyt, ktorý je pre vašu firmu hodnotný. Medzi príklady bežných udalostí patrí to, keď používateľ nakúpi vo vašom obchode alebo začne odoberať váš bulletin. Keď budete chcieť zaznamenávať určitú konverziu, udalosť, ktorá meria danú interakciu alebo výskyt, jednoducho označíte ako konverziu. Ďalšie informácie

Zoskupenie udalostí

Väčšina udalostí, ktoré používatelia spustia na vašom webe alebo vo vašej aplikácii, sa neodosiela po jednom. Namiesto toho sa väčšina udalostí zoskupuje.

Udalosti sa však za určitých okolností nezoskupujú:

  • konverzné udalosti sa prenášajú okamžite, hoci môžu byť súčasťou skupiny;
  • kontajnery načítané v režime ladenia nikdy nespracúvajú udalosti v dávkach, aby sa zabezpečilo reportovanie v reálnom čase;
  • udalosti, ktoré uchováva vaše zariadenie, sa odosielajú, keď používateľ opustí stránku;
  • v prostrediach prehliadačov, ktoré nepodporujú rozhranie API sendBeacon, sa všetky udalosti odosielajú okamžite.

Poznámka: Keď zariadenie používateľa prejde do offline režimu (napríklad používateľ počas prehliadania aplikácie stratí prístup na internet), Analytics uloží údaje udalosti v jeho zariadení a odošle ich, keď bude zariadenie opäť online. Analytics ignoruje udalosti, ktoré prídu viac než 72 hodín po ich spustení.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka