Ten artykuł dotyczy usług Google Analytics 4. Jeśli korzystasz z usługi Universal Analytics, zapoznaj się z sekcją dotyczącą Universal Analytics w Centrum pomocy.

[GA4] Informacje o zdarzeniach

Zdarzenia są wywoływane przez użytkowników korzystających z Twojej witryny lub aplikacji

Jeśli przeprowadzasz migrację z Universal Analytics, przeczytaj zamiast tego ten przewodnik.

Dane, które widzisz w raportach, pochodzą ze zdarzeń uruchamianych przez użytkowników korzystających z Twojej witryny lub aplikacji. Na przykład zdarzenie page_view jest uruchamiane, gdy użytkownik wyświetli stronę w Twojej witrynie.

Wymienione poniżej zdarzenia możesz zbierać bez dodawania kodu:

Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych opcji zbierania danych, możesz dodać do kodu te zdarzenia:
  • Zalecane zdarzenia
    Zalecane zdarzenia to zaimplementowane przez Ciebie zdarzenia, które mają wstępnie zdefiniowane nazwy i parametry. Umożliwiają one korzystanie z obecnych i przyszłych funkcji raportowania.
  • Zdarzenia niestandardowe
    Zdarzenia niestandardowe to zdarzenia, które nazywasz i implementujesz samodzielnie. Utwórz zdarzenia niestandardowe tylko wtedy, gdy zdarzenia z innych kategorii są w Twoim przypadku nieprzydatne. Zdarzenia niestandardowe nie są wyświetlane w większości standardowych raportów. Aby przeprowadzić ich analizę, musisz skonfigurować raporty niestandardowe. Więcej informacji o tworzeniu zdarzeń niestandardowych w interfejsie internetowym znajdziesz w artykule Modyfikowanie i tworzenie zdarzeń w interfejsie użytkownika. Aby utworzyć zdarzenia do użytku w aplikacji mobilnej, przeczytaj artykuł Rejestruj zdarzenia.

W nazwach zdarzeń jest rozróżniana wielkość liter – 2 zdarzenia, których nazwy różnią się tylko wielkością liter, będą traktowane jako różne zdarzenia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false