[GA4] Informacje o zdarzeniach

Dowiedz się więcej o zdarzeniach Google Analytics, m.in. o różnych typach zdarzeń oraz sposobach ich grupowania i wdrażania

Zdarzenie umożliwia pomiar określonej interakcji lub wystąpienia w witrynie bądź aplikacji. Za pomocą zdarzenia możesz np. mierzyć, kiedy ktoś wczytuje stronę, klika link lub finalizuje zakup, albo zliczać działania systemu, np. awarie aplikacji czy wyświetlenia reklam.

Jeśli przeprowadzasz migrację z Universal Analytics, przeczytaj zamiast tego ten przewodnik po migracji.

Typy zdarzeń

Te typy zdarzeń są rejestrowane automatycznie:

Aby mieć widoczne w Analytics podane niżej zdarzenia, musisz je najpierw wdrożyć:

  • Zalecane zdarzenia to zaimplementowane przez Ciebie zdarzenia, które mają zdefiniowane wstępnie nazwy i parametry. Umożliwiają one korzystanie z obecnych i przyszłych funkcji raportowania.
  • Zdarzenia niestandardowe to zdarzenia zdefiniowane przez Ciebie. Zdarzenia niestandardowe należy tworzyć tylko wtedy, gdy żadne inne zdarzenia nie mają zastosowania w Twoim przypadku. Zdarzenia niestandardowe nie są wyświetlane w większości standardowych raportów, dlatego, aby uzyskać dostęp do przydatnych analiz, musisz skonfigurować niestandardowe raporty lub eksploracje.

Jak to działa

Załóżmy, że użytkownik kliknie w otagowanej witrynie link, który przekieruje go do witryny zewnętrznej. Poniżej pokazujemy, co się stanie, gdy użytkownik kliknie taki link:

1

2

3

4

Użytkownik odwiedza Twoją witrynę i klika link do witryny zewnętrznej. Analytics otrzymuje zdarzenie kliknięcia i wyświetla zdarzenie oraz jego parametry w raporcie Czas rzeczywisty. Analytics w pełni przetwarza zdarzenie. Analytics wyświetla dane w ramach wymiarów i danych wykorzystywanych w raportach, listach odbiorców itp.

Obserwowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym

Gdy zdarzenie zostanie wysłane z witryny lub aplikacji, możesz w podane niżej sposoby sprawdzać, czy zostało ono prawidłowo zarejestrowane w Analytics:

Raport Czas rzeczywisty

Karta Liczba zdarzeń według nazwy zdarzenia w raporcie Czas rzeczywisty zawiera informacje o każdym wywołanym zdarzeniu i liczbie jego wywołań przez użytkowników Twojej witryny lub aplikacji w ciągu ostatnich 30 minut. Możesz kliknąć zdarzenie, aby wyświetlić jego parametry wysłane razem z nim.

Raport DebugView

Raport DebugView pokazuje wszystkie zdarzenia, które zostały wywołane przez jednego użytkownika. Jest to przydatne, gdy chcesz sprawdzić, czy masz prawidłowo skonfigurowane zdarzenie i jego parametry. Aby korzystać z tego raportu, musisz włączyć tryb debugowania.

Zdarzenia konwersji

W Google Analytics konwersje to dowolne interakcje lub wystąpienia wartościowe dla Twojej firmy. Przykłady typowych konwersji to zakupy w Twoim sklepie lub zasubskrybowanie newslettera. Za każdym razem, gdy chcesz zarejestrować konwersję, oznaczasz po prostu jako konwersję zdarzenie, które mierzy właściwą interakcję lub odpowiednie wystąpienie. Więcej informacji

Grupowanie zdarzeń

Większość zdarzeń wywoływanych przez użytkowników w Twojej witrynie lub aplikacji nie jest wysyłanych pojedynczo. Zamiast tego większość z nich jest grupowana.

W pewnych okolicznościach zdarzenia nie są jednak grupowane:

  • zdarzenia konwersji są przekazywane natychmiast, choć mogą wchodzić w skład grupy;
  • kontenery wczytywane w trybie debugowania nigdy nie grupują zdarzeń, co ułatwia działanie interfejsu w czasie rzeczywistym;
  • zdarzenia blokowane przez urządzenie są wysyłane, gdy użytkownik opuści stronę;
  • w przypadku przeglądarek, które nie obsługują interfejsu API sendBeacon, wszystkie zdarzenia są wysyłane natychmiast.

Uwaga: gdy urządzenie użytkownika działa w trybie offline (np. gdy użytkownik utraci dostęp do internetu podczas korzystania z aplikacji), Analytics przechowuje dane zdarzeń na urządzeniu i wysyła je dopiero wtedy, gdy wznowi ono działanie w trybie online. Analytics ignoruje zdarzenia, które następują ponad 72 godziny po ich wywołaniu.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne