Тази статия се отнася за собственостите в Google Анализ 4. Ако използвате собственост в Universal Analytics, вижте секцията за Universal Analytics в този Помощен център.

[GA4] Всичко за събитията

Събитията се задействат, когато потребителите взаимодействат със сайта или приложението Ви
Ако мигрирате от Universal Analytics, вместо това прочетете това ръководство относно мигрирането.
Статията се отнася за събитията в собствености в Google Анализ 4. Ако използвате Universal Analytics, вместо това прочетете тази статия.

Данните, които виждате в отчетите си в Google Анализ 4, са от задействани събития при взаимодействие на потребители с уебсайта и/или приложението Ви. Например събитие page_view се задейства всеки път, когато потребител прегледа страница на уебсайта Ви.

Много събития (включително page_view) могат да бъдат събрани, без да добавяте код. Тези събития може да са достатъчни за нуждите Ви.

  • Автоматично събираните събития се събират автоматично с основното събиране на данни.
  • Събитията с подобрено измерване се събират автоматично, ако сте активирали подобреното измерване. Можете да активирате/деактивирате събирането на отделни събития с подобрено измерване от страницата за администриране в собствеността Ви в Google Анализ 4.

Ако обаче се нуждаете от по-разширено събиране на данни, можете да добавите код за събиране на допълнителни събития (или да ги създадете чрез потребителския интерфейс).

  • Персонализираните събития са тези, които наименувате и внедрявате сами. Преди да внедрите персонализирано събитие, проверете дали няма събитие от автоматичните, препоръчаните или тези с подобрено измерване, което да отговаря на нуждите Ви. Научете как да внедрите персонализирани събития за мрежата и приложение.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false