[Google Analytics 4] Giới thiệu về sự kiện

Tìm hiểu thêm về các sự kiện Google Analytics (bao gồm nhiều loại sự kiện), cách nhóm các sự kiện đó lại với nhau và các bước triển khai.

Sự kiện giúp bạn đo lường một lượt tương tác hoặc một lần xuất hiện cụ thể trên trang web/ứng dụng của bạn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng sự kiện để đo lường khi có người tải trang, nhấp vào đường liên kết hay hoàn tất giao dịch mua hàng, hoặc để đo lường hoạt động của hệ thống (chẳng hạn như khi ứng dụng bị lỗi hoặc lượt hiển thị được phân phát).

Nếu bạn di chuyển từ Universal Analytics, hãy đọc hướng dẫn di chuyển này.

Các loại sự kiện

Các loại sự kiện sau đây sẽ được thu thập tự động:

  • Sự kiện được thu thập tự động là những sự kiện được thu thập theo mặc định khi bạn thiết lập Google Analytics trên trang web hoặc ứng dụng của mình.
  • Sự kiện đo lường nâng cao là những sự kiện được thu thập khi bạn thiết lập Google Analytics trên trang web hoặc ứng dụng của mình và bật tính năng đo lường nâng cao.

Sau đây là các loại sự kiện bạn phải triển khai để có thể xem sự kiện đó trong Analytics:

  • Sự kiện được đề xuất là những sự kiện do bạn triển khai, nhưng có tên và thông số được xác định trước. Những sự kiện này cho phép bạn sử dụng các tính năng báo cáo hiện có và sẽ có.
  • Sự kiện tuỳ chỉnh là những sự kiện do bạn xác định. Hãy đảm bảo bạn chỉ tạo sự kiện tuỳ chỉnh khi không có sự kiện nào khác phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn. Sự kiện tuỳ chỉnh không xuất hiện trong hầu hết các báo cáo chuẩn, vì vậy, bạn cần thiết lập báo cáo tuỳ chỉnh hoặc dữ liệu khám phá để nhận được bản phân tích có ý nghĩa.

Cách hoạt động

Giả sử ai đó nhấp vào một đường liên kết trên trang web được gắn thẻ của bạn, và đường liên kết này đưa họ đến một trang web bên ngoài. Hình ảnh dưới đây minh hoạ các bước tiếp theo sau khi người dùng nhấp vào đường liên kết:

1

2

3

4

Người dùng truy cập vào trang web của bạn rồi nhấp vào đường liên kết hướng đến trang web bên ngoài Analytics nhận được sự kiện nhấp chuột, sau đó hiển thị sự kiện này và các thông số trong Báo cáo Theo thời gian thực Analytics xử lý xong sự kiện Analytics hiển thị dữ liệu theo các phương diện và chỉ số được dùng trong báo cáo, đối tượng, v.v.

Xem sự kiện theo thời gian thực

Khi một sự kiện được gửi từ trang web hoặc ứng dụng của bạn, bạn có thể sử dụng những thông tin sau để xác minh rằng Analytics đã thu thập sự kiện thành công:

Báo cáo theo thời gian thực

Thẻ Số lượng sự kiện theo tên sự kiện trong Báo cáo theo thời gian thực cho bạn biết từng sự kiện được kích hoạt và số lần người dùng kích hoạt mỗi sự kiện trong 30 phút qua trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào một sự kiện để xem các thông số sự kiện được gửi cùng với sự kiện đó.

Báo cáo DebugView

Báo cáo DebugView hiển thị cho bạn tất cả các sự kiện mà một người dùng đã kích hoạt. Thông tin này sẽ giúp bạn xác minh rằng bạn đã thiết lập sự kiện và thông số sự kiện đúng cách. Để có thể sử dụng báo cáo, bạn phải bật chế độ gỡ lỗi.

Tìm hiểu về sự kiện chuyển đổi

Trong Google Analytics, lượt chuyển đổi là bất kỳ lượt tương tác hoặc lần xuất hiện nào có giá trị đối với công việc kinh doanh của bạn. Ví dụ: một người dùng mua hàng từ cửa hàng thực tế của bạn hoặc đăng ký nhận bản tin là những lượt chuyển đổi phổ biến. Bất cứ khi nào bạn muốn ghi lại một lượt chuyển đổi, bạn chỉ cần đánh dấu sự kiện đo lường lượt tương tác hoặc lần xuất hiện là lượt chuyển đổi. Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu về nhóm sự kiện

Hầu hết các sự kiện mà người dùng kích hoạt trên trang web hoặc ứng dụng của bạn đều không được gửi cùng một lúc, mà sẽ được nhóm lại với nhau (hoặc được phân thành lô).

Tuy nhiên, sự kiện sẽ không được phân thành lô trong một số trường hợp sau:

  • Các sự kiện chuyển đổi được truyền đi ngay lập tức, mặc dù các sự kiện đó có thể thuộc một lô
  • Những vùng chứa được tải ở chế độ gỡ lỗi sẽ không bao giờ tạo lô cho sự kiện nhằm hỗ trợ trải nghiệm theo thời gian thực
  • Các sự kiện do thiết bị của bạn lưu giữ sẽ được gửi khi người dùng rời khỏi trang
  • Tất cả sự kiện sẽ được gửi ngay lập tức trong những trình duyệt không hỗ trợ sendBeacon API

Lưu ý: Khi thiết bị của người dùng không có kết nối Internet (ví dụ: người dùng mất kết nối Internet khi đang duyệt xem ứng dụng), Analytics sẽ lưu trữ dữ liệu sự kiện trên thiết bị của họ, sau đó gửi dữ liệu khi thiết bị của họ có kết nối Internet trở lại. Analytics sẽ bỏ qua sự kiện diễn ra sau hơn 72 giờ kể từ lúc sự kiện đó được kích hoạt.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính