Denna artikel handlar om Google Analytics 4-egendomar. Se avsnittet om Universal Analytics om du fortfarande använder en Universal Analytics-egendom som slutar behandla data den 1 juli 2023 (den 1 juli 2024 för Analytics 360-egendomar).

[GA4] Om händelser

Läs mer om Google Analytics-händelser, inklusive de olika typerna av händelser, hur de grupperas och hur du implementerar dem.

Med händelser kan du mäta specifika typer av användarinteraktion på en webbplats eller i en app, som att läsa in en sida, klicka på en länk eller slutföra ett köp.

Om du migrerar från Universal Analytics kan du läsa den här migreringsguiden i stället.

Typer av händelser

Följande typer av händelser samlas in automatiskt:

  • Automatiskt insamlade händelser är händelser som Google Analytics samlar in som standard när du ställer in Google-taggen eller Taggstyrning-kodavsnittet på din webbplats eller Google Analytics för Firebase-SDK:et i din app. Läs mer
  • Händelser med förbättrad mätning är händelser som Google Analytics samlar in från webbplatser där förbättrad mätning har aktiverats i Google Analytics. Läs mer

Följande typer av händelser kräver viss implementering för att kunna visas i Analytics:

  • Rekommenderade händelser är händelser som du implementerar själv men som har fördefinierade namn och parametrar. Dessa händelser ger åtkomst till befintliga och framtida rapportfunktioner. Läs mer
  • Anpassade händelser är händelser som du själv definierar. Tänk på att bara skapa anpassade händelser när det inte finns några andra händelser som är lämpliga för den aktuella situationen. Anpassade händelser visas inte i de flesta standardrapporter. Därför måste du skapa anpassade rapporter eller utforskningar för att få meningsfulla analyser. Läs mer

Se dina händelser

Du kan se dina händelser i samband med att de utlöses genom att använda kortet Antal händelser per händelsenamn i Realtidsrapporten och Sekundflödet (kolumnen i mitten) i rapporten DebugView.

När Analytics har bearbetat händelsedata kan du använda Händelserapporten i avsnittet Engagemang och Händelserapporten i Konfigurera (i navigeringsfältet till vänster). för att se dina händelsedata.

Du kan även använda utforskningar, BigQuery och Data API för att se din händelsedata.

Händelsegruppering

De flesta händelser som användare utlöser på din webbplats eller i din app skickas inte en i taget. De flesta händelser grupperas i stället.

Däremot grupperas händelser inte i följande fall:

  • konverteringshändelser överförs omedelbart, även om de kan ingå i en grupp
  • behållare som läses in i felsökningsläge grupperar aldrig händelser i syfte att ge dig realtidsdata
  • händelser som tillfälligt lagras på din enhet skickas när en användare lämnar en sida
  • i webbläsarmiljöer som inte stöder API:et sendBeacon skickas alla händelser omedelbart

Obs! När en användares enhet är offline (till exempel om en användare förlorar sin internetanslutning när hen surfar i din mobilapp) lagrar Google Analytics händelsedata på enheten och skickar sedan datan när enheten är tillbaka online. Analytics ignorerar händelser som kommer in mer än 72 timmar efter att händelserna utlöstes.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
69256
false
false