Тази статия се отнася за собственостите в Google Анализ 4. Прегледайте секцията за Universal Analytics, ако все още използвате собственост в Universal Analytics, която ще спре да обработва данни на 1 юли 2023 г. (1 юли 2024 г. за собственостите в Анализ 360).

[GA4] Всичко за събитията

Научете повече за събитията в Google Анализ, включително за различните типове събития, как се групират и какви са стъпките за внедряване.

Събитието Ви дава възможност да измервате отделните взаимодействия на потребителите с уебсайта или приложението. Например зареждане на страница, кликване върху връзка и извършване на покупка представляват взаимодействия, които можете да измервате със събития.

Ако мигрирате от Universal Analytics, вместо това прочетете това ръководство относно мигрирането.

Типове събития

Следните типове събития се събират автоматично:

  • Автоматично събирани събития – събития, които Google Анализ събира по подразбиране, когато настройвате маркера на Google или фрагмента на Мениджър на маркери в уебсайта си или SDK на Google Анализ за Firebase в приложението си. Научете повече
  • Събития с подобрено измерване – събития, които Google Анализ събира от уебсайтовете, когато подобреното измерване е активирано в рамките на Google Анализ. Научете повече

Следните типове събития изискват внедряване, за да ги виждате в Анализ:

  • Препоръчани събития – събития, които внедрявате сами, но имат предварително зададени имена и параметри. С този тип събития стават достъпни съществуващи и бъдещи възможности за отчитане. Научете повече
  • Персонализирани събития – тези, които дефинирате сами. Създавайте персонализирани събития само когато никои други събития не са подходящи за Вашия случай на употреба. Персонализираните събития не се показват в повечето стандартни отчети, затова трябва да настроите персонализирани отчети или изследвания за значим анализ. Научете повече

Как да виждате събитията си

Можете да виждате събитията си, когато се задействат, като използвате картата Брой събития по име на събитието в отчета В реално време и секундния поток (средната графа) в отчета DebugView.

След като Анализ обработи данните за събитията, можете да използвате отчета Събития в темата „Ангажираност“ и отчета Събития в „Конфигуриране“ (в левия навигационен панел), за да преглеждате данните за събитията си.

Можете също да използвате изследвания, BigQuery и API за данни, за да преглеждате данните за събитията си.

Групиране на събитията

Повечето от събитията, които потребителите задействат в уебсайта или приложението Ви, не се изпращат едно по едно. Вместо това повечето събития се групират (или събират в пакети).

Събитията обаче не се групират при следните обстоятелства:

  • Събитията с реализация се предават незабавно, макар че може да са част от група.
  • Контейнерите, заредени в режим за отстраняване на грешки, никога не групират събитията, за да Ви предоставят данни в реално време.
  • Събитията, които се съхраняват временно на устройството Ви, се изпращат, когато потребителят напусне страница.
  • В браузърите, които не поддържат API на sendBeacon, всички събития се изпращат незабавно.

Забележка: Когато устройството на даден потребител премине офлайн (например потребителят изгуби връзката си с интернет, докато сърфира в мобилното Ви приложение), Google Анализ съхранява данните за събитията в устройството на потребителя и след това ги изпраща, когато устройството отново е онлайн. Анализ пренебрегва събитията, които пристигат след повече от 72 часа от задействането им.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
69256
false
false