[GA4] Chia sẻ và xuất báo cáo

Để chia sẻ, xuất hoặc xem một báo cáo, bạn cần có Quyền đọc và phân tích đối với tài sản.

Chia sẻ

Để chia sẻ một báo cáo, hãy làm như sau:

 1. Nhấp vào biểu tượng ở phía trên cùng bên phải của hầu hết các báo cáo.
 2. Nhấp vào Chia sẻ đường liên kết.
 3. Nhấp vào Sao chép. Đường liên kết được sao chép vào khay nhớ tạm trên thiết bị của bạn.
 4. Chia sẻ đường liên kết đã sao chép với những người khác.

Xuất

Để xuất báo cáo:

 1. Nhấp vào .
 2. Nhấp vào Xuất.
 3. Chọn một tùy chọn:
  1. Tải tệp PDF xuống
  2. Tải tệp CSV xuống

Báo cáo sẽ có trong thư mục tải xuống của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?